PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Terapii Manualnej i Masażu Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
 
2
Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):261-267
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Najczęstszym objawem kamicy żółciowej jest silny ból prawego podżebrza, połączony z wymiotami i gorączką – tzw. kolka żółciowa. Ból ten wywoływany jest wzrostem ciśnienia w pęcherzyku żółciowym, w wyniku zablokowania odpływu żółci przez nagromadzone złogi, przy jednoczesnym skurczu pęcherzyka pod wpływem bodźca pokarmowego. Integracja strukturalna (Structural Integration; SI) jest metodą pracy z ciałem, polegającą na wykonywaniu manipulacji w obrębie tkanki łącznej w celu zwiększenia przesuwalności tkanek układu mięśniowo-powięziowego. Objawy występujące u danego pacjenta traktuje się jako wynikające z braku równowagi w całym układzie mięśniowo-powięziowym, a rejon ich występowania – jedynie jako ogniwo, w którym doszło do załamania się możliwości kompensacyjnych. W opracowaniu przedstawiono przypadek kobiety (31 lat), która w dniu 27.01.2011 zgłosiła się do lekarza z powodu silnego bólu prawego podżebrza, połączonego z wymiotami, zawrotami głowy i gorączką. Podejrzewając kolkę żółciową, wywołaną kamicą pęcherzyka żółciowego, pacjentkę skierowano na badanie USG jamy brzusznej (09.02.2011) oraz podstawowe badania biochemiczne i morfologię krwi. Wyniki były prawidłowe. Zalecono stosowanie lekkostrawnej diety oraz prowadzenie dzienniczka bólu. Epizody bólu pojawiały się nadal (kilka razy w miesiącu). Począwszy od dnia 14.04.2011 r., u pacjentki wykonano serię zabiegów SI. Znormalizowano napięcie w obrębie następujących taśm mięśniowo-powięziowych: powierzchownej tylnej, powierzchownej przedniej, bocznej oraz spiralnej. Zalecono autoterapię. Od czasu zakończenia serii zabiegów do chwili obecnej (01.2012) nie zanotowano pojawienia się bólu. Ustąpienie bólu po zastosowaniu serii zabiegów oddziaływujących na tkanki miękkie, może wskazywać na zależność pomiędzy zaburzeniami w układzie ruchu a zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych.


Introduction:
The most common symptom of cholelithiasis is a severe pain in the right hypochondrium, combined with vomiting and fever – so-called biliary colic. This pain is caused by increased pressure in the gallbladder as a result of blocked bile flow caused by accumulated deposits, accompanied by gallbladder contraction under the influence of food stimulus. Structural integration is a bodywork method based on connective tissue manipulation aimed at increasing mobility of tissue in myofascial system. The patient’s symptoms are treated as arising from the imbalance in the entire myofascial system, and the area of their occurrence – only as a nexus, where a collapse of compensatory abilities took place. The paper presents the case of a 31-year-old woman who went to the doctor on 27 January 2011 with severe pain in her right hypochondrium, accompanied by vomiting, dizziness and fever. Suspecting biliary colic caused by cholelithiasis, the patient was referred for abdominal ultrasound (02.09.2011), basic biochemical tests and blood cell counts. The results were standard. She was recommended to implement a light diet and to keep a diary of pain experienced. Episodes of pain still occurred (a few times a month). Since 14 April 2011, patient received a series of SI treatments. Tension occurring within the following myofascial lines: superficial back line, superficial front line, lateral line and spiral line was balanced. Self-therapy treatment was administered. From the end of treatment series until now (January 2012) no pain has been been reported. Pain relief after a series of treatments focused on the soft tissues may indicate a relationship between dysfunctions of the locomotor organs and internal organs.

 
REFERENCJE (38)
1.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne – stan wiedzy na rok 2011. Kraków. Med Prakt. 2011.
 
2.
Pakuła E. Kamica żółciowa atakuje bardzo często. DoZ. 2007.
 
3.
Dzieniszewski J, Godziemba-Maliszewska E. Kolka żółciowa – banalny problem czy poważna choroba? Med Pasje. 2009: 16-21.
 
4.
Rolf I. Rolfing. Rochester: Healing Arts Press 1977.
 
5.
Myers TW. Structural Integration developments in Ida Rolf’s “Recipe”. J Bodyw Mov Ther. 2004; 8(2): 131-142.
 
6.
Smith J. Structural bodywork. An introduction for students and practitioners. Edinburgh: Elsevier Inc.; 2005; 6.
 
7.
Heller J, Henkin WA. Bodywise. An introduction to Hellerwork for Regaining flexibility and well-being. Berkeley: North Atlantic Books; 2004.
 
8.
Painter J. Technical Manual of Deep Wholistic Bodywork, Postural Integration. Mill Valley: The International Centre for Release and Integration; 1984.
 
9.
Myers TW. Taśmy anatomiczne. Meridiany mięśniowo powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. Warszawa: DB Publishing; 2010.
 
10.
Manheim CJ. Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Poznań: Wydawnictwo WSEiT: 2011.
 
11.
Riggs A. Masaż tkanek głębokich. Wizualny przewodnik po technikach. CRM Terapeuta; 2008.
 
12.
Fuller RB, Marks W. Ideas and Integrities, a Spontaneous Autobio¬graphical Disclosure. Prentice-Hall. New York: Englewood Cliffs; 1963.
 
13.
Fuller RB, Applewhite EJ. Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking. New York: Macmillan Publishing Co; 1975.
 
14.
Fuller RB, Applewhite EJ. Synergetics 2: Further Explorations in the Geometry of Thinking. New York: Macmillan Publishing Co; 1979.
 
15.
Ingber DE. Cellular tensegrity: defining new rules of biological design that govern the cytoskleton. J Cell Scien. 1993; 104(3): 613-627Ingber DE. Architecture of life. Scien Am Mag. 1998; Jan.: 48-57.
 
16.
Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura; 2000.
 
17.
Kassolik K, Andrzejewski W, Sawicki Z. Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym. Fizjoter Pol. 2003; 3(3): 281-286.
 
18.
Kassolik K, Andrzejewski W, Chołodecki D, Steciwko A. Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoter Pol. 2004; 4(2): 107-111.
 
19.
Andrzejewski W, Kassolik K, Karaś A, Karaś G, Piątkowski P. Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta. Kwart Ortop. 2004; 1(53): 28-35.
 
20.
Andrzejewski W, Kassolik K, Karaś A, Karaś G, Trzęsicka E. Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoter Pol. 2006; 2(4),6:150-157.
 
21.
Earls J, Myers T. Facial Release for Structural Balance. Chichester: Lotus Publishing; 2010.
 
22.
Ferguson J, Kembłowski Z. Reologia stosowana płynów. Łódź: WHM;1993.
 
23.
Kembłowski Z. Reologia płynów nienewtonowskich. Warszawa: WNT; 1973.
 
24.
Schleip R. Fascial plasticity – a new neurobiological explanation: Part 1. J Bodyw Mov Ther. 2003; 7(1): 11-19.
 
25.
Schleip R. Fascial plasticity – a new neurobiological explanation: Part 2. J. Bodyw Mov Ther. 2003; 7(2): 104-116.
 
26.
Kostopoulos D, Rizopoulos K. Punkty spustowe i terapia mięśniowo-powięziowa. Warszawa: DB Publishing; 2010.
 
27.
Likert R. A technique for the measurement of attitudes. Arch Psychol. 1932; 140: 1-55.
 
28.
Domżał TM. Ból przewlekły – problemy kliniczne i terapeutyczne. Pol. Przegl Neurol. 2008; 4(1): 1-8.
 
29.
Chmielewski H. Zespoły bólowe kręgosłupa. Neur Neurochir Pol. 1999; 32(47) Suppl.6: 65-73.
 
30.
Chaitow L, Fritz S. Masaż leczniczy – badanie i leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2010.
 
31.
Strong J, Unruh AM, Wright A, Baxter G. Ból. Podręcznik dla terapeutów. Warszawa: DB Publishing; 2010.
 
32.
Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva: Kraków, 2007.
 
33.
Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. T. V. Warszawa: PZWL; 2010. 34.
 
34.
Magiera L. Masaż segmentarny. W: Walaszek R. (red.): Masaż z elementami rehabilitacji. Kraków: REHMED; 2006.
 
35.
Thie JF. Dotyk dla zdrowia. Touch for health. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka; 1989.
 
36.
Domański M, Domański O. Zdrowie w twoich rękach. Leczenie akupresurą. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza; 1987.
 
37.
Turgeon M. Akupresura bez tajemnic. Warszawa: Klub dla Ciebie; 2003.
 
38.
Bahr FR. Akupresura. Warszawa: PZWL; 1988.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top