PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
TORBIELE JAJNIKA U NOWORODKÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Z Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Najczęściej spotykanymi torbielami jamy brzusznej u noworodków płci żeńskiej są proste jednostronne torbiele jajnika. Zarówno te wykryte prenatalnie, jak i postnatalnie w są większości bezobjawowe. RównieŜ w większości przypadków ulegają samoistnej regresji, dlatego teŜ wymagają jedynie obserwacji w kolejnych badaniach ultrasonograficznych. Jeśli jednak mamy do czynienie ze zmianami o średnicy większej od 4-5cm, szybko rosnącymi, dającymi objawy ostrego brzucha, czy przysparzającymi trudności diagnostycznych musimy podjąć decyzję o leczeniu operacyjnym. Wybór metody takiego leczenia jest nadal przedmiotem dyskusji, a rozwój technik operacyjnych daje coraz to nowe możliwości. Jednak bez względu na wybraną metodę, najważniejsze, aby leczenie operacyjne miało charakter maksymalnie oszczędzający prawidłową strukturę jajnika.

The abdominal cavity cysts most frequently observed in female babies are lateral ovarian cysts. These cysts may be detected as early as during the prenatal ultrasound examination, most often at the third trimester of pregnancy. Both the cysts diagnosed prenatally and postnatally are mostly asymptomatic, and in the majority of cases spontaneously regress; therefore, they require only observation during the subsequent ultrasound examinations. However, if the changes are of a diameter greater than 4-5 cm, show rapid growth with acute abdominal symptoms, or cause diagnostic difficulties, the decision concerning surgical treatment must be made. Selection of the method of treatment still remains a subject for discussion, and the development of surgical techniques provides increasingly greater possibilities. Nevertheless, irrespective of the selected method, it is most important that the surgical treatment is of the character maximally sparing the normal structure of the ovary.
 
REFERENCJE (21)
1.
Donker A., Bocca G : Chance finding of foetal and neonatal ovarian cysts on echography. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006, 25; 150 (47): 2577-2581.
 
2.
Kwak D., Sohn Y., Kim S., Kim I., Park Y., Kim Y., Korean J . : Clinical experiences of fetal ovarian cyst: diagnosis and consequence. Med. Sci. 2006, 21( 4 ):690-694.
 
3.
Claire Templeman, Ovarian cysts. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2004, Vol:17 Issue:4, 297-298.
 
4.
Aslam A ., Wong C., Haworth J., Noblett H.: Autoamputation of Ovarian Cyst in an Infant. Journal of Pediatric Surgery, 1995, Vol 30, 11, 1609-1610.
 
5.
Templeman C., Fallat M., Blinchevsky A., Hertweck S . : Noninflammatory Ovarian Masses in Girls and Young Women. Obstet Gynecol, 2000, Vol.96, 2, 229-233.
 
6.
Bagolan P., Giorlandino C., Nahom A., Bilancioni E., Trucchi A., Gatt i C., Aleandri V., Spina V. : The Management of Fetal Ovarian Cysts, Journal of Peadiatric Surgery, 2002, Vol 37, 25-30.
 
7.
Quint E.: Vaginal Bleeding and Abdominal Pain. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2002, Vol: 15 Issue:1.
 
8.
Esposito C., Garipoli V., Di Matteo G., DePasquale M.: Laparoscopic management of ovarian cysts in newborns. Surg Endosc.1998, 12 (9), 1152-1154.
 
9.
Haliloglu M., Oguz O., Akata D., Senocak M.: Amputated ovarian torsion cyst in an infant: ultrasound and CT findings CMIG Extra: cases 28, 2004, 47-49.
 
10.
Kokoska E., Keller M., Weber T.: Acute Ovarian Torsion in children. The American Journal of Surgery 2000, Vol.180.
 
11.
Coulson C., Kasales C., Devi G.: Antenatal Doppler diagnosis of fetal ovarian torsion. Obstetrics and Gynecology 2000, Vol. 95, Part 2, 1039.
 
12.
Nussbaum A., Sanders R., Hartman D., Dudgeon D., Parmley T.: Neonatal ovarian cysts: sonographic-pathologic correlation. Radiology, 1988, 168(3), 817-821.
 
13.
Hee - Jung Lee, Seung Woo, Jung - Sik Kim, Su - Jhi Suh : Daughter Cyst Sing. A Sonographic Finding of Ovarian Cyst in Neonates, Infants and Young Children American Journal of Roentgenology 2000, 174(4), 1013-1015.
 
14.
CrombleholmeT., Craigo S., Garmel S., D’ Alton M.: Fetal Ovarian Cyst Decompression to Prevent Torsion. Journal of Pediatric Surgery, 1997, Vol 32, 10, 1447-1449.
 
15.
Khong P., Cheung P., Leong L., O o i C . : Ultrasonography of Intraabdominal Cystic Lesions in the Newborn. Clinical Radiology 2003, Vol:58 Issue, 6, 449-454.
 
16.
Meyberg - Solomayer G., Buchenau W., Solomayer E., Fehm T., Hacker H., Wallwiener D., Poets C: Cystic colon duplication as differential diagnosis to ovariacyst. Fetal Diagn. Ther.2006; 21/20, 224-227.
 
17.
Foley P., Sithasanan N., McEwing R., Lipsett J., Ford W., Furness M.: Enteric duplications presenting as antenally detected abdominal cysts: is delay resection appropriate?. Journal of Pediatric Surgery 2003, Vol. 38, Issue:12.
 
18.
Corbett H., Lamont G.: Bilateral ovarian autoamputation in an infant. J Pediatr Surg. 2002, 37 (9), 1359-60.
 
19.
Ferro F., Iacobelli B., Zaccara A., Spagnoli A., Trucchi A., Bagolan P.: Exteriorization Aspiration Minilaparotomy for Treatment of Neonatal Ovarian Cysts, Journal of Peadiatric and Adolescent Gynecology, 2002, Vol 15, 4, 205-207.
 
20.
Dolgin S: Ovarian Masses in the Newborn, Semin Peadiatric Surgery, 2000, 9 (3):121- 127.
 
21.
Vander Zee D., VanSeumeren I., B a x A .: Laparoscopic Approach to Surgical management of Ovarian Cysts in the Newborn, Journal of Peadiatric Surgery, 1995, Vol 30, 42-43.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top