PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ zastosowania żelu położniczego podczas porodu na satysfakcję porodową rodzących
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Gęca   

Mętów 199 A, 20-388 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):388-390
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było określenie, czy zastosowanie podczas porodu bezpiecznego dla organizmu matki i dziecka żelu położniczego wpływa na satysfakcję porodową rodzących.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 45 pierworódek. Do grupy badanej zakwalifikowano 22 kobiety, u których podczas porodu zastosowano żel położniczy. Grupę kontrolną stanowiły 23 rodzące, u których poród przebiegał bez użycia żelu. Do oceny satysfakcji z przebiegu porodu zastosowano następujące narzędzia badawcze: Wizualną Skalę Analogową (Visual Analogue Scale- VAS) oraz ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki:
Nie wykazano pomiędzy grupą badaną a kontrolną istotnych statystycznie różnic w ocenie zadowolenia z przebiegu porodu, wyczerpania po porodzie oraz natężenia bólu w II okresie porodu

Wnioski:
Zastosowanie żelu położniczego podczas drugiego okresu porodu nie wpływało w istotny sposób na satysfakcję z przebiegu porodu u badanych kobiet.


Objective:
The objective of the presented study was to discover whether the use of an obstetric gel safe for mother and child during labour exerts an effect on woman›s satisfaction with childbirth.

Material and Methods:
The study included 45 primaparous women – 22 in whom obstetric gel was applied were qualified into the study group, and a control group covering 23 women whose delivery proceeded without the use of a gel. Satisfaction with the course of childbirth was evaluated using the following research instruments: the Visual Analogue Scale-VAS, and a questionnaire designed by the author.

Results:
No statistically significant differences in evaluations concerning satisfaction with the course of delivery, exhaustion after delivery and pain intensity during the second stage of labour were observed between the study and control groups.

Conclusion:
Application of an obstetric gel during the second stage of delivery did not significantly affect the womens’ satisfaction with childbirth.

 
REFERENCJE (9)
1.
Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs. 2004; 46: 212–219.
 
2.
Christiaens W, Bracke P. Assessment of social psychological determinants of satisfaction with childbirth in a cross-national perspective. BMC Pregnancy and Childbirth 2007; 7(26): 1–12.
 
3.
Brown S, Lumley J. Satisfaction with care in labor and birth: a survey of 790 Australian women. Birth 1994; 21(1): 4–13.
 
4.
Bramadat IJ, Driedger M. Satisfaction with childbirth: theories and methods of measurement. Birth 1993; 20(1): 22–29.
 
5.
Zhuk S, Pekhnyo N. Advanced Technologies in Vaginal Labour Mana¬gement. Healthcare in Ukraine, 2009.
 
6.
Riener R, Leypold K, Brunschweiler A, et al. Quantification of friction force reduction induced by obstetric gels. Med Biol Eng Comput. 2009 Jun; 47(6): 617–32.
 
7.
Schaub AF, Litschgi M, Hoesli I, et al. Obstetric gel shortens second stage of labor and prevents perineal trauma in nulliuparous women: a randomized controlled trial on labor facilitation. J Perinat Med. 2008; 36(2): 129–35.
 
8.
Ho K, Spence J, Murphy MF: Review of pain measurement tools. Ann Emerg Med. 1996; 27(4): 427–432.
 
9.
Soranus z Efezu. Gynaikeia. Tłum. Lachs J. Poznań: Roczniki Towa¬rzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1902.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top