PL EN
PRACA ORYGINALNA
Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
 
 
Autor do korespondencji
Paweł F. Nowak
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):387-392
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rynek usług rekreacyjnych stale się powiększa, szczególnie w krajach rozwijających się, dlatego warto diagnozować zachowania, potrzeby i motywy uczestników zajęć rekreacyjnych.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy było określenie hierarchii motywów uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach ruchowych przez kobiety – w zależności od poziomu wykształcenia, wieku i stanu cywilnego.

Materiał i metody:
Badania wykonano w klubach fitness w Rudzie Śląskiej i w Opolu. Objęto nimi grupę 180 osób, systematycznie uczestniczących w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą był autorski kwestionariusz anonimowej ankiety. Uzyskano następujące wyniki: zdrowie jest najważniejszym motywem uczestnictwa w zajęciach ruchowych dla badanych kobiet, mniej ważne są motywy związane z dbałością, poprawą wyglądu swojego ciała czy sprawnością. Znacznie niżej w hierarchii znajdują się powody związane z relacjami interpersonalnym. Wykazano, że wraz ze wzrostem wykształcenia ranga zdrowia znacząco maleje na rzecz dbałości o wygląd ciała.


Introduction:
The growing recreational services market, particularly in developing countries, is an interesting area in which to diagnose the behaviour, needs and motives of participants in recreational activities.

Objective:
To determine the hierarchy of motives for participation in organized physical activities for women, depending on the level of education, age and marital status.

Materials and methods:
The research sample consisted of groups of 180 women from three fitness clubs in Opole and Ruda Slaska, Silesia, regularly participating in organized physical activities. The method used was a diagnostic survey and the research technique was an original, anonymous questionnaire survey. Motives related to care, improving the appearance of the body and fitness are less important for women. Reasons related to interpersonal relationships in the decision to participate in fitness classes were significantly lower in the hierarchy of motives. The rank of health decreased with increasing educational level, and the appearance of the body seemed to be important. Health was the primary motive for participation in physical activities for the women, seen as the most important or as important as physical fitness, depending on the age of researched women.

 
REFERENCJE (27)
1.
Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on well-being among women: a 32-year perspective. Scandinavian J Public Health. 2009; 37(7): 706-712.
 
2.
Nies MA, Motyka CL. Factors Contributing to Women’s Ability to Maintain a Walking Program. J Holistic Nurs. 2006; 24(1): 7-14.
 
3.
Ritvanen T, Louhevaara V, Helin P, Halonen T, Hänninen O. Effect of aerobic fitness on the physiological stress responses at work. Int J Occup Med Environ Health 2007; 20(1): 1-8.
 
4.
Rotem M, Epstein L, Ehrenfeld M. Does the Conservation of Resources Motivate Middle-Aged Women to Perform Physical Activity? West J Nurs Res. 2009; 31(8): 999-1013.
 
5.
Maguire JS. Fit and flexible: The fitness industry, personal trainers and emotional service labor. Sociol Sport J. 2001; 18: 379-402.
 
6.
Raglin JS, Wilson GS, Galper D. Exercise and its effects on mental health. In: Bouchard C, Blair SN, Haskell WL, eds. Physical activity and health Champaign: Hum Kinetics 2007: 247-258.
 
7.
Kanning M, Schlicht W. Be Active and Become Happy: An Ecological Momentary Assessment of Physical Activity and Mood. J Sport Exerc Psychol. 2010; 32: 253-261.
 
8.
Nowak PF. Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia. Racibórz: PWSZ; 2007.
 
9.
Singer RN. Motorisches lernen und menschliche leistung. Bad Homburg: Limpert; 1985: 376.
 
10.
Piątkowska M. Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. W: Buśko K, Charzewska J, Kaczanowski K, red. Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka. Warszawa: AWF; 2010: 38-57.
 
11.
Drygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D, Kozakiewicz K, Głuszek J, Wiercińska E, Wyrzykowski B, Kurjata P. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63(6): supl. 4.
 
12.
GUS Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. Warszawa: Departament Statystyki Społecznej; 2007.
 
13.
Davis C, Fox J, Brewer H, Ratusny D. Motivations to exercise as a function of personality characteristics age and gender. Personality and Individual Differences 1995; 19: 165-174.
 
14.
Drygas W, Jegier A, Kostka H, Kuński H. Long-term effects of different physical activity levels on coronary risk factors in midle-aged men. Int J Sports Med. 2000; 21: 235-241.
 
15.
Drygas W, Jegier A. Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w pro¬filaktyce chorób układu krążenia. W: Naruszewicz M, red. Kardiologia zapobiegawcza. Szczecin: Verso s.c.; 2003: 252-266.
 
16.
Lipowski M. Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa. Gdańsk: AWFiS; 2006.
 
17.
Kozdroń E. Oczekiwania i efekty regularnej aktywności ruchowej starszych kobiet na tle ich sytuacji rodzinnej. W: Żukowska Z, red. Kobieta kreatorką aktywności sportowej w rodzinie. Warszawa: PSSK; 1998: 98-107.
 
18.
Dębicka J. Reasons for undertaking physical activities by female students. Ann Univ Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia, 2004; 59(76): 401-405.
 
19.
Ebben W, Brudzynski L. Motivations and barriers to exercise among college students. J Exerc Physiol. 2008; 11(5): 1-10.
 
20.
Eider J. Aerobik wodny jako najnowsza forma współczesnej gimnastyki zdrowotnej. W: Murawow I, red. Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne. Radom: ITE; 2001: 365-371.
 
21.
Pędraszewska B. Wpływ aktywności fizycznej na życie zawodowe kobiet. Kult Fiz. 1998; 9-10: 25-26.
 
22.
Marciszewska B. Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych. Gdańsk: AWF; 1999.
 
23.
Zunft HJF, Friebe D, Seppelt B, Widhalm K, de Winter AM, Vaz de Almeida MD, Kearney JM, Gibney M. Perceived benefits and barriers to physical activity in a nationally representative sample in the European Union. Public Health Nutr. 1999; 2(1a): 153-160.
 
24.
Biddle SJH, Mutrie N. Psychology of Physical Activity. Determinants, well-being and interventions. 2nd Edition, London: Routledge; 2008.
 
25.
Caglar E, Canlan Y, Demir M. Recreational exercise motives of adolescents and young adults. J Human Kinetics 2009; 22: 83-89.
 
26.
Cash TF, Novy PL, Grant JR. Why do women exercise? Factor analysis and further validation of the Reasons for Exercise Inventory. Percept Mot Skills.1994; 78(2): 539-544.
 
27.
Tiggemann M, Williamson S. The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex Roles. J Res. 2000; 43(1-2): 119-127.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top