PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W obrębie diet alternatywnych coraz większą popularność zyskuje dieta ketogeniczna (KD). Celem pracy było określenie motywacji kobiet aktywnych fizycznie do zastosowania KD oraz zbadanie, czy rezultaty diety były spełnieniem ich oczekiwań, a także ocena ich sposobu żywienia i stanu odżywienia w okresie ketozy żywieniowej.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 500 kobiet w wieku 40,5 ± 12,2 lat, w tym: 250 – będących w trakcie KD, trwającej średnio półtora miesiąca (grupa I) oraz 250 – będących już po zakończeniu KD, która trwała średnio 3 miesiące (grupa II). Częstość spożycia produktów będących źródłem tłuszczów, białek i węglowodanów określono w 2 kategoriach: często (kilka razy w tygodniu do kilku razy dziennie) oraz rzadko (raz w tygodniu – nigdy). Stan odżywienia oceniany był w poszczególnych przedziałach BMI.

Wyniki:
Trzy czwarte kobiet z obu grup stosowało KD w celu utraty masy ciała i większość z nich deklarowała osiągnięcie zamierzonego celu. Produkty dozwolone i zalecane w KD były spożywane często przez większość kobiet, ale popełniane były również błędy dietetyczne. 62% kobiet uzupełniało dietę suplementami. W wyniku stosowania KD odsetek kobiet z nadmiarem masy ciała (z otyłością i nadwagą) zmniejszył się w grupie I z 87% do 54%, a w grupie II – z 87% do 37%, przy czym w obu grupach liczba kobiet z nadwagą (których BMI mieści się w przedziale 25–29,9) zmniejszyła się istotnie statystycznie. Większość kobiet podejmowała KD bez konsultacji z lekarzem ani dietetykiem. W grupie II częstą przyczyną zakończenia KD było złe samopoczucie.

Wnioski:
Konieczne jest większe zaangażowanie lekarzy i dietetyków w propagowanie wiedzy o przeciwwskazaniach i ewentualnych negatywnych konsekwencjach wprowadzania organizmu w stan ketozy żywieniowej oraz o konieczności sprawdzania stanu zdrowia przed wdrożeniem i w trakcie stosowania KD.


Introduction and objective:
Among the unconventional diets, the ketogenic diet (KD) is currently gaining popularity. The aim of the study was to determine the motivation of active and physically fit women to apply KD, to examine whether the results of KD met the expectations and to assess their diet and nutritional status.

Material and methods:
The study covered 500 women aged 40.5 ± 12.2 years, including: 250 – in the course of KD lasting one and a half month, on average (Group 1), and 250 – who had already completed KD lasting for 3 months, on average (Group 2). The frequency of consumption of products that are a source of fats, proteins and carbohydrates was evaluated in 2 categories: often (several times a week to several times a day) and rarely (once a week – never). Nutritional status was assessed in particular BMI ranges.

Results:
As many as 75% of women from both groups used KD to lose weight and most of them declared that they had achieved the intended goal. Products allowed and recommended in KD were consumed frequently by the majority of women, but nutrition mistakes were also made; 62% of women used dietary supplements. As a result of KD, the percentage of women with excess body weight (obesity and overweight) decreased in Group 1 from 87% – 54%, and in Group 2 – from 87% – 37%. The number of overweight women decreased statistically significantly. The vast majority of women undertook KD without consulting a doctor or a dietician. In Group 2, malaise was a frequent cause of discontinuation of the diet.

Conclusions:
It is necessary to involve physicians and nutritionists more in promoting knowledge about contraindications and possible negative consequences of introducing the body into a state of nutritional ketosis, and the need to check the general health condition before implementation and during the use of KD.

Wójcik K, Łyszczarz A, Kolarzyk E. Motywacja aktywnych fizycznie kobiet do podjęcia diety ketogenicznej oraz ocena ich sposobu żywienia i stanu odżywienia. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(4): 466–472. doi: 10.26444/monz/143812
 
REFERENCJE (41)
1.
Obesity and overweight. http://www.who.int/en/newsroom... (access: 1.04.2020).
 
2.
The top 10 causes of death. https://www.who.int/newsroom/f... (acccess: 9.12.2020).
 
3.
Einarsson R, Mc Crory G, Persson UM. Healthy diets and sustainable systems. Lancet. 2019; 394(10194): 215. doi: 10.1016/S0140 6736(19)31116 X.
 
4.
Selvik HA, Fullilove RE. From global thinking to local action: the planetary diets chronic disease prevention. Public Health Reports. 2020; 135(4): 424–427.
 
5.
Masood W, Annamaraju P, Uppaluri KR. Ketogenic Diet. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2020.
 
6.
Pondel N, Liśkiewicz D, Liśkiewicz A. Dieta ketogeniczna – mechanizm działania i perspektywy zastosowania w terapii: dane z badań klinicznych. Postępy Biochemii. 2020; 66: 3. doi: https://doi.org/10.18388/pb.20....
 
7.
Dąbek A, Wojtala M, Pirola L, et al. Modulation of cellular biochemistry, epigenetics and metabolomics by ketone bodies. Implications of the ketogenic diet in the physiology of the organism and pathological states Nutrients. 2020; 12(3): 788; https://doi.org/10.3390/nu1203....
 
8.
O’Neill B, Raggi P. The ketogenic diet: Pros and cons. Atherosclerosis. 2019; 292: 119–126. doi: 10.1016/j.atherosclerosis. 2019.11.021.
 
9.
Buscemi S, Buscemi C, Corleo D. Obesity and circulating levels of vitamin D before and after weight loss induced by a very low-calorie ketogenic diet. Nutrients. 2021; 13: 1829. https://doi.org/10.3390/nu1306....
 
10.
Longo R, Peri C, Cricri D, et al. Ketogenic diet: A new light shining on old but gold biochemistry. Nutrients. 2019; 11: 1–2.
 
11.
Paoli A, Bosco G, Camporesi EM, et al. Ketosis, ketogenic diet and food intake control: a complex relationship. Front Psychol. 2015; 6: 1–9.
 
12.
Stachowska E, Palma J, Gacek M, Frączek B. Wybrane diety alternatywne i koncepcje żywieniowe. In: Frączek B, Krzywański J, Krzysztofiak H. Dietetyka sportowa. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. p. 723–754.
 
13.
Drabińska N, Wiczkowski W, Piskuła MK. Recent advances in the application of a ketogenic diet for obesity management. Trends Food Sci Technol. 2021; 110: 28–38.
 
14.
Zielińska M, Buczkowska-Radlińska J. Wpływ diety niskowęglowodanowej na stan zdrowia człowieka. Pomeranian J Life Sci. 2017; 63: 56–61.
 
15.
Watanabe M, Tuccinardi D, Ernesti B, et al. Scientific evidence underlying contraindications to the ketogenic diet: An update. Obes Rev. 2020; 21(10): e13053. https://doi.org/10.1111/obr.13....
 
16.
Temkin O. The falling sickness. A history of epilepsy from the Greeks to the beginnings of modern neurology. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1994.
 
17.
Paoli A, Bosco G, Camporesi EM, et al. Ketosis, ketogenic diet and food intake control: a complex relationship. Front Psychol. 2015; 6: 1.
 
18.
Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin, Y. Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med. 2008; 359: 229–241.
 
19.
Sackner-Bernstein J, Kanter D, Kaul S. Dietary intervention for overweight and obese adults: comparison of low-carbohydrate and low-fat diets. A meta-analysis. PLoS One. 2015; 20: 10(10): e0139817. 10.1371/journal.pone.0139817.
 
20.
Kong Z, Sun S, Shi Q, et al. Short-term ketogenic diet improves abdominal obesity in overweight/obese chinese young females. Front Physiol. 2020; 11: 856, doi: 10.3389/fphys.2020.00856. eCollection 2020.
 
21.
Monda V, Polito R, Lovino A, et al. Short-term physiological effects of a very low-calorie ketogenic diet: effects on adiponectin levels and inflammatory states. Int J Mol Sci. 2020; 21: 3228.
 
22.
Yancy WS Jr, Olsen MK, Guyton JR, et al. A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 2004; 140: 769–777.
 
23.
Dashti HM, Mathew TC, Khadada, M. Beneficial effects of ketogenic diet in obese diabetic subjects. Mol Cell Biochem. 2007; 302: 249–256.
 
24.
Ahmed SR, Bellamkonda S, Zilbermint M, et al. Effects of the low carbohydrate, high fat diet on glycemic control and body weight in patients with type 2 diabetes: Experience from a community-based cohort. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020; 8: e000980.
 
25.
Michalczyk MM, Klonek G, Maszczyk A, et al. The effects of a low calorie ketogenic diet on glycaemic control variables in hyperinsulinemic overweight/obese females. Nutrients. 2020; 12: 1854.
 
26.
Mohorko N, Cernelič-Bizjak M, Poklar-Vatovec T. Weight loss, improved physical performance, cognitive function, eating behavior, and metabolic profile in a 12-week ketogenic diet in obese adults. Nutr Res. 2019; 62: 64–77.
 
27.
Meng Y, Bai H, Wang S, et al. Efficacy of low carbohydrate diet for type 2 diabetes mellitus management: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 131: 124–131.
 
28.
Hallberg SJ, McKenzie AL, Williams PT. Effectiveness and safety of a novel care model for the management of type 2 diabetes at 1 year: An open-label, non-randomized, controlled study. Diabetes Ther. 2018; 9: 583–612.
 
29.
Webste CC, Murphy TE, Larmuth KM, et al. Diet, diabetes status, and personal experiences of individuals with type 2 diabetes who self-selected and followed a low carbohydrate high fat diet. Diabetes Metab Syndr Obes Targets Ther. 2019; 12: 2567–2582.
 
30.
Dashti HM, Mathew TC, Khadada M. Beneficial effects of ketogenic diet in obese diabetic subjects. Mol Cell Biochem. 2007; 302: 249–256.
 
31.
Sieri S, Agnol C, Grioni S, et al. Glycemic index, glycemic load, and risk of coronary heart disease: A pan-European cohort study. Am J Clin Nutr. 2020; 112: 631–643.
 
32.
Dehghan M, Mente A, Zhang X, et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): A prospective cohort study. Lancet. 2017; 390: 2050–2062.
 
33.
Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JH, et al. Dietary fats and cardiovascular disease: A presidential advisory from the American Heart Association. Circulation. 2017; 136: e1–e23.
 
34.
Dowis K, Banga S. The potential health benefits of the ketogenic diet: A narrative review. Nutrients. 2021; 13(5): 1654. doi: 10.3390/nu13051654.
 
35.
Weber DD, Aminzadeh-Gohari S, Tulipan J, et al. Ketogenic diet in the treatment of cancer – Where do we stand? Mol Metab. 2020; 33: 102–112.
 
36.
Klement RJ, Sweeney RA. Impact of a ketogenic diet intervention during radiotherapy on body composition: I. Initial clinical experience with six prospectively studied patients. BMC Res Notes. 2016; 9: 143. doi: 10.1186/s13104-016-1959-9.
 
37.
D’Andrea Meira I, Romao TT, Pires do Prado HJ, et al. Ketogenic diet and epilepsy: What we know so far. Front Neurosci. 2019; 13: 1–8.
 
38.
Ułamek-Kozioł M, Czuczwar SJ, Januszewski S, et al. Ketogenic diet and epilepsy. Nutrients. 2019; 11: 1–13.
 
39.
Rusek M, Pluta R, Ułamek-Kozioł M, et al. Ketogenic diet in Alzheimer’s disease. Int J Mol Sci. 2019; 20: 1–19.
 
40.
Włodarek D. Role of ketogenic diets in neurodegenerative diseases (Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease). Nutrients. 2019; 11: 1–11.
 
41.
Mohorko N, Černelič-Bizjak M, Poklar-Vatovec T, et al. Weight loss, improved physical performance, cognitive function, eating behavior, and metabolic profile in a 12-week ketogenic diet in obese adults. Nutr Res. 2019; 62: 64–77.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top