PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ rozmiaru biustu na powstawanie dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego, przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University, Lublin, Poland
 
2
Medical University, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marta Suwała   

Medical University of Lublin, Aleje Racławickie 1, 20-059, Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):44-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przyjmuje się, że duże rozmiary piersi u kobiet przyczyniają się do rozwoju bólu pleców i złej postawy. Celem naszych badań było ustalenie, czy hipoteza, że wielkość piersi ma wpływ na ból układu mięśniowo-szkieletowego u kobiet, może zostać potwierdzona lub odrzucona na podstawie dostępnej literatury.

Materiał i metody:
Dokonano systematycznego przeglądu opartego na zawartości baz danych PubMed, ResearchGate, ScienceDirect i Google Scholar. W celu identyfikacji odpowiednich publikacji przeprowadzono wyszukiwanie za pomocą kombinacji słów kluczowych „rozmiar piersi”, „ból kręgosłupa” i „ból mięśniowo-szkieletowy” (zgodnie z Medical Subject Headings – MeSH). W naszej ocenie uwzględniono cztery badania, które zostały pogrupowane pod kątem różnych aspektów.

Wyniki:
Korelację między wielkością piersi a bólem potwierdzają trzy badania. Jedno badanie stoi w opozycji do innych. Biorąc pod uwagę wartość dowodów i wyników w recenzowanych publikacjach, dochodzimy do wniosku, że istnieją znaczące dowody na poparcie hipotezy, że rozmiar piersi wpływa na bolesność układu mięśniowo-szkieletowego.

Wnioski:
Ponieważ dostępna literatura na ten temat jest skromna, badania nad wpływem rozmiaru biustu na ból układu mięśniowo-szkieletowego powinny być kontynuowane na większą skalę. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzamy, że istnieją znaczne dowody na poparcie hipotezy, że rozmiar piersi wpływa na bolesność układu mięśniowo-szkieletowego.


Objectives:
Objectives. It is generally accepted that large breast sizes among women contribute to the development of back pain and poor posture. The aim of our research was to determine if the hypothesis that the size of the breasts has an impact on the pain of the musculoskeletal system in women, can be confirmed or denied on the basis of available literature.

Material and methods:
A systematic review based on the contents of the PubMed database, ResearchGate, ScienceDirect, and Google Scholar databases was performed. In order to identify relevant publications, a search using a combination of key words “breast size”, “spine pain” and “musculoskeletal pain”(according to Medical Subject Headings – MeSH) was performed. Four studies have been included in our review.

Results:
The correlation between breast size and pain is confirmed by three studies. One study stands in opposition to the others. Considering the value of evidence and results in peer-reviewed publications, we conclude that there is considerable evidence to support the hypothesis that the size of the breasts affects the painfulness of the musculoskeletal system.

Conclusions:
Due to the small amount of available literature, we find that studies on the impact of bust size on pain of the musculoskeletal system should be continued on a larger scale. Based on the above review, we conclude that there is considerable evidence to support the hypothesis that the size of the breasts affects the painfulness of the musculoskeletal system.

 
REFERENCJE (18)
1.
Schneider S, Randoll D, Buchner M. Why do women have back pain more than men? A representative prevalence study in the federal republic of Germany. Clin J Pain 2006; 22(8): 738–47. doi: 10.1097/01. ajp.0000210920.03289.93.
 
2.
Kozinoga M, Majchrzycki M, Piotrowska S. Low back pain in women before and after menopause. Prz Menopauzalny 2015; 14(3): 203-7. doi: 10.5114/pm.2015.54347.
 
3.
Schinkel-Ivy A, Drake JDM. Breast size impacts spine motion and postural muscle activation. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016; 29(4): 741–8. doi: 10.3233/BMR-160680.
 
4.
Gonzalez F, Walton RL, Shafer B, et al. Reduction mammaplasty improves symptoms of macromastia. Plast Reconstr Surg. 1993; 91(7): 1270–6.
 
5.
Brühlmann Y, Tschopp H. Breast reduction improves symptoms of macromastia and has a long-lasting effect. Ann Plast Surg. 1998; 41(3): 240-5.
 
6.
Lewis JS, Wright C, Green A. Subacromial impingement syndrome: the effect of changing posture on shoulder range of movement. J Orthop Sports Phys Ther. 2005; 35(2): 72–87. doi: 10.2519/jospt.2005.35.2.72.
 
7.
Lau KT, Cheung KY, Chan KB, et al. Relationships between sagittal postures of thoracic and cervical spine, presence of neck pain, neck pain severity and disability. Man Ther. 2010; 15(5): 457–62. doi: 10.1016/j. math.2010.03.009.
 
8.
Roghani T, Zavieh MK, Manshadi FD, et al. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts-narrative review. Aging Clin Exp Res. 2017; 29(4): 567–77. doi: 10.1007/s40520-016-0617-3.
 
9.
McGhee DE, Coltman KA, Riddiford-Harland DL, et al. Upper torso pain and musculoskeletal structure and function in women with and without large breasts: A cross sectional study. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2018; 51: 99–104. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2017.12.009.
 
10.
Spencer L, Briffa K. Breast size, thoracic kyphosis & thoracic spine pain – association & relevance of bra fitting in post-menopausal women: a correlational study. Chiropr Man Therap. 2013; 21: 20. doi: 10.1186/2045-709X-21-20.
 
11.
Oo M, Wang Z, Sakakibara T, et al. Relationship Between Brassiere Cup Size and Shoulder-Neck Pain in Women. Open Orthop J. 2012; 6: 140–2. doi: 10.2174/1874325001206010140.
 
12.
Barbosa AF, Raggi GC, dos Santos Cardoso Sá C, et al. Postural control in women with breast hypertrophy. Clinics (Sao Paulo) 2012; 67(7): 757–60. doi: 10.6061/clinics/2012(07)09.
 
13.
Findikcioglu K, Findikcioglu F, Ozmen S, et al. The impact of breast size on the vertebral column: a radiologic study. Aesthetic Plast Surg 2007; 31(1): 23–7. doi: 10.1007/s00266-006-0178-5.
 
14.
Nowotny J, Nowotny-Czupryna O, Brzęk A, et al. Body posture and syndromes of back pain. Ortop Traumatol Rehabil. 2011; 13(1): 59–71.
 
15.
Chao JD, Memmel HC, Redding JF, et al. Reduction mammaplasty is a functional operation, improving quality of life in symptomatic women: a prospective, single-center breast reduction outcome study. Plast Reconstr Surg. 2002; 110(7): 1644–52; discussion 1653–1654. doi: 10.1097/01.PRS.0000033029.01084.57.
 
16.
Karaaslan O, Demirkiran HG, Silistreli O, et al. The Effect of Reduction Mammaplasty on the Vertebral Column: A Radiologic Study. ScientificWorldJournal 2013; 2013. doi: 10.1155/2013/701391.
 
17.
Wood K, Cameron M, Fitzgerald K. Breast size, bra fit and thoracic pain in young women: a correlational study. Chiropr Osteopat 2008; 16: 1. doi: 10.1186/1746-1340-16-1.
 
18.
Triumph International. Brastylist: Book of Bras. Australia: Triumph International Australia; 2005.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top