PL EN
REVIEW PAPER
Organizationally innovative model of mobile dentistry
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Deputy Regional Director for Program Management 102 Luganskyi Street, Almaty, 050051, Kazakhstan
 
3
Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
 
4
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 
 
Corresponding author
Karolina Kuśmierz   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):187-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Dental caries, similar to ischemic heart disease, cancer, type 2 diabetes, or allergies, is considered as a contemporary civilisation disease. Data from the Programme of Monitoring of Oral Health show the seriousness of the problem of dental caries among both children and adult Poles. Especially in the rural areas, the availability of professional dental care is very limited. Many reports indicate a high frequency and intensity of early dental caries. Data from monitoring show that more than 50% of three-year-old children have teeth with carious defects. In the examined group of 12-year-olds, 4% of the children had at least one tooth missing due to dental caries and its complications. The availability of dental care is a priority issue. The United States is a pioneer country in overcoming the barriers of distance and availability of dental surgeries. Here, mobile dentistry is very well developed. Dentists from the United States go to their patients by ‘dentobuses’, and provide them with the necessary assistance on the spot. In Australia, within the programme The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), once a week a team of dentists reaches the most distant small places.

Objective:
The objective of the study is evaluation of the effectiveness of the organizationally innovative method of counteracting the dynamics in the development of dental caries in rural areas.

Description of the state of knowledge.:
Many reports indicate a high frequency and intensity of early dental caries. Data from monitoring show that more than 50% of three-year-old children have teeth with carious defects. In the examined group of 12-year-olds, 4% of the children had at least one tooth missing due to dental caries and its complications. The availability of dental care is a priority issue. The United States is a pioneer country in overcoming the barriers of distance and availability of dental surgeries. Here, mobile dentistry is very well developed. Dentists from the United States go to their patients by ‘dentobuses’, and provide them with the necessary assistance on the spot. In Australia, within the programme The Outback Oral Treatment and Health (TOOTH), once a week a team of dentists reaches the most distant small places.

Summing up:
Dentobuses are an innovative systemic solution, which has occurred successful in many developed countries, including the USA, Denmark, India, Germany and France.

 
REFERENCES (10)
1.
Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013–2015, Minister Zdrowia, Program na lata 2013–2015.
 
2.
Banaszek D. Świadomość i zachowania zdrowotne matek objętych edukacją stomatologiczną w szkole rodzenia oraz stan narządu żucia ich dzieci w wieku 2–5 lat. Nowa Stomatologia, 2006; 4: 140–145.
 
3.
Szmidt M, Pol J, Barczak K, Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dental Forum. 2013; 41: 33–36.
 
4.
Wójcicka A, Zalewska M, Czerech E, Jabłoński R, Grabowska S, Maciorkowska E. Próchnica wieku rozwojowego chorobą cywilizacyjną. Przegl Epidemiol. 2012; 66: 705–711.
 
5.
Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7, 15 lat, realizo¬wany w roku 2011. Przegl Epidemiol. 2013; 67: 765–768.
 
6.
Grzesiak I, Kaczmarek I. Rozmieszczenie próchnicy w zębach mlecznych u wrocławskich dzieci w wieku 18–36 miesięcy. Dent Med. Probl. 2006; 42(2): 215–221.
 
7.
Hilt A, Rybarczyk-Townsend E, Wochna-Sobańska M. Stan uzębienia uczniów szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Przegl Epide-miol. 2014; 68: 143–146.
 
8.
 
9.
 
10.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top