PL EN
PRACA ORYGINALNA
Golball skutecznym środkiem usprawniania niewidomych i słabo widzących
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Lublin, Poland
 
2
Academy of Physical Education, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Ślężyńska   

ul. B.Chrobrego 25/130, 40- 881 Katowice
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):383-387
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Goalball jest grą paralimpijską uprawianą przez niewidomych i słabo widzących. Gra odbywa się na boisku o wymiarach 18 × 9 m.

Materiał i metody:
W celu stwierdzenia jak goalballl oddziałuje na sprawność fizyczną, orientacje przestrzenną i lokalizację źródła dźwięku osób z dysfunkcją narządu wzroku w latach 2002-2006 wykonano badania zawodników w wieku 16-18 lat uprawiających tę dyscyplinę sportu.

Wyniki:
Badania potwierdziły znaczną progresję sprawności fizycznej zawodników trenujących piłkę bramkową (goalball) we wszystkich zdolnościach motorycznych. Testy orientacji przestrzennej i lokalizacji źródła dźwięku również wykazały znaczącą poprawę czasu potrzebnego na właściwe wykonanie danej próby.

Wnioski:
Goalball jest godny upowszechnienia, gdyż przynosi ewidentne korzyści osobnicze i społeczne oraz łagodzi skutki niepełnosprawności wzrokowej.


Introduction:
The study was performed between 2002–2006 among players aged 16–18 practicing goalball in order to investigate the beneficial effects of the game on physical fitness, spatial orientation and sound localization in people with visual impairment. Substantial progress in physical fitness of all motor skills in goalball players was confirmed. Tests for visual orientation and sound localization also demonstrated significant improvement in the time needed to perform the given trial. Goalball is worthy of becoming widespread as it produces evident personal and social benefits. The great attraction of sport games practiced by disabled persons became the impulse for searching for a physical game available for blind and visually impaired people. The bells embedded in the rubber ball made this possible and created a new concept of the game and has made it popular worldwide.

 
REFERENCJE (10)
1.
Bolach E. Kształtowanie orientacji przestrzennej u niedowidzących w sportowych grach zespołowych. Fizjoterapia 1994; 1: 25–29.
 
2.
Bolach E, Pełka P. Ocena sprawności fizycznej inwalidów narządu wzroku uprawiających sportowe gry zespołowe (torball. goalball). Post Rehab. 1995; 3: 71–79.
 
3.
Bolach E. Sportowe gry zespołowe w usprawnianiu niewidomych i niedowidzących. AWF. Wrocław 1999.
 
4.
Krzak J, Prażmo R. Goalball. PZSN „Start”. Warszawa 2005.
 
5.
Gawlik K, Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących. AWF. Katowice 2004.
 
6.
Zuchora K. Indeks Sprawności Fizycznej. AWF. Warszawa 1982.
 
7.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program „Statistica PL”. Kraków 1998.
 
8.
Pilicz S, Przewęda R, Dobosz J, Nowacka-Dobosz S. Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej według Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. AWF. Warszawa 2004.
 
9.
Colak T, Mamaç B, Aydin M, Mariç B, Özbek A. Physical fitness levels of blind and visually impaired goalball team players. Isokinet Exerc Sci. 2004; 12: 247–252.
 
10.
Karakaya IC, Aki E, Ergun N. Physical fitness of visually impaired adolescent goalball players. 2009; 108 (1): 129–36.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top