PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Fizjoterapia w przewlekłym zespole bólowym miednicy mniejszej u mężczyzn
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Doktorska, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
2
NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Rehab-Med-I”
 
3
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jurys   

Szkoła Doktorska, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(3):281-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej u mężczyzn należy do wyzwań zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Ponieważ trudność sprawia ustalenie przyczyny wystąpienia zespołu, leczenie farmakologiczne oraz postępowanie fizjoterapeutyczne skupione jest na łagodzeniu nasilenia występujących objawów. Celem pracy jest przedstawienie możliwości fizjoterapii w leczeniu przewlekłego zespołu bólowego miednicy mniejszej u mężczyzn.

Skrócony odpis stanu wiedzy:
Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej u mężczyzn stwierdzany jest ma pod-stawie diagnostyki wykluczającej inne schorzenia związane z infekcjami układu moczowego, występowanie nowotworów w tym obszarze, a także uszkodzenia rdzenia kręgowego. Z uwagi na brak poznanej etiologii choroby leczenie obejmuje łagodzenie nasilenia występujących objawów. Farmakoterapia skupia się głównie na leczeniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zachowawczą formą leczenia objawów przewlekłego zespołu bólowego u mężczyzn jest fizjoterapia. Ma ona na celu regulację napięcia mięśni dna miednicy i kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego, pracy nad mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi, stawami kręgosłupa oraz stawami obwodowymi w obszarze miednicy mniejszej. W tym celu wykorzystywane są techniki fizjoterapii zarówno z zakresu fizykoterapii, terapii manualnej, jak i pracy na powięzi oraz edukacja pacjenta

Podsumowanie:
Fizjoterapia w przewlekłym zespole bó-lowym miednicy mniejszej u mężczyzn jest powszechnie opisywaną w literaturze formą niefarmakologicznej terapii, ale w związku z niewielką ilością wysokiej jakości dowodów naukowych kontynuowanie badań w tym obszarze jest nie-zbędne.


Introduction and objective:
Chronic pelvic pain syndrome in males is among the diagnostic and therapeutic challenges. In view of the difficulties in determination of the cause of this syndrome, the pharmacological treatment and physiotherapy management focus on alleviation of the symptoms. The aim of the study was description of physiotherapy treatment options in chronic pelvic pain syndrome therapy in the male population.

Brief description of the state of knowledge:
Chronic pelvic pain syndrome in males is diagnosed based on the differential diagnostics of other diseases related to urinary tract infections, tumours in the pelvis area and spinal cord injuries. Due to the lack of well recognized etiology, the treatment consists in the alleviation of the occurring symptoms. Pharmacotherapy focuses mainly on analgesic and anti-inflammatory treatment. Physiotherapy is one of the conservative treatment options in therapy of the chronic pelvic pain syndrome in males, and is aimed at regulation of tension in the pelvic floor muscles and lumbopelvic hip complex, elimination of the myofascial trigger points, as well as therapy of spinal and peripheral joints in the pelvis area. For this purpose, physiotherapy techniques in the field of physical therapy, manual therapy, soft tissues techniques and patient education are used.

Conclusions:
Physiotherapy for chronic pelvic pain syndrome in males is a non-pharmacological treatment option, commonly described in current literature. However, due to the lack of high-quality evidence, continuation of search in this area is necessar y.

Cempa K, Jurys T, Smółka M, Burzynski B. Fizjoterapia w przewlekłym zespole bólowym miednicy mniejszej u mężczyzn. Med Og Nauk Zdr. DOI:10.26444/monz/133196
 
REFERENCJE (24)
1.
Pontari M. Chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndro-me. UpToDate https://www.uptodate.com/conte... (dostęp: 31.12.2020).
 
2.
Rees J, Abrahams M, Doble A, et al. Prostatitis Expert Reference Group (PERG). Diagnosis and treatment of chronic bacterial prostatitis and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a consensus guideline. BJU Int. 2015; 116(4): 509–525. doi: 10.1111/bju.13101.
 
3.
Holt JD, Garrett WA, McCurry TK, Teichman JM. Common Questions About Chronic Prostatitis. Am Fam Physician. 2016; 93(4): 290–296.
 
4.
Zhu D, Dou X, Tang L, et al. Prevalence of Prostatitis-Like Symptoms and Outcomes of NIH-CPSI in Outpatients with Lifelong and Acquired PE: Based on a Large Cross-Sectional Study in China. Biomed Res Int. 2017; 2017: 3473796. doi: 10.1155/2017/3473796.
 
5.
Shoskes DA. Chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. Humana Press; 2008.
 
6.
Fuentes-Márquez P, Cabrera-Martos I, Valenza MC. Physiotherapy interventions for patients with chronic pelvic pain: A systematic review of the literature. Physiother Theory Pract. 2019; 35(12): 1131–1138. doi: 10.1080/09593985.2018.1472687.
 
7.
Klotz SGR, Schön M, Ketels G, et al. Physiotherapy management of patients with chronic pelvic pain (CPP): A systematic review. Physiother Theory Pract. 2019; 35(6): 516–532. doi: 10.1080/09593985.2018.1455251.
 
8.
Engeler DS, Baranowski AP, Dinis-Oliveira P, et al. European Asso-ciation of Urology. The 2013 EAU guidelines on chronic pelvic pain: is management of chronic pelvic pain a habit, a philosophy, or a science? 10 years of development. Eur Urol. 2013; 64(3): 431–439. doi: 10.1016/j.eururo.2013.04.035.
 
9.
Clemens JQ, Mullins C, Ackerman AL, et al. Urologic chronic pelvic pain syndrome: insights from the MAPP Research Network. Nat Rev Urol. 2019; 16(3): 187–200. doi: 10.1038/s41585-018-0135-5.
 
10.
Naliboff BD, Stephens AJ, Lai HH, et al. MAPP Research Network. Clini-cal and Psychosocial Predictors of Urological Chronic Pelvic Pain Symp-tom Change in 1 Year: A Prospective Study from the MAPP Research Network. J Urol. 2017; 198(4): 848–857. doi: 10.1016/j.juro.2017.05.065.
 
11.
Dydyk AM, Gupta N. Chronic Pelvic Pain. StatPearls https://www.ncbi.nlm.nih.gov/b... (dostęp: 31.12.2020).
 
12.
Anderson RU, Wise D, Nathanson B. Chronic Prostatitis and/or Chronic Pelvic Pain as a Psychoneuromuscular Disorder – A Meta-analysis. Urolog y. 2018; 120: 23–29. doi.org/10.1016/j.urology.2018.07.022.
 
13.
Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and clas-sification of prostatitis. JAMA. 1999; 21; 282(3): 236–237. doi: 10.1001/jama.282.3.236.
 
14.
Murphy SF, Anker JF, Mazur DJ, et al. Role of gram-positive bacteria in chronic pelvic pain syndrome (CPPS). Prostate. 2019; 79(2): 160–167. doi: 10.1002/pros.23721.
 
15.
Yang CC, Miller JL, Omidpanah A, et al. Physical Examination for Men and Women With Urologic Chronic Pelvic Pain Syndrome: A MAPP (Multidisciplinary Approach to the Study of Chronic Pelvic Pain) Network Study. Urology. 2018; 116: 23–29. doi: 10.1016/j.uro-logy.2018.03.021.
 
16.
Anderson RU, Harvey RH, Wise D, et al. Chronic pelvic pain syndrome: reduction of medication use after pelvic floor physical therapy with an internal myofascial trigger point wand. Appl Psychophysiol Biofeed-back. 2015; 40(1): 45–52. doi: 10.1007/s10484-015-9273-1.
 
17.
Krieger JN, Stephens AJ, Landis JR, et al. Relationship between chronic nonurological associated somatic syndromes and symptom severi-ty in urological chronic pelvic pain syndromes: baseline evaluation of the MAPP study. J Urol. 2015; 193(4): 1254–1262. doi: 10.1016/j.juro.2014.10.086.
 
18.
Magistro G, Wagenlehner FM, Grabe M, et al. Contemporary Manage-ment of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. Eur Urol. 2016; 69(2): 286 –297. doi: 10.1016/j.eururo.2015.08.061.
 
19.
Touma NJ, Nickel JC. Prostatitis and chronic pelvic pain syndro-me in men. Med Clin North Am. 2011; 95(1): 75–86. doi: 10.1016/j.mcna.2010.08.019.
 
20.
Potts JM. Male Pelvic Pain: Beyond Urology and Chronic Prostatitis. Curr Rheumatol Rev. 2016; 12(1): 27–39. doi: 10.2174/1573397112666151231110656.
 
21.
Engeler D, Baranowski A, Borovicka J, et al. Guidelines on Chronic Pelvic Pain. EAU. 2015.
 
22.
Kim DS, Jeong TY, Kim YK, et al. Usefulness of a myofascial trigger point injection for groin pain in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil. 2013; 94(5): 930–936. doi: 10.1016/j.apmr.2012.12.011.
 
23.
Franco JVA, Turk T, Jung JH, et al. Non-pharmacological interven-tions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a Cochrane systematic review. BJU Int. 2019; 124(2): 197–208. doi: 10.1111/ bju.14 492.
 
24.
Küçük EV, Suçeken FY, Bindayı A, et al. Effectiveness of acupuncture on chronic prostatitis-chronic pelvic pain syndrome category IIIB patients: a prospective, randomized, nonblinded, clinical trial. Urology. 2015 Mar; 85(3): 636 –40. doi: 10.1016/j.urolog y.2014.11.004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top