PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
CLA – właściwości prozdrowotne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Genetyki Klinicznej UM w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jolanta Karwat   

Zakład Genetyki Klinicznej UM w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):535–538
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
CLA jest jedynym kwasem tłuszczowym naturalnie występującym w przyrodzie (w mleku i produktach mlecznych), posiadającym konfiguracje trans. Nazwa CLA obejmuje 56 izomerów położeniowych i geometrycznych kwasu linolowego. Obecnie na rynku suplementów dużą popularnością cieszą się suplementy zawierające kwas linolowy. Potencjalne funkcje, które pełni CLA w procesie „odchudzania”, wynikają z jego wielokierunkowego działania. CLA przypisuje się m.in. hamowanie lipazy lipoproteinowej, właściwości termogeniczne i antykataboliczne, a także pozytywny wpływ na układ krążenia i działanie przeciwnowotworowe. Wyniki prowadzonych badań nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami suplementacji CLA są dość rozbieżne, dlatego niezbędne są dalsze badania w tych kierunkach.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowej wiedzy na temat sprzężonego kwasu linolowego oraz przegląd suplementów diety wspomagających odchudzanie, których składnikiem jest CLA. Dotychczasowe badania nie dają jednoznacznych wyników, badania na zwierzętach wykazują, iż CLA ma istotny wpływ na oksydację tłuszczu w mięśniach szkieletowych i indukuje redukcję zawartości tłuszczu, czego nie potwierdzają badania kliniczne.

Podsumowanie:
Suplementacja CLA jest stosunkowo bezpieczna i nie powoduje zmian znaczących klinicznie, rozbieżne są wyniki badania nad wpływem CLA na regulacje poziomu insuliny i glukozy we krwi, z tego względu pacjenci z cukrzycą typu drugiego powinni zachować szczególną ostrożność, stosując suplementy zawierające sprzężony kwas linolowy.


Introduction:
CLA is the only fatty acid existing in nature (in milk and milk products) which has trance configuration. The CLA name includes 56 positional and geometrical isomers of linoleic acid. Nowadays, on the market of supplements, the most popular are supplements containing linoleic acid due to its „slimming down” potential action which takes place through the number of mechanisms, such as: inhibition of lipoprotein lipase, a thermogenic and anticatabolic effect. A positive effect on the cardiovascular system and anticarcinogenic effect are also attributed to CLA. Findings of conducted research on positive and negative effects of CLA are quite divergent; therefore further research is essential in these directions.

Material and Methods:
The objective of this study is to present the current knowledge of the conjugated linoleic acid and a review of slimming supplements which contain CLA.Previous studies do not provide conclusive, studies in animals have shown that CLA has a significant effect on fat oxidation in skeletal muscle, and induces a reduction of fat which, however, is not confirmed by clinical trials.

Summary:
CLA supplementation is relatively safe and does not induce clinically significant changes; there are divergent test results on the effects of CLA on the regulation of insulin and glucose in the blood, for this reason, patients with type II diabetes should take special caution with supplements containing conjugated linoleic acid.

 
REFERENCJE (26)
1.
Stachowska E, Chlubek D, Ciechanowski K. Izomery trans n kwasów tłuszczowych – działania metaboliczne i efekty kliniczne. Pol. Merk. Lek. 2001; 57: 173–176.
 
2.
Stender S, Dyeberg J, Holmer G, Ovesen L, Sandström B. The influence of trans fatty acids on health. Clinical Sci. 1995; 88: 375–392.
 
3.
Bartnikowska E, Obiedziński M, Grzeszkiewicz S. Rola i znaczenie żywieniowe sprzężonych dienów kwasu linolowego. Przem. Spożyw. 1999; 53: 16–18.
 
4.
Fritsche J, Rickert R, Steinhart H, Yurawecz M, Mossoba M, Sehat N i wsp. Conjugated linoleic acid (CLA) isomers: formation, analysis, amounts in foods, and dietary intake. Feet/Lipid. 1999; 101: 272–276.
 
5.
Leth T, Ovesen L, Hansen K. Fatty acid composition of meat from ru-minants, with special emphasis on trans fatty acids. J. Am. Oil Chem. Soc. 1998; 75: 1001–1005.
 
6.
Precht D, Molkentin J. Trans unsaturated fatty acids in bovine milk fat and dairy products. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2000; 102: 635–639.
 
7.
Bartnikowska E. Use of CLA. Bezpieczna żywność. 2001; 1: 20–23.
 
8.
Park Y, Storkson JM, Albright KJ, Liu W, Pariza MW. Evidence that the trans-11, cis-12 isomer of conjugated linoleic acid induces body composition changes in mice. Lipids. 1999; 34(3): 235–241.
 
9.
Jarosz M. Suplementy diety a zdrowie. Porady lekarzy I dietetyków. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa; 2008.
 
10.
Krzyżanowska-Świniorska B, Świniorska M, Macuk J. Epidemiology and economic aspects of obesity. Met. Metab. 2004; 6: 13–20.
 
11.
Białkowska M, Stoś K. Supplements to assist obesity treatment. Lekarz. 2007; 9: 2–8.
 
12.
Mieszczak-Woszczyna D. Assisted Weight Loss. Med. Estet. Anti-Aging. 2011; (2): 50–53.
 
13.
Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wyd. WNT, Warszawa; 2003.
 
14.
Janczy A. Sprzężony kwas linolowy cis-9, trans-11 CLA a zmiany miażdżycowe. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2012; 73: 5–15.
 
15.
Bhattacharya A, Banu J, Rahman M, Causey J, Fernandes G. Biological effects of conjugated linoleic acids in health and disease. J. Nutr. Bio-chem. 2006; 17: 789–810.
 
16.
BiałekA, Tokarz A. Wpływ suplementacji diety CLA na profil kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczurów w warunkach procesu nowo-tworowego. Bromat. Chem. Toksykol. 2010; 3: 314–322.
 
17.
Koronowicz A, Dulińska-Litewka J, Pisulewski P, Laidler P. Effect of conjugated linoleic acid isomers on proliferation of mammary cancer cells. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2009; 60 (3): 261–267.
 
18.
Szynkowska A, Stachowska E.Conjugated linoleic acids (CLA) as a die-tary sypplements which can help with body mass reduction – pro and againstarguments. Czyn. Ryz. 2009; 2: 29–34.
 
19.
Sikorski ZE. Food Chemistry – nutritional and health properties of food ingredients, Scientific and Technical Publisher, Warszawa; 2009.
 
20.
Pariza MW. Perspective on the safety and effectiveness of conjugated linoleic acid. Am J Clin Nutr. 2004; 79 (6): 1132–1136.
 
21.
Larsen T, Toubro S, Astrub A. Efisacy and Safety of dietary supplements containg CLA for treatment of obesity. Evidence fro.
 
22.
Maślak E, Kostogrys RB, Pisulewski PM. Effect of conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on liver weight, liver steatosis and triacyl glycerol concentration in high-fructose fed rats. Bromatol. Chem. Tok-sykol. 2009; 42 (3): 1052–1056.
 
23.
Świerczyński J, Szolkiewicz M, Rutkowski B. The conjugated linoleic acids in prevention and treatment oobesity. Prz. Lek. 2007; 64 (7/8): 498–501.
 
24.
Nakanishi T, Oikawa D, Koutoku T, Hirakawa H, Kido Y, Tachibana T i wsp. Gamma-linolenic acid prevents conjugated linoleic acid-induced fatty liver in mice. Nutrition. 2004; 20(4): 390–393.
 
25.
Stachowska E, Baskiewicz M, Marchlewicz M, Czupryńska K, Kacz-marczyk M, Wiszniewska B i wsp. Conjugated linoleic acids regulate triacylglycerol and cholesterol concentrations in macrophages/foam cells by the modulation of CD36 expression. Acta Biochim Pol. 2010; 57(3): 379–84.
 
26.
Maślak E, Kostogrys RB, Pisulewski PM. Effect of conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on liver weight, liver steatosis and triacyl glycerol concentration in high-fructose fed rats. Bromatol. Chem. Tok-sykol. 2009; 42 (3): 1052–1055.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543