PL EN
OPIS PRZYPADKU
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej w diagnostyce guzów jelita grubego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
 
2
II Zakład Radiologii Lekarskiej UM Lublin
 
3
Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):430-432
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej jest badaniem nieinwazyjnym, łatwo dostępnym i tanim. Stanowi pierwszy etap diagnostyki chorób przewodu pokarmowego, w tym również guzów jelita. Poniżej przedstawiamy opis przypadku pacjenta przyjętego do Kliniki Chorób Wewnętrznych z powodu niedokrwistości i utraty masy ciała. U chorego w wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono powiększony węzeł chłonny w obrębie śródbrzusza oraz pogrubienie ściany jelita grubego. Nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym zostały potwierdzone w badaniu kolonoskopowym, a następnie w badaniu histopatologicznym, na podstawie którego rozpoznano adenocarcinoma jelita grubego. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na przydatność badania ultrasonograficznego w diagnostyce guzów jelita grubego.


Introduction:
Ultrasonography is a noninvasive, available and cheap test. It is the first step in diagnostics of the gastrointestinal tract, including tumours of the colon. The following article presents the history of a patient admitted to the Internal Clinic because of anaemia and unexplained weight loss. In ultrasonography, thickened wall of large intestine and pathological lymphatical nodule were found. These abnormalities were verify by colonoscopy. In the histopathological examination adenocarcinoma was recognize. The aim of this article is to draw attention to the usefulness of the ultrasound test in diagnostic tumours of the colon.

 
REFERENCJE (6)
1.
Kremer H, Dobrinski W. Diagnostyka ultrasonograficzna. Wrocław: Urban & Partner; 1996 r.
 
2.
Ares DM, Aguirre A, Barrenechea MG, Gomez LC, Peral AP. Usefulness of ultrasonography in diagnosing patients suspect for digestive tract neoplasms. Rev Esp Enferm Dig. 2008; 100: 545–551.
 
3.
Walsh JM, Terdiman JP. Colorectal cancer screening: scientific review. JAMA; 2003 Mar 12; 289(10): 1288–96.
 
4.
Chen SC, Yen ZS, Wang HP, Lee CC, Hsu CY, Chen WJ, Hsu CY, Lai HS, Lin FY, Chen WJ. Ultrasonography in diagnosing colorectal cancers in patients presenting with abdominal distension. MJA 2006; 184; 614–616.
 
5.
Wroński M, Cebulski W, Pawłowski W, Krasnodębski I. Trudności diagnostyczne u chorych z guzem stromalnym przewodu pokarmowego. Przegl Gastroent. 2006; 1(3): 115–120.
 
6.
Mariani J P, Selta JA. Palliative ultarsound for home care hospice pa¬tients. Acad Emerg Med. 2010; 17: 293–296.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top