PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Przyczyny występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną pracą
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):426-429
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (musculoskeletal disorders – MSD) są najczęstszymi schorzeniami związanymi z pracą, występującymi w Europie, i dotyczą milionów pracowników. Głównie są to bóle pleców, szyi, ramion oraz urazy i dolegliwości kończyn górnych, powszechnie nazywane urazami wynikającymi z chronicznego przeciążenia organizmu.

Celem pracy:
Celem pracy jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu wiedzy dotyczącego przyczyn występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną przez nich pracą.

Stan wiedzy:
Dokonany przegląd wyników badań zrealizowanych przez różnych autorów (13 prac badawczych) wykazał, że badani rolnicy znacznie częściej zgłaszają występowanie dolegliwości bólowych w obszarze dolnej części kręgosłupa (LBP) niż w pozostałych obszarach układu ruchu (szyja, ramiona, górna część kręgosłupa oraz kolana). Dolegliwości te zdecydowanie częściej występują wśród rolników niż w grupie kontrolnej (różnice istotne statystycznie). Według wyników badań różnych autorów, czynnikami istotnie korelującymi z dolegliwościami bólowymi są: obciążenie umiarkowanym lub ciężkim wysiłkiem fizycznym, długotrwała pozycja siedząca, niewygodna pozycja podczas pracy, liczba godzin prac polowych, staż pracy, słaba wydolność organizmu oraz ekspozycja na wibrację ogólną.

Podsumowanie:
Należy podjąć odpowiednie działania zmierzające do obniżenia częstości występowania tych schorzeń: dalsze zmechanizowanie prac rolnych, zaprojektowanie stanowiska pracy operatora ciągnika rolniczego, spełniającego standardy ergonomiczne, oraz zmniejszenie poziomu drgań działających na całe ciało.


Introduction:
Musculoskeletal disorders (MSD) are the most frequent work-related disorders occurring in Europe, and concern millions of employees. This is mainly pain in the back, neck, and shoulders, as well as injuries and complaints concerning the upper extremities, commonly called injuries resulting from chronic overload of the body.

Objective:
The objective of the study is the presentation and analysis of the current state of knowledge of the causes of occurrence of pain complaints on the part of the musculoskeletal system among farmers in relation with the occupation performed.

State of knowledge:
A review of the results of studies by other researchers (13 reports) showed that the farmers examined considerably more often reported low back pain (LBP) than pain concerning the remaining segments of the motor system (neck, shoulders, upper segment of the spine and knees). These complaints occurred considerably more frequently among farmers than in the control group (statistically significant differences). According to the results of studies by other researchers, the following factors significantly correlate with pain complaints: loading with moderate or severe physical effort, longlasting sitting position, uncomfortable position at work, number of hours of field work, period of employment, poor physical efficiency, and exposure to whole body vibration.

Summing up:
It is necessary to undertake proper actions in order to decrease the frequency of occurrence of disorders in the musculoskeletal system, by continuing mechanization of agricultural work, and designing the workplace of agricultural tractor operators which would satisfy ergonomic standards, and reduce the level of whole body vibration

 
REFERENCJE (25)
1.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo szkieletowych związanych z pracą. FACTS 71/2007. http://osha.europa.eu/pl/publi... factsheets/71 (dostęp: 2012.01.02).
 
2.
Ciecieląg P, Lednicki B, Moskalewicz J, Piekarzewska M, Sierosławski J, Waligórska M, i wsp. Ocena zdrowia ludności Polski w 2004 roku. Warszawa: GUS; 2006.
 
3.
Jaworski H. Działania prewencyjne i rehabilitacyjne prowadzone przez KRUS w celu ograniczenia uszkodzeń układu mięśniowo – szkieletowego. W: Solecki L, Saran T, (red.). Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo – szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2009: 69–79.
 
4.
Gużda J. Działania Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPR zmierzające do ograniczenia występowania chorób układu mięśniowo¬-szkieletowego u pracowników zatrudnionych w wielkotowarowych gospodarstwach rolnych. W: Solecki L, Saran T, (red.). Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2009: 87–95.
 
5.
Lach J. Zapobieganie chorobom układu ruchu wynikającym z przeciążenia podczas pracy w Kombinacie Rolnym — Kietrz. W: Solecki L, Saran T, (red.). Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2009: 180–190.
 
6.
Żuk J. Zapobieganie chorobom układu ruchu wynikającym z przeciążenia podczas pracy w Stadninie Koni — Janów Podlaski. W: Solecki L, Saran T (red.). Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo- szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2009: 191–197.
 
7.
Juliszewski T, Kiełbasa P. Obciążenie pracą fizyczną a technologie produkcji w rolnictwie. W: Solecki L, Saran T (red.). Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi; 2009: 108–113.
 
8.
Jankowski J, Piotrowski W. Zespół chorobowy traktorzystów. Med Wiejska 1987; 22: 55–67.
 
9.
Jurczak ME. Wpływ wibracji na ustrój. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1974.
 
10.
Dupuis H. Medical and occupational preconditions for vibration-induced spinal disorders: occupational disease no. 2110 in Germany. Int Arch Occup Environ Health 1994; 66: 303–308.
 
11.
Bovenzi M, Betta A. Low-back disorders in agricultural tractor drivers exposed to whole-body vibration and postural stress. Appl Ergon 1994; 25: 231–241.
 
12.
European Agency for Safety and Health at Work. Work-related Low Back Disorders. Report. Institute for Occupational Safety and Health. Agency, Luxembourg 2000.
 
13.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: Schorzenia szyi i kończyn górnych związanych z pracą. FACTS 72/2007. http://osha. europa.eu/pl/publications/factsheets/72 (dostęp: 2012.01.02).
 
14.
Hildebrandt VH. Musculoskeletal symptoms and workload in 12 bran¬ches of Dutch agriculture. Ergonomics 1995; 38(12): 2576–2587.
 
15.
Rosecrance J, Rodgers G, Merlino L. Low back pain and musculoskeletal symptoms among Kansas farmers. Am J Ind Med. 2006; 49(7): 547–556.
 
16.
Solecki L. Wstępna ocena dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, zgłaszanych przez rolników indywidualnych. Med Pracy. 2012; 63(3): 281–293.
 
17.
Holmberg S, Thelin A, Stiernstrom E, Svardsudd K. The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. Ann Agric Environ Med. 2003; 10(2): 179–184.
 
18.
Barrero LH, Hsu VH, Terwedor H, Perry MJ, Dennerlein JT, Brain JD i wsp. Prevalence and physical determinants of low back pain in a rural Chinese population. Spine 2006; 31(23): 2728–2734.
 
19.
Xiang H, Stallones L, Keefe TJ. Back pain and agricultural work among farmers: analysis of the Colorado Farm Family Health and Hazard Surveillance Survey. Am J Ind Med. 1999; 35(3): 310–316.
 
20.
Park H, Sprince NL, Whitten PS, Burmeister LF, Zwerling C. Risk factors for back pain among male farmers: analysis of Iowa Farm Family Health and Hazard Surveillance Study. Am J Ind Med. 2001; 40(6): 646–654.
 
21.
Toren A, Oberg K, Lembke B, Enlund K, Rask – Andersen A. Tractor-driving hours and their relation to self-reported low back and hip symptoms. Appl Ergon. 2002; 33(2): 139–146.
 
22.
Gomez MI, Hwang S, Stark AD, May JJ, Hallman EM, Pantea CI. An analysis of self-reported joint pain among New York farmers. J Agric Saf Health 2003; 9(2): 143–157.
 
23.
Boshuizen HC, Hulshof CT, Bongers PM. Long-term sick leave and disability pensioning due to back disorders of tractor drivers exposed to whole-body vibration. Int Arch Occup Environ Health 1990; 62(2): 117–122.
 
24.
Barbieri G, Mattioli S, Grillo S, Geminiani AM, Mancini G, Raffi GB. Spinal diseases in an Italian tractor drivers group. Agric Health Saf. 1995; 10: 319–323.
 
25.
Fabunmi AA, Aba SO, Odunaiya NA. Prevalence of low back pain among peasant farmers in a rural community in South West Nigeria. Afr J Med Sci. 2005; 34(3): 259–262.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top