PL EN
PRACA ORYGINALNA
Postawy i wiedza pracowników ochrony zdrowia powiatu cieszyńskiego na temat sezonowych szczepień przeciwko grypie – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Health Sciences, University of Bielsko-Biala, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Michalik   

Faculty of Health Sciences, University of Bielsko-Biala, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):35-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych, stanowiących istotny problem kliniczny, epidemiologiczny i ekonomiczny. Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku choruje na nią ok. 5–10% dorosłych i 20–30% dzieci na całym świecie. W ciągu roku rejestruje się 3–5 mln ostrych przypadków, a ok. 250 –650 tys. osób umiera. Coroczne szczepienie przeciw grypie jest najlepszą metodą zapobiegania tej chorobie. Pracownicy ochrony zdrowia stanowią grupę ryzyka zachorowania na grypę. Celem pracy była ocena wiedzy i postaw wobec szczepień wśród pracowników służby zdrowia (HCW).

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone w grupie 330 losowo wybranych pracowników placówek medycznych na terenie powiatu cieszyńskiego województwa śląskiego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz test wiedzy. Aby ocenić statystyczną istotność różnic danych jakościowych pomiędzy grupami, zastosowano test niezależności chi².

Wyniki:
47,6% respondentów posiadało wiedzę na temat szczepień przeciwko grypie na poziomie niskim, 41,8% na poziomie średnim, a tylko 10,6% na poziomie wysokim. Średnia liczba punktów w teście wiedzy wyniosła 4,44 (SD = 2,33) na 12 pkt możliwych. Tylko co trzeci respondent był zwolennikiem szczepienia. Niewiele ponad 15% badanych (17,60%) zaszczepiło się przeciw grypie w sezonie 2018/2019

Wnioski:
Wiedza na temat szczepienia przeciwko grypie jest niepełna. Niewielki odsetek pracowników ochrony zdrowia jest zwolennikiem szczepienia przeciwko grypie. Istnieje konieczność zwiększenia działań promujących coroczne szczepienie przeciwko grypie wśród pracowników ochrony zdrowia.


Objectives:
Influenza is one of the more common viral infectious diseases, the occurrence of which is a significant clinical, epidemiological and economic problem. According to reports from the World Health Organization (WHO), around 5% -10% of adults and 20%-30% of children fall ill worldwide every year. During the year, 3–5 million acute cases are registered, and around 250,000–650,000 people die. The annual influenza vaccine is the best method of preventing the disease. Health care workers are a risk group for influenza.

Objective:
The aim of the survey was to assess the knowledge and attitudes towards vaccination among health care workers (HCWs)

Material and methods:
The study was conducted among a group of 330 randomly selected employees of medical facilities in the Cieszyn County of the Silesian Province in southern Poland. The research tools were a self-made questionnaire and a knowledge test. To assess the statistical significance of differences in qualitative data between the groups, the chi independence test was applied.

Results:
47.6% of the respondents had a low-level of knowledge about flu vaccination, in 41.8% it was at the medium level, and in only 10.6% the knowledge level was high. The average number of points scored in the knowledge test was 4.44 (SD =2.33) out of 12 points possible. Only every third respondent was in favour of the vaccination. Slightly over 15% of the respondents (17.60%) were vaccinated against influenza in the current 2018–2019 season.

Conclusions:
Knowledge about vaccination against influenza is incomplete. A small percentage of health care professionals are in favour of influenza vaccination. There is a need to increase efforts to promote annual influenza vaccination among health care professionals.

 
REFERENCJE (31)
1.
Bednarska K, Hallmann-Szelińska E, Kondratiuk K, Brydak LB. Influenza surveillance. Postepy Hig Med Dosw. 2016; 70: 313–318. DOI: 10.5604/17322693.1199709.
 
2.
World Health Organization. Influenza (Seasonal). https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) (access: 05.05.2019).
 
3.
Brydak LB. Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego. Pol Prz Nauk Zdr. 2016; 4(49): 401–407.
 
4.
Mereckiene J. European Centre for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza vaccination in Europe: overview of vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for 2012–2013 influenza season. Stockholm: ECDC; 2015. ISBN 978-92- 9193-618-2. DOI 10.2900/693898.
 
5.
CDC: Immunization of health-care personnel: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report. Recomm Rep. 2011; 60 (RR-7): 1–45.
 
6.
Announcement of the Chief Sanitary Inspector of 25th October 2018 regarding the Protective Vaccination Program for 2019. Dz. Warsaw, on 25th October 2018. Item 104.
 
7.
Nitsch-Osuch A, Brydak LB. Szczepienia przeciwko grypie u personelu medycznego. Med Pr. 2013; 64: 119–129. https://doi.org/10.13075/ mp.5893/2013/0011.
 
8.
Wilde JA, McMillan JA, Serwint J, Butta J, O’Riordan MA, Steinhoff MC. Effectiveness of influenza vaccine in health care proffessionals: a randomized trial. JAMA 1999; 281: 908–913. DOI: 10.1001/ jama.281.10.908.
 
9.
Wicker S, Marckmann G. Vaccination of health care workers against influenza: Is it time to think about a mandatory policy in Europe? Vaccine 2014; 32(38): 4844–4848. DOI: 10.1016/j.vaccine.2013.09.062.
 
10.
Hulo S, Nuvoli A, Sobaszek A, Salembier-Trichard A. Knowledge and attitudes towards influenza vaccination of health care workers in emergency services. Vaccine 2017; 35(2): 205–207. DOI: 10.1016/j. .
 
11.
Randall LH, Curran EA, Omer SB. Legal considerations surrounding influenza vaccination for healthcare workers in the United States. Vaccine 2013; 31(14): 1771–1776. DOI: 10.1016/j. vaccine.2013.02.002.
 
12.
Kmiecik T, Otocka-Kmiecik A, Ciebiada M, Górski P. Vaccinations against influenza in groups of risk – Polish and global recommendations. Med Dypl. 2009; 8(161): 55–60.
 
13.
Johnson DR, Nichol KL, Lipczyński K. Barriers to adult immunization. Am J Med. 2008; 121: 28–35. DOI: 10.1016/j.amjmed.2008.05.005.
 
14.
Grzela AM, Panczyk M, Gotlib J. The opinions of health care employees on vaccinating against influenza – preliminary reports. Piel Pol. 2016; 2(60): 158–164.
 
15.
Ethics of mandatory vaccination for healthcare workers. https://pdfs. semanticscholar.org/4cab/706c4b2aa42481c40c59f7517f85fe51cf8b.pdf (access: 14.01.2019).
 
16.
Gołębniak I, Pulkowska-Nowocień A, Topczewska-Cabanek A, Dawgiałło M, Życińska K, Nitsch-Osuch A. Knowledge, perception and the execution of vaccinations against influenza among the nursing Staff. Fam Med Prim Care Rev. 2015; 17(1): 15–18.
 
17.
To KW, Lai A, Lee KCK, Koh D, Lee SS. Increasing the coverage of influenza vaccination in healthcare workers: review of challenges and solutions. J Hosp Infect. 2016; 94: 133–142. DOI: 10.1016/j. jhin.2016.07.003.
 
18.
Becker MH, Maiman LA. Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical care recommendations. Med Care. 1975; 13: 10–24.
 
19.
Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process. 1991; 50: 179–211, https://doi.org/10.1016/0749-5....
 
20.
Mereckiene J, Cotter S, Nicoll A, Lopalco P, Noori T, Weber J, et al. Seasonal influenza immunisation in Europe. Overview of recommendations and vaccination coverage for three seasons: prepandemic (2008/09), pandemic (2009/10) and post-pandemic (2010/11). Euro Surveill 2014; 19(16): 20780; https://doi.org/10.2807/1560-7.... ES2014.19.16.20780.
 
21.
Maggiore UL, Scala C, Toletone A, Debarbieri N, Perria M, D’Amico B, Montecucco A, Martini M, Dini G, Durando P. Susceptibility to vaccinepreventable diseases and vaccination adherence among healthcare workers in Italy: A cross-sectional survey at a regional acute-care university hospital and a systematic review. Hum Vaccin Immunother. 2017; 13(2): 470–476, https://doi.org/10.1080/216455....
 
22.
Black CL, Yue X, Ball SW, Fink RV, de Perio MA, Laney AS, Williams WW, Graitcer SB, Fiebelkorn AP, Lu PJ, et al. Influenza vaccination coverage among health care personnel—United States, 2017–2018 Influenza Season. Morb Mortal Wkly Rep. 2018; 67: 1050–1054.
 
23.
Public Health England. Seasonal influenza vaccine uptake amongst frontline healthcare workers (Hcws) in England: February Survey 2017/2018. 2018. Available online: https: //assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/692969/ Seasonal_Flu_Vaccine_February_Report_2018.pdf (access: 28.11. 2019).
 
24.
Boey L, Bral C, Roelants M, De Schryver A, Godderis L, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C. Attitudes, believes, determinants andorganisational barriers behind the low seasonal influenza vaccination uptake in healthcare workers—A cross-sectional survey. Vaccine 2018; 36: 3351–3358
 
25.
Hagemeister MH, Stock NK, Ludwig T, Heuschmann P, Vogel U. Selfreported influenza vaccination rates and attitudes towards vaccination among health care workers: Results of a survey in a German university hospital. Public Health 2018; 154: 102–109.
 
26.
Harris K, Maurer J, Black C, Euler G, Kadiyala S. Workplace efforts to promote influenza vaccination among healthcare personnel and their association with uptake during the 2009 pandemic influenza A (H1N1) Vaccine. 2011; 29: 2978–85. DOI: 10.1016/j.vaccine.2011.01.112.
 
27.
Sternal D, Owsianko A. Opinie personelu medycznego na temat zalecanych szczepień przeciwko grypie. Med Og Nauk Zdr. 2019; 25(1): 16–21. https://doi.org/10.26444/monz/....
 
28.
Zielonka TM, Lesiński J, Życińska K, Machowicz R, Królikowski K, Wardyn AK. Vaccinations against influenza among the medical staff of research and teaching hospitals in Warsaw and students of the Medical University of Warsaw. Med Pr. 2009; 60(5): 369–375.
 
29.
Bednarek A, Zarzycka D. The need for and the assumptions of modern education illustrated with the example of preventive vaccinations. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96 (1): 1–7.
 
30.
Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel – United States, 2016–17 Influenza Season. https: // www. cdc.gov/mmwr/ volumes/66/wr/mm6638a1.htm (access: 04.01.2019).
 
31.
Vaccination against influenza among healthcare workers in Poland – present and future prospects. Analysis of the results of the survey conducted among healthcare workers (the report was created as part of the implementation of the National Program for Combating Flu. www.opzg.pl.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top