PL EN
PRACA ORYGINALNA
Postawy, wiedza i umiejętności studentów kierunku pielęgniarstwa z zakresu wykorzystania badań naukowych w praktyce pielegniarki – Polska i Finlandia
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing Science, University of Turku, Finland
 
2
Department of General Nursing, Medical University of Gdańsk, Poland
 
3
Welfare and Health, Satakunta University of Applied Sciences, Finland
 
4
Department of Mathematics and Statistics, University of Turku, Finland
 
5
Turku University Hospital, Turku, Finland
 
 
Autor do korespondencji
Asta Heikkilä   

University of Turku, Department of Nursing Science, FI-20014, University of Turku, Finland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):181-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Praktyka pielęgniarska oparta na faktach jest niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości opieki. W przeprowadzonym badaniu wykorzystywanie badań naukowych jest definiowane jako process obejmujący nabywanie umiejętności krytycznego myślenia, doboru literatury, jego ewaluacji oraz możliwości zastosowania w codziennej pracy w szpitalu. Celem prowadzonej pracy była ocean i porównanie wiedzy, nastawienia oraz umiejętności studentów studiów pielęgniarskich z zakresu wykorzystywania badań naukowych w pielęgniarstwie w dwóch europejskich krajach.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono w Polsce (n=168) oraz Finladii (n=260) wykorzystując do tego celu kwestionariusz Competence in Research Utilisation (CompRU).

Wyniki:
Przeprowadzone analizy wykazały, że studenci zarówno z Polski jak i Finlandii mieli pozytywne nastawienie do wykorzystywania badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej. Choć w przypadku studentów polskich wskaźnik ten był dużo silniejszy w porównaniu ze studentami z Finalndii. Analiza poziomu wiedzy studentów z zakresu podstaw badań naukowych i metodologii badań naukowych wskazała na niski poziom wiedzy w każdym z badanych krajów. Ewaluacja umiejętności studentów z zakresu zastosowania wyników badań naukowych w codziennej praktyce została obiczona na poziomie średnim przy czym studenci polscy oceniali ją na poziomie zdecydowanie wyższym w porównaniu ze studentami pochodzącymi z Finlandii.

Wnioski:
Analizując uzyskane wyniki badań widać wyraźną rozbieżnośc pomiędzy wiedzą studentów z zakresu metodologii badań naukowych a ich subiektywną oceną umiejętności zastosowywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce pielęgniarki. Nie można mówić o umiejętnościach z zakresu wykorzytywania wiedzy naukowej w sytuacji tak niskiego poziomu wiedzy studentów. Wymagane są dalsze badania i analizy z tego zakresu.


Introduction:
Evidence-based practice and research utilisation at its core are essential for high quality patient care. In this study, research utilization is defined as a process involving acquisition, critical reading (including evaluation) and application of research knowledge. The translation of research knowledge into clinical nursing practice, however, is often hampered, primarily due to nurses’ lacking competence for research utilization.

Objective:
The aim of this study is to assess and compare graduating nursing students’ attitudes, knowledge and skills related to research utilisation in two European countries.

Material and methods:
Data was collected in Poland (n=168) and Finland (n=260) using the Competence in Research Utilisation instrument, and analysed statistically.

Results:
Students in both countries had positive attitudes to research utilisation. Polish students’ attitudes were more positive. A knowledge test revealed poor knowledge of research utilisation in both countries. Students assessed their research utilisation skills as above moderate, but Polish students rated their skills higher.

Conclusions:
Based on the results, students’ skills cannot be regarded as moderate or good, since they lack a solid theoretical knowledge base. Further development of curriculum content and a search for effective pedagogical methods for classroom, clinical and digital settings are recommended to support the students´ learning of research utilization. In the future, multidimensional, international competence assessments are recommended.

 
REFERENCJE (30)
1.
Melnyk BM, Gallagher-Ford L, Long LE, Fineout-Overholt E. The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews Evid Based Nurs. 2014; 1: 5–15.
 
2.
European Union. Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council. Official journal of the European Union https://eur-lex.europa.eu/LexU... n:PDF (accessed 29 May 2019).
 
3.
Kajander-Unkuri S. Nurse Competence of Graduating Nursing Students. PhD Thesis, University of Turku, Finland, 2015.
 
4.
Florczak KL. Evidence-Based Practice: What’s New Is Old. Nurs Sci Q. 2016; 29: 108–112.
 
5.
Jylhä V, Oikarainen A, Perälä M-L, Holopainen A. Facilitating evidencebased practice in nursing and midwifery in the WHO European Region. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, 2017. http://www.euro.who.int/__data... WH06_EBP_report_complete.pdf?ua=1 (accessed 29 May 2019).
 
6.
Heikkilä A. [Research knowledge utilisation of polytechnic nursing students on graduation]. PhD Thesis, University of Turku, Finland, 2005, [Finnish].
 
7.
Hendricks J, Cope V. Research is not a `scary` word: Registered nurses and the barriers to research utilization. Nord J Nurs Res. 2017; 37: 44–50.
 
8.
Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Iwanow L, Cieślak I, Gotlib J. Promoting evidence-based practice – perceived knowledge, behaviours and attitudes of Polish nurses: a cross-sectional validation study. Int J Occup Saf Ergon. 2018; 27: 1–9.
 
9.
Leach MJ, Hofmeyer A, Bobridge A. The impact of research education on student nurse attitude, skill and uptake of evidence-based practice: a descriptive longitudinal survey. J Clin Nurs. 2016; 25: 194–203.
 
10.
Gotlib J, Belowska J, Panczyk M, Dykowska G, Wójcik GM. [Evidencebased Medicine and Evidence-based Nursing Practice – a review of the Polish scientific literature]. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22: 223–227, [Polish].
 
11.
Brooke J, Hvalič-Touzery S, Skela-Savič, B. Student nurse perceptions on evidence-based practice and research: an exploratory research study involving students from the University of Greenwich, England and the Faculty of Health Care Jesenice, Slovenia. Nurse Educ Today 2015; 35: e6–e11.
 
12.
Heikkilä A, Hupli M, Katajisto J, Leino-Kilpi H. Finnish graduating nursing students´ research utilization competence. J Nurs Educ Pract. 2018; 8(8): 119–127.
 
13.
Mędrzycka-Dąbrowska W, Dąbrowski S, Gutysz-Wojnicka A, Basiński, A. Polish nurses’ perceived barriers in using evidence-based practice in pain management. Int Nurs Rev. 2016; 63: 316–327.
 
14.
Keib C, Cailor S, Kiersma M, Chen AMH. Changes in nursing students’ perceptions of research and evidence-based practice after completing a research course. Nurse Educ Today. 2017; 54: 37–43.
 
15.
Florin J, Ehrenberg A, Wallin L, Gustavsson P. Educational support for research utilisation and capability beliefs regarding evidence-based practice skills: a national survey of senior nursing students. J Adv Nurs. 2012; 68: 888–897.
 
16.
Ryan E. Undergraduate nursing students’ attitudes and use of research and evidence-based practice – an integrative literature review. J Clin Nurs. 2016; 25: 1548–1556.
 
17.
Robertson DS, Felicilda-Reynaldo R. Evaluation of graduate nursing students’ information literacy self-efficacy and applied skills. J Nurs Educ. 2015; 54: S26–S30.
 
18.
Al Qadire M. Undergraduate student nurses’ knowledge of evidencebased practice: A short online survey. Nurse Educ Today 2019; 72: 1–5.
 
19.
Gotlib J, Belowska J, Panczyk M, Sienkiewicz Z, Wojcik G. [Knowledge and attitudes of nurses towards using study results in everyday clinical practice — preliminary report]. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22(2): 281–287, [Polish].
 
20.
Zeleníková R, Beach M, Ren D, Wolff E, Sherwood P. Faculty perception of the effectiveness of EBP courses for graduate nursing students. Worldviews Evid Based Nurs 2014; 11: 401–413.
 
21.
Lahtinen P, Leino-Kilpi H, Salminen L. Nursing education in the European higher education area – Variations in implementation. Nurse Educ Today 2014; 34: 1040–1047.
 
22.
[The Nurses and Midwives Act]. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... (accessed 29 May 2019), [Polish].
 
23.
Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Gotlib, J. Knowledge and attitudes of nursing students towards evidence-based medicine and evidence-based nursing practice. Pol J Public Health. 2015; 125: 201–204.
 
24.
Romppanen M. [Nursing students’ significant nursing experiences and learning from them in a clinical learning environment]. PhD Thesis, University of Eastern Finland, Finland, 2011, [Finnish].
 
25.
Eriksson E, Korhonen T, Merasto M, Moisio E-L. [Nurse Professional Competence – The Future of Nursing Education Project]. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Porvoo: Bookwell Oy, 2015, [Finnish].
 
26.
Thorsteinsson HS. Translation and validation of two evidence-based nursing practice instruments. Int Nurs Rev. 2012; 59: 259–265.
 
27.
DeVellis RF. Scale Development: Theory and Applications. 4th ed. Sage, 2017.
 
28.
World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA 2013; 310: 2191–2194.
 
29.
European Commission. Europeans and their Languages. Special Eurobarometer 386, 2012. http://ec.europa.eu/COMMFrontO... publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/ SPECIAL/surveyKy/1049 (accessed 29 May 2019).
 
30.
Competence requirements and contents for nurses in general care (180 cr) have been published]. https://blogi.savonia.fi/ylesh... yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallotjulkaistu/ (accessed 29 May 2019), [Finnish].
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top