PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa
 
Więcej
Ukryj
1
Zdrowie Publiczne – Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):185–188
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Miarą rozwoju cywilizowanego społeczeństwa u progu XXI wieku jest godna jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia psychofizycznego, jak też zdolność funkcjonowania społecznego. Postęp nauk medycznych sprawił, że ludzie dożywają starości a przedłużenie życia prowadzi do zwiększenia się liczby osób starszych wymagających opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Zwiększa się ryzyko terapii farmakologicznej stąd skierowanie uwagi ochrony zdrowia na możliwość szerszego zastosowania metod fizjoterapeutycznych. Rehabilitacja daje szanse powrotu wielu chorym do pracy i wpływa znacznie na optymalną jakość życia, szczególnie w wieku starszym. Badania przeprowadzone na 1021 osobach wskazują na duże zainteresowanie społeczeństwa zabiegami rehabilitacyjnymi i uwzględniają zapotrzebowanie w zależności od schorzeń i wieku pacjentów.


Introduction:
Dignified quality of life conditioned by the state of psychophysical health, as well as capability for social functioning, are the measure of civilizational development of society on the verge of the 21st century. Due to the progress in medical sciences people live to an old age, and the increase in life span results in a greater number of the elderly population requiring medical and rehabilitation care. The risk associated with pharmacotherpy is growing, hence, attention has been paid by health services to the possibility of a wider application of physical therapy methods. For many patients, rehabilitation is a chance to return to occupational activity and considerably affects the optimum quality of life, especially at an old age. Studies conducted among 1,021 individuals indicate a high interest of society in rehabilitation procedures which would consider the demands according to disorders and age.

 
REFERENCJE (11)
1.
Kozierkiewicz A. (red.) Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Uniwersyteckie Wydawnictwo „Versalius”, Warszawa-Kraków 2001.
 
2.
Brola W, Czernicki J. Ocena stanu funkcjonalnego i jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Postępy Rehabil 1998;12(2).
 
3.
Prusiński A. Niedokrwienne udary mózgu. Alfa Medica Press Warszawa 1999.
 
4.
Bartyzel-Lechforowicz H, Jandzie E. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych. Konsorcjum Akademickie WSE, WSI, WSZIA Kraków-Rzeszów-Zamość 2009.
 
5.
Kwolek A. Rehabilitacja medyczna Urban & Partner. Wrocław 2003.
 
6.
Benesz C, Holloway RG. Ekonomiczne skutki udaru mózgu oraz wskazania do interwencji. Rochester N. Y. J Rehab Med 1998;1:33-41.
 
7.
Szczudlik A, Członkowska A, Kwieciński H, Słowik A. Udar mózgu. UJ Kraków 2007.
 
8.
Dziak A. Ortopedia i traumatologia. PZWL Warszawa 1999.
 
9.
Januszewicz A. Nadciśnienie tętnicze: pytania i odpowiedzi. Med Prakt Kraków 2002.
 
10.
Kiwerski J, Kowalski M, Krasucki M. Schorzenia i urazy kręgosłupa. PZWL Warszawa 1997.
 
11.
Wdowiak L, Sapuła R. Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej w Polsce. Współczesne Zarządzanie 2006;2.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543