6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II

 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):181–185
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Badana młodzież licealna, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, najczęściej wskazywała raka szyjki macicy, depresję i zaburzenia psychiczne oraz raka trzonu macicy, natomiast tylko niewielka część badanych, jako czynnik ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej wskazała powikłania zakrzepowo-zatorowe. Badana młodzież za główną zaletę stosowania antykoncepcji hormonalnej uznała uregulowanie cykli miesiączkowych. Wnioski: W opinii młodzieży licealnej, skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych zależy od przestrzegania procedury ich stosowania. Istnieje potrzeba edukacji młodzieży licealnej na temat czynników ryzyka stosowania antykoncepcji hormonalnej, zakresu pozaantykoncepcyjnych korzyści wynikających ze stosowania tej metody regulacji poczęć, oraz możliwości stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych dłużej aniżeli 21 dni.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543