6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I

 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego,Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):176–180
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W okresie dojrzewania wielu młodych ludzi rozpoczyna swoje życie seksualne, często nie mając wiedzy na temat antykoncepcji. Celem badań była ocena stanu wiedzy o hormonalnych metodach antykoncepcyjnych w grupie młodzieży licealnej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kijanach w województwie lubelskim. Skierowano 160 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży licealnej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Badana młodzież wiedziała, iż przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej kobieta powinna zgłosić się po poradę do lekarza ginekologa. Licealiści uznali ciążę za główne przeciwwskazanie do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież licealna wymaga edukacji z zakresu powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż młodzież licealna miała wiedzę na temat konieczności konsultacji u lekarza ginekologa przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej. Młodzież wymaga natomiast edukacji w zakresie przeciwwskazań do stosowania środków hormonalnych a także powikłań, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tej metody regulacji poczęć.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543