PRACA ORYGINALNA
Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2
Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Z Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
3
Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
 
MONZ 2010;16(4):570–580
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiona jest analiza spożywania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce oraz ocean czynników zwiększających ryzyko uzależnienia od alkoholu. Badanie przeprowadzono wśród 9360 uczniów 12-17 letnich i 6950 rodziców.

According to the World Health Organization, alcohol occupies the third position among population health risk factors, after tobacco smoking and arterial hypertension. Over 60 types of diseases and injuries are related with alcohol consumption. The objective of the study was the analysis of alcohol consumption among junior high school adolescents in Poland, and the assessment of factors increasing the risk of addiction to alcohol. The study covered junior high school adolescents aged 12-17 and their parents. The research instrument was a questionnaire form. The results were subjected to statistical analysis. Completed questionnaire forms were obtained from 9,360 schoolchildren and 6,950 parents. As many as 23% of junior high school adolescents admit that they consume alcohol. The most popular drink is beer. Approximately 2% of parents declare that their children consume alcohol, and 7% indicate that one of the family members abuses alcohol. Among the participants of the project ‘Keep Fit’, a higher percentage of children report that they do not consume alcohol.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543