PL EN
RESEARCH PAPER
Problem of alcohol consumption among Polish adolescents
 
More details
Hide details
1
Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; Z Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
3
Z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie
 
 
Med Og. 2010;16(4):570-580
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the World Health Organization, alcohol occupies the third position among population health risk factors, after tobacco smoking and arterial hypertension. Over 60 types of diseases and injuries are related with alcohol consumption. The objective of the study was the analysis of alcohol consumption among junior high school adolescents in Poland, and the assessment of factors increasing the risk of addiction to alcohol. The study covered junior high school adolescents aged 12-17 and their parents. The research instrument was a questionnaire form. The results were subjected to statistical analysis. Completed questionnaire forms were obtained from 9,360 schoolchildren and 6,950 parents. As many as 23% of junior high school adolescents admit that they consume alcohol. The most popular drink is beer. Approximately 2% of parents declare that their children consume alcohol, and 7% indicate that one of the family members abuses alcohol. Among the participants of the project ‘Keep Fit’, a higher percentage of children report that they do not consume alcohol.
 
REFERENCES (17)
1.
Anderson P., Baumberg B.: Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies (2006). Polskie wydanie: Alkohol w Europie, Wyd. Parpamedia, 2007.
 
2.
Armstrong E., Abel E.: Fetal Alcohol Syndrome: The Origins Of A Moral Panic. Alcohol and Alcoholism 2000, 35 (3), 276-282.
 
3.
Cekiera C: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1998.
 
4.
Cierpiałowska L.: Oblicza współczesnych uzależnień. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 2006.
 
5.
Domitrz I.: Pacjent przewlekle nadużywający alkoholu, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2007.
 
6.
Habrat B.: Organizm w niebezpieczeństwie, PARPA, 1998.
 
7.
Ripabelli G, Cimmino L, Grasso GM.: Alcohol consumption, pregnancy and fetal alcohol syndrome: implications in public health and preventive strategies. Ann Ig. 2006,18 (5), 391-406.
 
8.
Samarasinghe D.: Reducing Alcohol Harm: Things We Can Do. FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. Available from Alcohol, Drugs and Development, 2009, www.addresources.org/ www.add-resources.org.
 
9.
Twerski A.J.: Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Jacek Santorski, IPZ, Warszawa, 2001.
 
10.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami).
 
11.
WHO (2007). Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption, WHO.
 
12.
WHO (2008). Op. cit.; Samarasinghe D (2009). Op. cit.; Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (AADAC) and Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA-CCLAT). (2007, April).Reducing Alcohol-Related Harm in Canada: Toward a Culture of Moderation. Recommendations for a National Alcohol Strategy in Canada.http://www.nationalframework-c....
 
13.
Woititz JG.: Dorosłe Dzieci Alkoholików. IPiN, Warszawa, 1992.
 
14.
Woronowicz B.: Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2003.
 
15.
Woronowicz B.T.: Alkoholowe vademecum dla każdego. OAT, Zakroczym, 1993.
 
16.
Woronowicz B.T.: Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Media Rodzina, Poznań, 2008.
 
17.
Woydyłło E.: Wyzdrowieć z uzależnienia. IPiN, Warszawa 2004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top