6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce

 
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
MONZ 2017;23(1):45–50
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Jakość życia niepełnosprawnych determinowana jest stopniem niepełnosprawności oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi, jakie występują w danym kraju. Celem badań jest porównanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce. Badaniami objęto 90 osób, po 30 z każdego z wymienionych krajów. Do zebrania materiału empirycznego posłużono się autorską ankietą, Skalą Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Skalą Akceptacji Choroby (AIS) (wyniki porównano testem chi-kwadrat). Najwyżej jakość swojego życia ocenili Norwegowie, najniżej zaś Polacy. Poziom akceptacji choroby nie był uzależniony od kraju zamieszkania. Czynnik ten jednak miał wpływ na poziom satysfakcji z własnego życia. Najmniej zadowoleni z życia byli Polacy, a najbardziej – Norwegowie.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543