6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness

 
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
MONZ 2012;18(4):387–392
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Rynek usług rekreacyjnych stale się powiększa, szczególnie w krajach rozwijających się, dlatego warto diagnozować zachowania, potrzeby i motywy uczestników zajęć rekreacyjnych. Celem niniejszej pracy było określenie hierarchii motywów uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach ruchowych przez kobiety – w zależności od poziomu wykształcenia, wieku i stanu cywilnego. Badania wykonano w klubach fitness w Rudzie Śląskiej i w Opolu. Objęto nimi grupę 180 osób, systematycznie uczestniczących w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą był autorski kwestionariusz anonimowej ankiety. Uzyskano następujące wyniki: zdrowie jest najważniejszym motywem uczestnictwa w zajęciach ruchowych dla badanych kobiet, mniej ważne są motywy związane z dbałością, poprawą wyglądu swojego ciała czy sprawnością. Znacznie niżej w hierarchii znajdują się powody związane z relacjami interpersonalnym. Wykazano, że wraz ze wzrostem wykształcenia ranga zdrowia znacząco maleje na rzecz dbałości o wygląd ciała.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543