6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Golball skutecznym środkiem usprawniania niewidomych i słabo widzących

Józef Krzak 1,  
 
1
Medical University of Lublin, Poland
2
Academy of Physical Education, Katowice, Poland
MONZ 2015;21(4):383–387
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp.[/b] Goalball jest grą paralimpijską uprawianą przez niewidomych i słabo widzących. Gra odbywa się na boisku o wymiarach 18 × 9 m. [b]Materiał i metoda[/b]. W celu stwierdzenia jak goalballl oddziałuje na sprawność fizyczną, orientacje przestrzenną i lokalizację źródła dźwięku osób z dysfunkcją narządu wzroku w latach 2002-2006 wykonano badania zawodników w wieku 16-18 lat uprawiających tę dyscyplinę sportu. [b]Wyniki.[/b] Badania potwierdziły znaczną progresję sprawności fizycznej zawodników trenujących piłkę bramkową (goalball) we wszystkich zdolnościach motorycznych. Testy orientacji przestrzennej i lokalizacji źródła dźwięku również wykazały znaczącą poprawę czasu potrzebnego na właściwe wykonanie danej próby. [b]Wnioski.[/b] Goalball jest godny upowszechnienia, gdyż przynosi ewidentne korzyści osobnicze i społeczne oraz łagodzi skutki niepełnosprawności wzrokowej. [b]Słowa kluczowe: [/b]goalball, aktywność fizyczna, niewidomi
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543