PRACA ORYGINALNA
BARIERY ARCHITEKTONICZNE UTRUDNIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM Z CHOROBAMI NARZĄDU RUCHU
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2
Z Zakładu Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
Med Og. 2009;15(3):369–374
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Architectonic barriers constitute a very serious problem for people with locomotive system diseases. Although there are many legislative acts which indicate the necessity for building improvements that facilitate locomotion for disabled people, there still are obstructions which make transport, communication, and social integration impossible. The survey was conducted in 2006, using the questionnaire in a group of 60 women and men of various ages and with different locomotive system diseases. The following architectonic barriers were mentioned most often: uneven surfaces, lack of securities that protect against skid, stairs, thresholds, and high curbstones.
 
REFERENCJE (4)
1.
Szpurek BA: Niepełnosprawni w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Leszno 2006.
 
2.
Woźniak Z: Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej – studium architektoniczno-socjologiczne. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005.
 
3.
http://www. Hubyseopol.pl/; data wejścia: 15.04.2007.
 
4.
Lewandowski J: Ergonomia niepełnosprawnym – środowisko pracy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543