PL EN
PRACA ORYGINALNA
OCENA POZIOMU METALI CIĘŻKICH W GLEBACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH LUBLINA
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
Med Og. 2009;15(3):375–382
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań chemicznych na zawartość toksycznych metali ciężkich – cynku, kadmu, miedzi i ołowiu w próbkach gleb z miejskich i podmiejskich ogrodów działkowych m. Lublina.

The objective of the study was determination of the levels of zinc, cadmium, copper and lead in 169 soil samples from the surface layer of 20 allotment gardens located in various parts of the city and its outskirts. The studies of quantitative contents of heavy metals were conducted by ASA. Analysis of the contents of individual metals in the soils examined showed that in 100% of samples the allowable values were not exceeded for copper. The allowable value for zinc was exceeded only in 2 soil samples; the level of cadmium. in 18 samples examined (11%); the contents of lead - in 8 samples of soil (5%). Results of studies of the contents of toxic heavy metals in soils of allotment gardens in Lublin confirm their slight contamination.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bożek U., Umińska R., Królik B.: Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych przy trasach komunikacji samochodowej w świetle badań Instytutu Medycyny Wsi. Materiały I Krajowej Konferencji PTMŚ, Ustroń 1998, 47-49.
 
2.
Bożek U., Królik B.: Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych uprzemysłowionych terenów popowodziowych województwa opolskiego. Roczn. PZH, 2003, 54, Nr 2, 137-144.
 
3.
Bożek U., Królik B .: Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych uprzemysłowionych terenów popowodziowych województwa dolnośląskiego. Medycyna Środowiskowa, 2003, 6, 1, 57-63.
 
4.
Bożek U., Królik B.: Porównanie poziomów metali ciężkich w glebach ogrodów działkowych rolniczych i uprzemysłowionych terenów popowodziowych. Materiały Konferencyjne VI Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Nałęczów, 18-19 październik 2003, zamieszczone w Medycyna Środowiskowa, 2003, 6, 2, 147.
 
7.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1993.
 
8.
Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., Dz. U. Nr 165, poz. 1359; w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
 
10.
Siuta J.: Unijne propozycje uregulowań przyrodniczego użytkowania osadów. Aura 2002, 7, 12-13.
 
11.
Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543