PL EN
PRACA ORYGINALNA
Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Artur Wdowiak   

Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4–6, 20-081 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):287-291
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej jest długa, najważniejsze z nich to: ciąża, karmienie piersią, krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, nowotwory, choroby układu krążenia, migreny, choroby wątroby, palenie tytoniu, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz cukrzyca. Celem naszej pracy była ocena znajomości przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Materiał i metody:
Grupa badawcza składała się ze 140 studentów Uniwersytetu Medycznego, w wieku od 19 do 31 lat, studiujących na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą autorskiej ankiety internetowej, Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, przy użyciu oprogramowania komputerowego STATISTICA 12.0 (StatSoft, Polska).

Wyniki i wnioski:
Kierunek studiów wpływa na znajomość przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej, takich jak: ciężkie choroby wątroby, wiek powyżej 40 lat i karmienie piersią. Kobiety mają większą świadomość niż mężczyźni, że choroba zakrzepowo-zatorowa jest przeciwwskazaniem do stosowania antykoncepcji hormonalnej.


Introduction and objective:
Hormonal contraception exerts an indirect and direct effect on the whole body of a woman, including, among others: cardiovascular system, gastrointestinal system, carbohydrate and lipid metabolism. The list of contraindications to the use of hormonal two-component contraception is long, the most important of them being: pregnancy, breastfeeding, vaginal bleeding of unknown etiology, cancer, cardiovascular diseases, migraines, hepatic diseases, tobacco smoking, autoimmune diseases, lipid metabolism disorders and diabetes. The objective of the presented study was evaluation of the knowledge of contraindications to the use of hormonal therapy among students of the Medical University in Lublin.

Material and Methods:
The study group included 140 students of the Medical University, aged 19–31, studying the following specialties: medicine-dentistry, nursing, midwifery, and emergency medical services. A diagnostic survey was conducted using an Internet questionnaire designed by the author. The obtained results were statistically analyzed by means of software STATISTICA 12.0 (StatSoft, Poland).

Results and conclusions:
Study specialty exerts an effect on the knowledge of contraindications to the use of hormonal therapy, such as: severe hepatic diseases, age over 40 and breastfeeding. Females are more aware than males that venous thromboembolism is a contraindication for the use of hormonal contraception.

 
REFERENCJE (14)
1.
Meisenbacher K. Antykoncepcja Wrocław 2008, Wydawnictwo MedPharm Polska.
 
2.
Jakimiuk A, Czajkowski K. Kliniczna Endokrynologia Ginekologiczna i Niepłodność Warszawa 2007; Wydawnictwo Medipage.
 
3.
Radowicki S. Nowe możliwości antykoncepcji hormonalnej, Postępy w ginekologii i położnictwie, pod red. Spaczyńskiego M. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Poznań 2006.
 
4.
Pletzer BA, Kerschbaum HH. 50 years of hormonal contraception-time to find out, what it does to our brain. Front Neurosci. 2014 Aug 21; 8: 256. doi: 10.3389/fnins.2014.00256. eCollection 2014.
 
5.
Pawelczyk L, Banaszewska B. Regulacja urodzeń, rozdział 16. Położnictwo i ginekologia pod red. Bręborowicza G, PZWL, wydanie II, Warszawa 2015.
 
6.
Filip R, Bylina J, Zagórski J. Health promotion and health education with particular emphasis on bone diseases among rural population in Poland, Ann Agric Environ Med. 2006; 13(1): 71–6.
 
7.
Norman WV, et al. The acceptability of contraception task-sharing among pharmacists in Canada –– the ACT-Pharm study. Contraception. 2015 Jul; 92(1): 55–61. doi: 10.1016/j.contraception.2015.03.013. Epub 2015 Mar 27.
 
8.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wkładki wewnątrzmacicznej. Ginekol Pol. 2014; 85, 234–239.
 
9.
Kanadys K, Niziołek I, Lewicka M, Sulima M. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 176–180.
 
10.
Karowicz-Bilińska A, Nowak-Markwitz E, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej. Gi¬nekologia Polska 2014; 85: 234–239.
 
11.
Szyper A, et al. Próba porównania wiedzy i postaw studentów dwóch wybranych uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(1): 99–108.
 
12.
Prace naukowe młodych badaczy, Politechnika Lubelska Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska Medyczne, psychologiczne i polityczno-prawne aspekty stosowania i promocji antykoncepcji hormonalnej.
 
13.
Lewicka M, Kanadys K, et al. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 181–185.
 
14.
Kulesza-Bronczyk B. Health behaviors knowledge birth control methods among students Prog Health Sci. 2014; Vol 4, No 1.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top