PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Znaczenie witaminy D w zapobieganiu i leczeniu depresji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Antosik   

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Polska, Prusa 14, 08-110, SIEDLCE, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(2):121-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Wyniki badań ostatnich dziesięcioleci wykazują wzrost zachorowalności na chorobę psychiczną, jaką jest depresja. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że zaburzenie to dotyka ok. 264 mln ludzi na całym świecie i w ciągu najbliższych 20 lat stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. W przebiegu tej choroby znaczenie ma wiele czynników i mechanizmów, a jednym z nich może być niedobór witaminy D.

Cel pracy:
Celem pracy był przegląd aktualnej literatury analizującej wpływ niedoboru witaminy D na występowanie objawów depresji oraz możliwości zastosowania jej suplementacji jako jednej z metod leczenia.

Metody przeglądu:
Systematycznego przeglądu badań, opublikowanych od 1 stycznia 2015 do 31 stycznia 2021 roku, dokonano na podstawie przeszukiwania bibliograficznych baz danych takich jak: PubMed oraz Elsevier. Użyto następujących słów kluczowych i ich kombinacji: witamina D, 25-hydroksy-witamina D, depresja, zaburzenia psychiczne, suplementacja witaminą D.

Wyniki:
Badania naukowe dostarczają dowodów na związek pomiędzy niedoborem 25(OH)D w surowicy krwi a zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji bądź nasilenia jej objawów wśród ludzi w różnym wieku. Badacze podkreślają istotną rolę suplementacji witaminą D3 – witamina ta może być stosowana w celu zmniejszenia nasilenia symptomów tego zaburzenia psychicznego lub jako środek wzmacniający leczenie farmakologiczne.

Podsumowanie:
Istnieje potrzeba dalszych badań, w szczególności randomizowanych, które będą w bardziej wiarygodny sposób wyjaśniać znaczenie witaminy D w przebiegu depresji oraz przedstawiać jej kliniczne zastosowanie w leczeniu tej choroby. Miałoby to znaczące korzyści nie tylko dla pojedynczych osób, ale również dla ogółu populacji, przyczyniając się do poprawy zdrowia w społeczeństwie.


Introduction:
The results of recent decades of research show an increase in the incidence of mental disorders, such as depression. The World Health Organization estimates that the disorder affects approximately 264 million people worldwide, and will become the most common health problem in the next 20 years. Many factors and mechanisms play a role in the pathophysiology of this disease, one of which may be vitamin D deficiency.

Objective:
The aim of the study was to review the current literature analyzing the impact of vitamin D deficiency on the occurrence of depression symptoms and the possibility of using its supplementation as one of the methods of treatment.

Review methods:
The systematic review of the research, published from 1 January 2015–31 January 2021, was carried out based on searching bibliographic databases, such as: PubMed and Elsevier. The following key words and their combinations were used: vitamin D, 25-hydroxyvitamin D, depression, mental disorders, and vitamin D supplementation.

Results:
There is scientific evidence for a relationship between deficiency of 25 (OH) D in blood serum and an increased risk of depression, or its exacerbation in people of all ages. Researchers emphasize the important role of vitamin D3 supplementation to reduce the severity of the symptoms of this mental disorder, or to use it as a drug enhancing pharmacological treatment.

Conclusion:
There is a need for further research, in particular randomized studies, which would more reliably explain the importance of vitamin D in the pathophysiology of depression and its clinical application in the treatment of this disease. This would bring about substantial benefits not only for an individual, but also for the general population, contributing to the improvement of the functioning of the public health sec tor.

Kurowska K, Antosik K, Decyk A, Kobylińska M. Znaczenie witaminy D w zapobieganiu i leczeniu depresji. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 121–125. doi: 10.26444/monz/137481
 
REFERENCJE (58)
1.
GBD. Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018; 392(10159): 1789–1858. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
2.
 
3.
Berk M, Sanders KM, Pasco JA, et al. Vitamin D deficiency may play a role in depression. Med Hypotheses. 2007; 69: 1316–1319. https://doi.org/10.1016/j.mehy....
 
4.
Anderson PH. Vitamin D Activity and Metabolism in Bone. Curr Osteoporos Rep. 2017; 15(5): 443–449. https://doi.org/10.1007/s11914...- 0394-8.
 
5.
Carlberg C. Molecular endocrinology of vitamin D on the epigenome level. Mol Cell Endocrinol. 2017; 15, 453: 14–21. https://doi.org/10.1016/j.mce.....
 
6.
Carlberg C, Haq A. The concept of the personal vitamin D respon-se index. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018; 175: 12–17. https://doi.org/10.1016/j.jsbm....
 
7.
Chun RF, Liu PT, Modlin RL, et al. Impact of vitamin D on immune function: lessons learned from genome-wide analysis. Front Physiol. 2014; 21, 5: 151. https://doi.org/10.3389/fphys.....
 
8.
Hanel A, Neme A, Marjo M, et al. Common and personal target genes of the micronutrient vitamin D in primary immune cells from human peripheral blood. Sci Rep. 2020; 3;10(1): 21051. https://doi.org/10.1038/s41598....
 
9.
Bandera Merchan B, Morcillo S, Martin-Nuñez G, et al. The role of vitamin D and VDR in carcinogenesis: Through epidemiology and basic sciences. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017; 167: 203–218. https://doi.org/10.1016/j.jsbm....
 
10.
Bhoora A, Punchoo R. Policing Cancer: Vitamin D Arrests the Cell Cycle. Int J Mol Sci. 2020; 6, 21(23): 9296. https://doi.org/10.3390/ijms21....
 
11.
Dimitrakopoulou VI, Tsilidis KK, Haycock PC, et al. Circulating vita-min D concentration and risk of seven cancers: Mendelian randomi-sation study. BMJ, 2017; 359: j4761. https:/doi.org/10.1136/bmj.j4761.
 
12.
Sun K, Zuo M, Zhang Q, et al. Anti-Tumor Effect of Vitamin D Com-bined with Calcium on Lung Cancer: A systematic Review and Meta--Analysis. Nutr Cancer. 2020; 23: 1–10. https://doi.org/10.1080/016355....
 
13.
Giovinazzo S, Vicchio TM, Certo R, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms/haplotypes and serum 25(OH)D3 levels in Hashimoto's thyroiditis. Endocrine. 2017; 55(2): 599–606. https:/doi.org/10.1007/s12020-016-0942-5.
 
14.
Pazderska A, Fichna M, Mitchell AL, et al. Pearce S.H., Impact of month of birth on the risk of development of autoimmune Addison's disease. J Clin Endocrinol Metab. 2016; 101(11): 4214–4218. https://doi.org/10.1210/jc.201....
 
15.
Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplemen-tation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; 356: i6583. https://doi.org/10.1136/bmj.i6....
 
16.
Piantanida E, Gallo D, Veronesi G, et al. Cardiometabolic healthy and unhealthy obesity: does vitamin D play a role? Endocr Connect. 2017; 6(8): 943–951. https://doi.org/10.1530/EC-17-....
 
17.
Afzal S, Nordestgaard BG. Vitamin D, hypertension, and ischemic stroke in 116 655 individuals from the general population: agenetic study. Hypertension. 2017; 70: 499–507. https://doi.org/10.1161/HY-PER... H A.117.09411.
 
18.
Cakal S, Cakal B, Karaca O. Association of vitamin D deficiency with arterial stiffness in newly diagnosed hypertension. Blood Press Monit. 2020. https://doi.org/10.1097/MBP.00....
 
19.
Barrea L, Frias-Toral E, Pugliese G, et al. Vitamin D in obesity and obesity – related diseases: an overview. Minerva Endocrinol. 2020. https://doi.org/10.23736/S0391....
 
20.
Mokry LE, Ross S, Morris JA, et al. Genetically decreased vitamin D and risk of Alzheimer disease. Neurology, 2016; 87(24): 2567–2574. https://doi.org/10.1212/ WNL.0000000000003430.
 
21.
Grant WB. Vitamin D and incident dementia and cognitive impair-ment. Am J Clin Nutr. 2017; 106(2): 699–700. https:/doi.org/10.3945/ajcn.117.158568.
 
22.
Zhao Ch, Tsapanou A, Manly J, et al. Vitamin D intake is associated with dementia risk in the Washington Heights – Inwood Columbia Aging Project (WHICAP). Alzheimers Dement. 2020; 16(10): 1393–1401. https://doi.org/10.1002/alz.12....
 
23.
Ertilav E, Barcin NE, Ozdem S. Comparison of Serum Free and Bioavai-lable 25-Hydroxyvitamin D Levels in Alzheimer’s Disease and Healthy Control Patients. Lab Med. 2020; lmaa066. https://doi.org/10.1093/labmed....
 
24.
Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D: A global perspective for health. Derma-Endocrin. 2013; 5(1), 51–108. https://doi.org/10.4161/derm.2....
 
25.
Cui Ch, Song S, Cui J, et al. Vitamin D Receptor Activation Infu-ences NADPH Oxidase (NOX2) Activity and Protects against Neu-rological Deficits and Apoptosis in a Rat Model od Traumatic Bra-in Injury. Oxid Med Cell Longev. 2017; 9245702: 1–13. https://doi.org/10.1155/2017/9....
 
26.
Chu F, Ohinmaa A, Klarenbach S, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and indicators of mental health: an analysis of the Canadian Health Measures Survey. Nutrients. 2017; 9(10): 1116. https://doi.org/10.3390/nu9101....
 
27.
Roy NM, Al-Harthi L, Sampat N, et al. Impact of vitamin D on neuro-cognitive function in dementia, depression, schizofrenia and ADHD. Front BioScience. 2020; 26: 566–611.
 
28.
McCann JC, Ames BN. Is there convincing biological or bahavioral evidence linking vitamin D deficiency to brain dysfunction. Faseb J. 2008; 22(4): 982–1001. https://doi.org/10.1096/fj.07-....
 
29.
Eyles DW, Burne TH, McGrath JJ. Vitamin D, effects on brain develop-ment, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Fron Neuroendocr. 2013; 34(1): 47–64. https://doi.org/10.1016/j.y frne.2012.07.001.
 
30.
Sayeed I, Turan N, Stein DG, et al. Vitamin D deficiency increases blood-brain barrier dysfunction after ischemic stroke in male rats. Exper neuro. 2019; 312: 63–71. https://doi.org/10.1016/j.expn....
 
31.
Calcia MA, Bonsall DR, Bloomfield PS, et al. Stress and neuroinflam-mation: a systematic review of the effects of stress on microglia and the implications for mental illness. Psychopharma. 2016; 233(9): 1637–1650. https://doi.org/10.1007/s00213....
 
32.
Jones G, Kottler ML, Schlingmann KP. Genetic Diseases of Vitamin D Metabolizing Enzymes. Endocrinol Metab Clin North Am. 2017; 46(4): 1095–1117. https://doi.org/10.1016/j.ecl.....
 
33.
Pludowski P, Holick MF, Grant WB, et al. Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018; 175: 125–135. https:/doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.01.021.
 
34.
Bakhtiari-Dovvombaygi H, Izadi S, Zare Moghaddam M, et al. Bene-ficial effects of vitamin D on anxiety and depression – like behaviours induced by unpredictable chronic mild stress by supression of brain oxi-dative stress and neuroinflammation in rats. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. 2020. https://doi.org/10.1007/s00210....
 
35.
Koshkina A, Dudnichenko T, Baranenko D, et al. Effects of Vitamin D3 in Long-Term Ovariectomized Rats Subjected to Chronic Unpredictable Mild Stress: BDNF, NT-3, and NT-4 Impications. Nutrients. 2019; 11(8): 1726. https://doi.org/10.3390/nu1108....
 
36.
Sedaghat K, Yousefian Z, Vafaei AA, et al. Mesolimbic dopamine system and its modulation by vitamin D in a chronić mild stress model of depression in the rat. Behav. Brain Res. 2019; 356: 156–169.
 
37.
Sabir MS, Haussler MR, Mallick S, et al. Optimal vitamin D spurs sero-tonin: 1,25-dihydroxyvitamin D represses serotonin reuptake transport (SERT) and degradation (MAO-A) gene expression in cultured rat serotonergic neuronal cell lines. Genes Nutr. 2018; 13: 19. https://doi.org/0.118/12263-01....
 
38.
Jin D, Wu S, Zhang Y, et al. Lack of vitamin D receptor causes dysbio-sis and changes the functions of the murine intestinal microbiome. Clinical Therapeutics, 2015; 37(5): 996 –1009. https://doi.org/10.1016/j.clin....
 
39.
Winter G, Hart RA, Charlesworth RP, et al. Gut microbiome and de-pression: What we know and what we need to know. Rev Neurosci. 2018; 29(6): 629–643.https://doi.org/10.1515/revneu....
 
40.
Ronaldson A, Arias de la Torre J, Gaughran F, et al. Prospective asso-ciations between vitamin D and depression in middle – aged adults: findings drom the UK Biobank cohort. Psychol Med. 2020; 21: 1–9. https://doi.org/10.1017/S00332....
 
41.
Kohnke C, Herrmann M, Berger K. Associations of major depressive disorders and related clinical characteristics with 25-hydroxyvitamin D levels in middle aged adults. Nutr Neurosci. 2020; 9: 1–10. https://doi.org/10.1080/102841....
 
42.
Woo YS, Kim S, Jeong JH, et al. Vitamin D Deficiency/Insufficien-cy among Inpatients with Depressive Symptoms. Clin Psychophar-macol Neurosci. 2019; 28; 17(1): 121–124. https://doi.org/10.9758/cpn.20....
 
43.
Sherchand O, Sapkota N, Chaudhari RK, et al. Association between vitamin D deificiency and depression in Nepalese population. Psychiatry Res. 2018; 267: 266 –271. https://doi.org/10.1016/j.psyc....
 
44.
Kerr DCR, Zava DT, Walter TP, et al. Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women. Psychiat Res. 2015; 227: 46–51.
 
45.
Belzeaux R, Annweiler C, Bertrand JA, et al. Association between hy-povitaminnosis D and cognitive inhabition impairment during major depression episode. J Addect Disord. 2018; 1; 225: 302–305. https://doi.org/10.1016/j.jad.....
 
46.
Sahasrabudhe N, Lee JS, Scott TM, et al. Serum Vitamin D and Depres-sive Symptomatology among Boston – Area Puerto Ricans. J Nutr. 2020; 150(12): 3231–3240. https://doi.org/10.1093/jn/nxa....
 
47.
Terock J, Hannemann A, Janowitz D, et al. Vitamin D levels are asso-ciated with trat resilience but not depression in a general population sample. Brain Behav. 2020; 13; e01884. https:/doi.org/10.1002/brb3.1884.
 
48.
Bahrami A, Mazloum SR, Maghsoudi S, et al. High Does Vitamin D Supplementation is associated with reduction in depression score among adolescent girls: a nine-week follow-up study. J Diet Suppl. 2018, 4; 15(2): 173–182. https://doi.org/10.1080/193902....
 
49.
Kaviani M, Nikooyeh B, Zand H, et al. Effects of vitamin D suplemen-tation on depression and som involved neurotransmitters. J Affect Disords. 2020; 15; 269: 28–35. https://doi.org/10.1016/j.jad....
 
50.
Cheng YCh, Huang YCh, Huang WL, The effect of vitamin D suplement on negative emotions: A systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2020; 37(6): 549–564. https://doi.org/10.1002/da.230....
 
51.
Vellekkatt F, Menon V, Rajappa M, et al. Effect of adjunctive single dose parenteral Vitamin D supplementation in major depressive disorder with concurrent vitamin D deficiency: A double-blind randomized placebo – controlled trial. J Psychiatr Res. 2020; 129: 250–256. https://doi.org/10.1016/j.jpsy....
 
52.
Ceolin G, Matsuo LH, Confortin SC, et al. Lower serum 25-hydroxy-cholecalciferol is associated with depressive symptoms in older adults in Southern Brazil. Nutr J. 2020; 19(1): 123. https://doi.org/10.1186/s12937....
 
53.
Alavi NM, Khademalhoseini S, Vakili Z, Assarian F. Effect of vitamin D supplementation on depression in eldery patients: A randomized clinical trial. Clin Nutr. 2019; 38(5): 2065–2070. https://doi.org/10.1016/j.clnu....
 
54.
de Oliveira C, Hirani V, Biddulph JP, et al. Associations Between Vita-min D Levels and Depressive Symptoms in Later Life: Evidence From the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018; 73(10): 1377–1382. https://doi.org/10.1093/gerona...
 
55.
Rhee SJ, Lee H, Ahn YM. Serum Vitamin D Concentrations Are Asso-ciated With Depressive Symptoms in Men: The Sixth Korea National Health and Nutrition Examinaition Survey 2014. Front Psychiatry. 2020; 30;11: 756. https:/doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00756.
 
56.
Szpunar MJ. Association of antepartum vitamin D deificiency with postpartum depression: a clinical perspective. Public Health Nutr. 2020; 23(7): 1173–1178. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
57.
Ribamar A, Almeida B, Soares A, et al. Relationship between vitamin D deficiency and both gestational and posrpartum depression. Nutr Hosp, 2020; 37(6): 1238–1245. https://doi.org/10.20960/nh.02....
 
58.
Tan Q, Liu S, Chen D. Poor vitamin D status and risk of maternal de-pression: a dose-response meta-analysis observational studies. Public Health Nutr. 2020; 1–10. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top