PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Cynk i atopowe zapalenie skóry – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Medicum in Bydgoszcz, UMK in Toruń, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Banaszczyk   

Collegium Medicum in Bydgoszcz, UMK in Toruń, Spółdzielcza, 13A/5, 87-700, Aleksandrów Kujawski, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(3):261-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Atopowe zapalenie skóry to przewlekła choroba zapalna, która znacznie obniża jakość życia dotkniętych nią pacjentów. Atopowe zapalenie skóry charakteryzuje się występowaniem zmian wypryskowych, nasilonym świądem oraz lichenizacją. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie kryteriów diagnostycznych Hanifina i Rajki, które biorą pod uwagę obraz kliniczny choroby. Atopowe zapalenie skóry często współwystępuje z zaburzeniami snu oraz zaburzeniami nastroju. W ostatnim czasie pojawiły się badania naukowe mające na celu wyjaśnienie związku atopowego zapalenia skóry z poziomem cynku w organizmie. Niniejsza praca przedstawia znaczenie cynku w prawidłowym funkcjonowaniu skóry człowieka oraz jego możliwe powiązania z patogenezą i zaawansowaniem klinicznym atopowego zapalenia skóry.

Metody przeglądu:
Przeanalizowano artykuły z PubMed, Scopus oraz odniesienia do tekstów. Wybrano artykuły na temat suplementacji cynkiem u pacjentów z atopowym za-paleniem skóry oraz te dotyczące poziomu cynku w surowicy, erytrocytach i włosach u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Przeanalizowano artykuły z lat 1990–2020.

Opis stanu wiedzy:
Praca odnosi się do badań naukowych przeprowadzonych na zwierzętach, w których określono wpływ niskiej podaży cynku na przebieg choroby. Co więcej, praca ta nawiązuje do badań klinicznych ukazujących wpływ suplementacji cynku na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów oraz opisuje związek między poziomem cynku w surowicy, włosach i erytrocytach a zaawansowaniem choroby.

Podsumowanie:
Przedstawione badania wskazują, że cynk może mieć istotny wpływ na przebieg dermatoz zapalnych, w tym atopowego zapalenia skóry. Warto zgłębić ten temat i przeprowadzić większe badania kliniczne w tym zakresie, ponieważ wyniki obecnie dostępnych badań naukowych są obiecujące.


Introduction and objective:
Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease that significantly reduces the quality of life of the affecte patients. The disease is characterized by the occurrence of eczema, increased pruritus and lichenization. Diagnosis is based on the diagnostic criteria of Hanifin and Rajka, which take into account the clinical picture of the disease. Atopic dermatitis often co-occurs with sleep and mood disorders. Recently, there have been scientific studies to clarify the association of atopic dermatitis with the level of zinc in the body. This review resents the importance of zinc in the proper functioning of human skin and its possible links to the pathogenesis and clinical advancement of atopic dermatitis.

Review methods:
Articles from PubMed, Scopus and article references from 1990–2020 were analyzed. Articles were selected on the topic of zinc supplementation in patients with atopic dermatitis and articles on the level of zinc in the serum, erythrocytes and hair in patients with atopic dermatitis.

Brief description of the state of knowledge:
The review refers to scientific studies conducted on animals, in which the effect of a low supply of zinc on the course of the disease was determined. The review also refers to clinical trials determining the effect of zinc supplementation on the course of atopic dermatitis in patients, and describes the relationship between zinc levels in serum, hair and erythrocytes, and the severity of the disease.

Conclusions:
The review indicates that zinc may have a significant impact on the course of inflammatory dermatoses, including atopic dermatitis. It is worth exploring this topic and conducting larger clinical trials because the results of currently available scientific research are promising.

Banaszczyk K. Zinc and atopic dermatitis – a literature review. Med Og Nauk Zdr. Doi: 10.26444/monz/140160
 
REFERENCJE (21)
1.
Nutten S, Atopic Dermatitis: Global Epidemiology and Risk Factors. Ann Nutr Metab. 2015;66(suppl 1): 8–16. https://doi.org/10.1159/000370....
 
2.
Yang G, Kyung Seok J, Chang Kang H, et al. Skin Barrier Abnormalities and Immune Dysfunction in Atopic Dermatitis. Int J Mol Sci. 2020;21(8): 2867. https://doi.org/10.3390/ijms21....
 
3.
Nowicki R. ABC Atopic dermatitis. AZS in questions and answers. Termedia; 2015.
 
4.
Holm JG, Agner T, Clausen ML, Thomsen SF. Quality of life and disease severity in patients with atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016; 30(10): 1760–7. https://doi.org/10.1111/jdv.13....
 
5.
Eckert L, Gupta S, Amand C, Gadkari A, Mahajan P, Gelfand JM. Impact of atopic dermatitis on health-related quality of life and productivity in adults in the United States: An analysis using the National Health and Wellness Survey. J Am Acad Dermatol. 2017; 77(2): 274–9. https://doi.org/10.1016/j.jaad....
 
6.
Saper RB, Rash R. Zinc: an essential micronutrient. Am Fam Physician. 2009; 79: 768–772.
 
7.
Maares M, Haase H. Zinc and immunity: An essential interrelation. Archives of biochemistry and biophysics. 2016; 611: 58–65. https://www.doi.org/10.1016/j.....
 
8.
Gray NA, Dhana A, Stein DJ, Khumalo NP. Zinc and atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33(6): 1042–1050. https://www.doi.org/10.1111/jd....
 
9.
Maywald M, Rink L. Zinc homeostasis and immunosenescence. J Trace Elem Med Biol. 2015; 29: 24–30. https://www.doi.org/10.1016/j.....
 
10.
Dhaliwal S, Nguyen M, Vaughn AR, Notay M, Chambers CJ, Sivamani RK. Effects of Zinc Supplementation on Inflammatory Skin Diseases: A Systematic Review of the Clinical Evidence. Am J Clin Dermatol. 2020; 21(1): 21–39. https://www.doi.org/10.1007/s4....
 
11.
Joachimiak MP. Zinc against COVID-19? Symptom surveillance and deficiency risk groups. PLoS Negl Trop Dis. 2021; 15(1): e0008895. https://www.doi.org/10.1371/jo....
 
12.
Sauer AK, Hagmeyer S, Grabrucker AM. Zinc Deficiency, Nutritional Deficiency. Intact open science. 2016. https://www.doi.org/10.5772/63....
 
13.
Takahashi H, Nakazawa M, Takahashi K, Aihara M, Minami M, Hirasawa T, et al. Effects of zinc deficient diet on development of atopic dermatitis-like eruptions in DS-Nh mice. J Dermatol Sci. 2008; 50(1): 31–9. https://www.doi.org/10.1016/j.....
 
14.
Maarouf M, Vaughn AR, Shi VY. Topical micronutrients in atopic dermatitis-An evidence-based review. Dermatol Ther. 2018; 31(5): e12659. https://www.doi.org/10.1111/dt....
 
15.
Kadiyala U, Turali-Emre ES, Bahng JH, Kotov NA, VanEpps JS. Unexpected insights into antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles against methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Nanoscale. 2018; 10(10): 4927–39. https://www.doi.org/10.1039/c7....
 
16.
Vaughn AR, Foolad N, Maarouf M, Tran KA, Shi VY. Micronutrients in Atopic Dermatitis: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2019; 25(6): 567–577. https://www.doi.org/10.1089/ac....
 
17.
Kim JE, Yoo SR, Jeong MG, Ko JY, Ro YS. Hair zinc levels and the efficacy of oral zinc supplementation in patients with atopic dermatitis. Acta Derm Venereol. 2014; 94(5): 558–62. https://www.doi.org/10.2340/00....
 
18.
el-Kholy MS, Gas Allah MA, el-Shimi S, et al. Zinc and copper status in children with bronchial asthma and atopic dermatitis. J Egypt Public Health Assoc. 1990; 65: 657–68.
 
19.
Karabacak E, Aydin E, Kutlu A, Ozcan O, Muftuoglu T, Gunes A, et al. Erythrocyte zinc level in patients with atopic dermatitis and its relation to SCORAD index. Adv Dermatol Allergol. 2016; 33(5): 349–52. https://www.doi.org/10.5114/ad....
 
20.
Makiura M, et al. Atopic dermatitis-like symptoms in HR-1 hairless mice fed a diet low in magnesium and zinc. J Int Med Res. 2004; 32: 392–399. https://www.doi.org/10.1177/14....
 
21.
Gray NA, Esterhuizen TM, et al. Investigating hair zinc concentrations in children with and without atopic dermatitis. S Afr Med J. 2020; 110(5): 409–415. https://doi.org/10.7196/SAMJ.2....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top