PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BRONIĄ BIOLOGICZNĄ - BIOTERRORYZM
 
Więcej
Ukryj
1
Z zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono krótką historię użycia czynników biologicznych do celów terrorystycznych, ich klasyfikację i charakterystykę Opisano cechy umożliwiające rozpoznanie ataku bronią biologiczną oraz jego skutków.

Due to its specific features, the biological weapon is considered as one of the most threatening types of weapons, and terrorists take it as nearly ideal. The high degree of harm of this weapon is caused by the possibility of the loss of control over it, ease of acquisition and application, high effectiveness (introducing chaos and disorganization of life, killing or weakening the recipient), because of the lack of rapid and effective methods of defence As biological weapons are considered microbiological agents, including toxins, irrespective of their origin, method of production, type or quantity, the use of which is not justified by prophylactic, protective or other pacific reasons. The biological weapon was applied long ago, in the distant past. In contemporary conflicts, sometimes on an international scale, terrorist attacks have occurred; however, no one has gone so far as to use the biological weapon, despite threats of its use. Nevertheless, it was used on a small scale by some extremist groups. Biological weapon may be used with or without warning An attack with the warning may be false, but the threat itself fulfils its role. The first victims of an actual terrorist attack are not always differentiated from those falling ill by a natural route, and the consequences are the development of epidemics, delay in establishing the actual epidemiological situation, and delay concerning preventive actions. In the case of a bioterorist attack, health services, police, fire-brigade, and administration are obliged to undertake actions.
 
REFERENCJE (16)
1.
Chomiczewsk i K.: Zagrożenie bioterroryzmem. Przegl. Epidemiol. 2003, 57, 349-353.
 
2.
Chomiczewski K. , Kocik J . , Szkoda M.T. : Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego. 2002. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.
 
3.
Davies C. J. Nuclear blindenss: an overview of the bilogical weapons programs of the former soviet Union and Iraq. 1999. Emerg. Infect. 5, 509 –512.
 
4.
Hawley R. J., Etizen J r . ,E.M.: Biological weapons a primer for microbiologist. Annu. Rev. Microbiol. 2001, 55, 235-253.
 
5.
Henderson D. , A. Tonat K.: Smalpox as biological weapon medical and public health management. 1999, JAMA, 281, 2127–2137.
 
6.
Inglessby T.V., Tona t K.: Anthrax as biological weapon. 2002 JAMA, 2236-2252.
 
7.
Kalenik J . , M. : Bioterroryzm – zagrożenie XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej. Konferencji Naukowej „ Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu”. 2006. Bydgoszcz 20-21 IV.
 
8.
Kaznowski A.. Mokracka J., Koczur a R.: Zadania laboratoriów mikrobiologicznych w przypadku ataku terrorystycznego. 2003. Post. Mikrobiol. 42, 319 – 343.
 
9.
Kuroczyński -Saniutycz S.: (online) Podstawy praktycznego działania szpitala w odpowiedzi na zagrożenie bioterrorystyczne i duŜe epidemie. Główny Inspektorat Sanitarny http://www. gis.mz.gov.pl/news/kuroczynski.htm ( 02. 12. 2002).
 
10.
Lane H.C. , la Montagne J., Fanci A.S. : Bioterrorism: a clear and present danger. Nature Medicine 2001, 7, 1271 –1273.
 
11.
Magdzik W.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wesalius Kraków 1993.
 
12.
Mc Dade J .E. , Francz D.: Bioterrorism as a public healh treat. Emerg. Infect. Dis. 1998, 4, 493 – 494.
 
13.
Mierzejewski J .: Bioterroryzm. Post. Mikrobiol. 2001, 40, 279 –285.
 
14.
Mierzejewski J., Bartoszcze M.: Konsekwencje doświadczeń nad wykorzystaniem Bacillus anthracis jako broni biologicznej. Post. Mikrobiol. 1995, 34, 385-401.
 
15.
Stojek N.M.: Ryzyko wystąpienia w Polsce narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne wymienione w grupie 4- wytyczne do zapobiegania zagrożeniom. Problemy Higieny Pracy 2007, 15, 111-121.
 
16.
WHO quidance. Public health response to biological a nd chemical weapons second edition WHO 2001, http://www WHO.int,emc.book, 2nd edition.htm. (4.03.2003).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top