PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza rodziców 10-letnich uczniów szkoły podstawowej w Lublinie na temat leków OTC
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 
2
Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Żołnierczuk-Kieliszek   

Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 20‑093 Lublin, ul. Chodźki 1
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):374-378
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Szczególną grupą w populacji, która narażona jest na szkodliwe działania uboczne leków OTC, są dzieci. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy rodziców na temat leków OTC oraz sposobu i okoliczności, w jakich rodzice stosują te leki u swoich dziesięcioletnich dzieci.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono w kwietniu 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie wśród rodziców dziesięciolatków. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety audytoryjnej. Grupę badaną stanowiło 107 osób, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Rodzice proszeni o wskazanie źródeł informacji na temat leków OTC stosowanych u swoich dzieci wymieniali najczęściej: lekarza (52,3%), farmaceutę (52,3%) oraz doświadczenia własne (47,7%). Największym zaufaniem rodziców odnośnie do wiarygodności informacji o lekach cieszył się lekarz, następnie farmaceuta, najmniejszym – reklama oraz opinia rodziny i znajomych. Aż 43,9% badanych nie zachowywało odpowiednich odstępów czasu między podawaniem kolejnych dawek leku, a 17,8% czasem podawało dzieciom większe niż zalecane dawki leku. Ponad jedna trzecia badanych rodziców przyznała, że rzadko kontroluje datę ważności podawanego dziecku leku, a niemal jedna czwarta, że rzadko sprawdza, jakie substancje czynne zawiera lek, który podają dziecku. Niemal jedna trzecia badanych nie przechowywała leków w miejscu niedostępnym dla dzieci, a 27,1% rodziców pozwoliło 10-letnim dzieciom zażywać leki samodzielnie podczas swojej nieobecności.

Wnioski:
Niepokojący jest fakt, że tak wielu rodzicom brakuje świadomości, iż poprzez lekkomyślne nieprzestrzeganie zaleceń odnośnie do stosowania leków OTC u swoich dziesięcioletnich dzieci, mogą spowodować istotne zagrożenie ich zdrowia.


Introduction and objective:
Children are a subgroup of the general population which is more prone to harmful sideeffects of OTC drugs. The aim of the study was to identify the parents’ knowledge about OTC drugs and to establish how the parents administer OTC drugs to their 10-year-old children.

Material and Methods:
The study was conducted in April 2011 in Primary School No. 40 in Lublin among the parents of 10-year-old pupils. The research was performed by means of a survey method, a poll auditorium technique. An original questionnaire consisting of 20 closed end questions was used. 107 correctly filled questionnaires were collected.

Results:
The following sources of information about OTC drugs administered to children were given by their parents: a physician (52.3%), a pharmacist (52.3%) and parents’ own experiences with OTC drugs (47.7%). A physician was the most trusted source of information, a pharmacist was on the second position. Commercials and opinions of family members or friends were the least trusted sources of information about OTC drugs. As many as 43.9% of the examined did not follow a drug administration schedule while dosing OTC drugs to their children, and 17.8% admitted that sometimes they gave larger that recommended drug doses to their children. Over one third of the examined parents acknowledged that they seldom checked the drug expiry date, and almost one fourth of the parents rarely verified which chemical substances were present in a given medicine. Nearly one third of the examined did not keep medicines in a place inaccessible for their children and 27.1% of parents let their children take the drugs by themselves when the parents were absent.

Conclusions:
It is alarming that so many parents lack awareness that breaking the rules of drug administration to their children irresponsibly can cause a real threat to children’s health.

 
REFERENCJE (22)
1.
T.B. Rynek farmaceutyczny w Polsce przekroczył próg 30 mld zł. Gazeta Prawna, 2011. http://biznes.gazetaprawna.pl/..._ farmaceutyczny_w_polsce_przeskoczyl_prog_30_mld_zl.html (dostęp: 2011.04.11).
 
2.
PMR: jak ustawa refundacyjna wpłynęła na rynek aptek i e-aptek http://www.rynekzdrowia.pl/Far... (dostęp: 2013.10.04).
 
3.
Mruk H. Rynek farmaceutyczny na świecie. Manager Apteki, 2010, nr 1. http://www.nazdrowie.pl/artyku.... (dostęp: 2011.04.11).
 
4.
Kula P. Obronną ręką. Menedżer Zdrowia 2011; 1: 52–53.
 
5.
Frankowska A. Raport Money.pl: Polacy łykają miliardy w tabletkach. http://www.money.pl/u/file.php... (dostęp: 2011.04.11).
 
6.
Piwowarczyk K, Ślugaj I. Leki bez recepty dla dzieci. Warszawa: Wyd. Medi Codex; 2010: 8–15.
 
7.
GUS. Stan zdrowia ludności Polski w 2009r. Warszawa, 2011, 94. http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ZO_stan_zdrowia_2009.pdf (dostęp: 2011.10.10).
 
8.
Purssell E. Treatment of fever and over-the-counter medicines. Arch Dis Child. 2007; 92: 900 –901.
 
9.
California Childcare Health Program. http://www.ucsfchildcarehealth. org/pdfs/factsheets/otcdrugsen011804.pdf (dostęp: 2013.11.04).
 
10.
Dziewońska I. Leki bez recepty dla dzieci. Moda na zdrowie, 2010, nr 10. http://aptekanatargowej.pl/mod.... html. (dostęp: 2011.04.11).
 
11.
Wybrane fragmenty konferencji z dn. 12.05.2009: Dziecko nie jest miniaturką dorosłego! Odrębności farmakoterapii u dzieci. http:// www.leki-informacje.pl/202,odrębności_farmakoterapii_u_dzieci. html. (dostęp: 2011.04.11).
 
12.
Murmyło M. Dostępność leków OTC sprzyja samoleczeniu. Puls Medycyny. Wrocław, 2004, nr 8 http://www.pulsmedycyny.com.pl... archiwum/4307. (dostęp: 2011.04.11).
 
13.
Hietbrink E, Bakshi R, Moles J. Australian caregivers’ management of childhood ailments. International Journal of Pharmacy Practice 2014; 22(3): 205–215.
 
14.
Simon HK, Weinkle DA. Arch Pediatr Adolesc Med. Over-the-counter medications. Do parents give what they intend to give? Arch Pediatr Adolesc Med. 1997; 151(7): 654–656.
 
15.
Li Pereira GL, Tavares N, Mengue SS, Dal Pizzol T. Therapeutic procedures and use of alternating antipyretic drugs for fever management in children. Jornal de Pediatria 2013; 89(1): 25–32.
 
16.
Koton-Czarnecka M. Lek (nie)bezpieczny. Puls Medycyny, 2007, nr 20. http://www.pulsmedycyny.com.pl... (dostęp: 2011.04.11).
 
17.
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency: Children’s over-the-counter cough and cold medicines: New advice. http://www.mhra. gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywar¬ningsandmessagesformedicines/CON038908. (dostęp: 2011.04.11).
 
18.
Stanisławska A: Lek nie zawsze na zdrowie. Rzeczpospolita 14.09.2010r. http://www.rp.pl/artykul/53538.... (dostęp: 2011.04.11).
 
19.
Bajerski B. Leki dla dorosłych mogą zabijać dzieci. Dziennik Polski. http://wiadomosci.dziennik.pl/.... (dostęp: 2011.04.11).
 
20.
Murphy D. Giving medication to children. http://www.fda.gov/ForConsumer.... (dostęp: 2011.04.11).
 
21.
Madlon-Kay DJ, Mosch FS. Liquid medication dosing errors. J Fam Pract. 2000; 49(8); 741–744.
 
22.
Garbutt JM, Randall Sterkel, Banister Ch, Walbert C, Strunk RC. Physician and Parent Response to the FDA Advisory About Use of Over-the-Counter Cough and Cold Medications. Academic Pediatrics 2010; 10: 64–69.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top