PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
WŁOŚNICA A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE SPOŁECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Z Wydziału Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia zarys histograficzny występowania włośnicy oraz biologiczno – fizjologiczne właściwości Trichinella spiralis
 
REFERENCJE (9)
1.
Balicka – Ramisz A., Ramis A , Szymborski J.: Ocena stosowanych w Polsce metod rozpoznawania włośnicy, życie Weterynaryjne, 1996, 71, 33-337.
 
2.
Deryło A ., Szpilman P.: Włośnica u trzody chlewnej i dzików w roku 1995, Materiały Konferencyjne, Kazimierz Dolny, SGGW, Warszawa 1996.
 
3.
Gebauer E.: Analiza skażeń biologicznych żywności na przykładzie Trichinella spiralis, Akademia Świętokszyska, Praca dyplomowa, A. Ś. Piotrków Trybunalski, 2004.
 
4.
Januszkiewicz J.: Udział narządu oddechowego we włośnicy, Przegląd Epidemiologiczny, 1967, 21, 169-178.
 
5.
Januszkiewicz J.: Okres wylęgania włośnicy, Przegląd Epidemiologiczny 1969, 23, 36-42.
 
6.
Maciołek H.: Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Akademia Świętokrzyska, Piotrków Trybunalski 2001, 111-112.
 
7.
Nowakowskli Z .: Taksonomia rodzaju Trichinella, Medycyna Weterynaryjna, 1997, 3, 135-136.
 
8.
Prost E.: Higiena mięsa, Wyd. PWRL, Warszawa 1985.
 
9.
Ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 288).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top