PL EN
PRACA ORYGINALNA
AMYLOIDOZA JAKO PRZYCZYNA UOGÓLNIONYCH OBRZĘKÓW – OPIS PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przypadek pacjenta diagnozowanego i leczonego z powodu uogólnionych obrzęków i białkomoczu w przebiegu niewydolności nerek spowodowanej amyloidozą.

Amyloidosis is a metabolic disease in which amyloid protein is deposited in various organs and destroys them. The most frequent location of systemic amyloidois are the kidneys. In this case study we report a 48-year-old man who was admitted to hospital due to generalized oedema, proteinuria and pneumonia. In this case, we diagnosed nephrotic syndrome caused by secondary kidney amyloidosis, which occurs very rarely
 
REFERENCJE (6)
1.
Booth D. R., Bellotti V., Sunde M.: Molecular mechanisms of myloid fibril formation: the lysozyme model. Clin. Sci. 1996, 90,(Suppl 34):1.
 
2.
Klimowicz K .: Skrobiawica a choroby reumatoidalne. Problemy Lekarskie 2006, 45, 77- 80.
 
3.
Lachmann H. J., Goldman H. J B., Gilbertson J. A ., Gallimore J. R., Sabin C. A., Gillmore J. D., Hawkins P. N.: Natura history and outcome in systemic AA amyloidosis. N. Engl. J. Med. 2007,356, 2361-71.
 
4.
Orłowski T .: Choroby nerek. Wydanie II poprawione. PZWL. Warszawa 1983.
 
5.
Urieli - Shoval S., Linke R. P., Matzner Y. : Expression and function of serum amyloid A, a major acute-phase protein, in normal and disease states. Curr. Opin. Hematol. 2000,7, 64-9.
 
6.
Szczeklik A .: Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Wydanie I. Kraków 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top