PL EN
PRACA ORYGINALNA
Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
2
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):39-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wiele badań na świecie sugeruje powiązanie prenatalnego niepokoju i nieprawidłowego przebiegu ciąży ze stanem zdrowia noworodka. Skutecznym predyktorem dobrostanu kobiet ciężarnych i noworodków może być wsparcie społeczne od bliskich osób.

Cel:
Ocena lęku przed porodem i jego związek ze stanem zdrowia noworodka w skali Apgar, masą ciała i nieprawidłowościami pępowiny oraz określenie predyktorów dobrostanu kobiet.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w III trymestrze ciąży u 199 kobiet. Lęk przed porodem mierzono Kwestionariuszem Lęku Porodowego (KLPII). Wykorzystano również Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Po porodzie zebrano dane dotyczące oceny noworodków w skali Apgar, masę ciała noworodków i wystąpienie powikłań pępowinowych podczas porodu.

Wyniki:
Nie stwierdzono różnicy w poziomie lęku przed porodem u matek ze względu na niską wagę ciała noworodków, niską punktację w skali Apgar i powikłania pępowiny. Satysfakcja z życia jest związana z otrzymanym wsparciem społecznym. Wraz ze wzrostem ryzyka ciąży wzrasta poziom otrzymanego przez kobiety wsparcia społecznego.

Wnioski:
Lęk przed porodem u kobiet w III trymestrze ciąży nie jest związany ze złym stanem noworodka. Należy prowadzić dalsze badania oceniające związek lęku przed porodem ze stanem zdrowia noworodka


Background:
Many studies worldwide have suggested the existence of a relationship between prenatal anxiety and abnormal course of pregnancy, and the health status of the neonate. Social support received from close friends and relatives may constitute an effective predictor of the welfare of pregnant women and newborns.

Objectives:
The aim of the present study was to assess the level of childbirth fear and its correlation with neonatal health status evaluated using the Apgar scale, neonatal body mass and umbilical cord complications, as well as to determine the predictors of women’s welfare.

Material and Methods:
The study included 199 women in the third trimester of pregnancy. The fear of childbirth was measured using the Fear of Childbirth Questionnaire (KLP II). The Berlin Social Support Scales (BSSS) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) were also applied. After parturition, data concerning neonatal assessment in the Apgar scale, neonatal body mass and umbilical cord complications during delivery were collected

Results:
No differences were found in the level of childbirth fear in mothers with regard to low neonatal body weight, low scores in the Apgar scale and umbilical cord complications. Satisfaction with life correlates with received social support. The level of social support received by women increases along with an increase in pregnancy risk.

Conclusions:
The fear of childbirth in women in the third trimester of pregnancy does not correlate with poor health status of the neonate. Further research should be carried out in order to determine correlations between the fear of childbirth and the health status of the neonate

 
REFERENCJE (23)
1.
Areskog B, Uddenberg N, Kjessler B. Fear of Childbirth in late pregnan¬cy. Gyneacol Obstet Invest. 1981; 12: 262–266.
 
2.
Jolly J, Walker J, Bhabra K. Subsequent obstetric performance related to primary mode of delivery. Br J Obstet Gynaecol. 1999; 106:227–232.
 
3.
Dyrdal G, Roysamb E, Bang Nes R, Vitterso J. Can a Happy Relation¬ship Predict a Happy Life? A Population – Based study of Maternal Well-Being During the Life Transition of Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. J Happiness Stud. 2010; 12(6): 947–962.
 
4.
Martini J, Knappe S, Beesdo-Baum K, Lieb R, Wittchen H. Anxiety disorders befor birth and self-perceived distress during pregnancy: associations with maternal depression and obstetric, neonatal and early childhood outcomes. Early Hum Dev. 2010; 86(5):305–10.
 
5.
Diener E, Lucas R, Oishi S. Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: Czapiński J. (red.) Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2004; 33–51.
 
6.
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Sęk H. Cieślak R. (red.). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006: 11–28.
 
7.
Talge N, Neal C, Glover V. Antenatal maternal stress and long-term effects on child neurodevelopment: how and why? J Child Psychol Psychiatry. 2007; 48(3–4): 245–61.
 
8.
DiPietro J, Novak M, Costigan K, Atella L, Reusing S. Maternal psy¬chological distress during pregnancy in relation to child development at age two. Child Dev. 2006; 77: 573–587.
 
9.
Bergman K, Sarkar P, O›Connor TG, Modi N, Glover V. Maternal stress during pregnancy predicts cognitive ability and fearfulness in infancy. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46 (11):1454–63.
 
10.
Sarkar P, Bergman K, O›Connor T, Glover V. Maternal antenatal anxiety and amniotic fluid cortisol and testosterone: possible implications for foetal programming. J Neuroendocrinol. 2008; 20: 489–496.
 
11.
Sandman C, Wadhwa P, Glynn L, Chicz-Demet A, Porto M, Garite T. Corticotrophin-releasing hormone and fetal responses in human pregnancy. Ann NY Acad Sci. 1999; 897: 66–75.
 
12.
Fink N, Urech C, Berger C, Hoesli I, Holzgreve W, Bitzer J, et al. Maternal laboratory stress influences fetal neurobehavior: cortisol does not pro vide all ansvers. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010; 23: 488–500.
 
13.
DiPietro J, Kivlighan K, Costigan K, Laudenslager M. Fetal motor activity and maternal cortisol. Dev Psychobiol. 2009; 51:505–512. [PMC free article].
 
14.
Dieter J, Emory E, Johnson K, Raynor B. Maternal depression and anxiety effects on the human fetus: preliminary findings and clinical implications. Infant Ment Health J. 2008; 29: 420–441.
 
15.
Diego M, Jones N, Field T, Hernandez-Reif M, Schanberg S, Kuhn C, et al. Maternal psychological distress, prenatal cortisol, and fetal weight. Psychosom Med. 2006; 68(5):747–53.
 
16.
Henrichs J, Schenk J, Roza S, van den Berg M, Schmidt H, Steegers E, et al. Maternal psychological distress and fetal growth trajectories: the Generation R Study. Psychom Med. 2010; 40(4): 633–43.
 
17.
Maina G, Saracco P, Giolito M, Danelon D, Bogetto F, Todros T. Impact of maternal psychological distress on fetal weight, prematurity and intrauterine growth retardation. J Affect Disord. 2008;111(2–3): 214–20.
 
18.
Putyński L, Paciorek M. Lęk porodowy, jego istota i metoda pomiaru. Acta UL. Paedag. 1997; 1: 147–153.
 
19.
Łuszczyńska A, Kowalska M, Mazurkiewicz M, Schwarzer R. Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi, Stud Psychol 2006, 44(3): 17–27.
 
20.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa, 2001: 134–9.
 
21.
Berle J, Mykletun A, Daltveit A, Rasmussen S, Holsten F, Dahl A. Neonatal outcomes in offspring of women with anxiety and depression during pregnancy. Arch Womens Ment Health. 2005; 8(3):181–9.
 
22.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice; Wydawnictwo Naukowe Śląsk; 2006:183–221.
 
23.
Adams S, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG. 2012; 119(10): 1238–46.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top