PL EN
OPIS PRZYPADKU
Powikłania pooperacyjne dyskopatii lędźwiowej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
 
Autor do korespondencji
Gustaw Wójcik   

Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):116-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa są dość powszechne w populacji całego świata, a w szczególności krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Przyczyną ich są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa związane z utratą wysokości krążka międzykręgowego i jego uwypukleniem się w kierunku tkanki nerwowej, co powoduje jej kompresję. Uszkodzenie krążka międzykręgowego wywołuje reakcję łańcuchową powodującą destrukcję całego kręgosłupa, doprowadzając tym samym do powstawania zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych, tym rozleglejszych, im większe były niszczące siły działające na kręgosłup. Brak leczenia bezsprzecznie związany jest z utrwaleniem patologii, jednak nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich po zabiegach chirurgicznych także może prowadzić do rozwoju patologii, zwiększając ryzyko nawrotu choroby oraz umożliwiając powstanie licznych powikłań. Pacjent powinien mieć świadomość tego, że ingerencja chirurgiczna wiąże się nie tylko z usunięciem przyczyny bólu i poprawy zaburzonych stosunków anatomicznych, ale także z uszkodzeniem tkanek zdrowych. Wytworzona podczas zabiegu blizna powinna mieć czas na wygojenie. Optymalne warunki powrotu do zdrowia doskonale spełniają pacjenci, którzy czują się współodpowiedzialni za proces leczenia. Niestety, zdarzają się też i tacy chorzy, którzy psują efekt ciężkiej pracy zespołów terapeutycznych. Przedstawiamy przypadek pacjenta z ewolucją zmian degeneracyjnych krążka międzytrzonowego, co zapoczątkowało zmiany zwyrodnieniowe i stenozę kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.


Introduction:
Low back pain is relatively quite common among the population worldwide, especially in highly developed countries. This is caused by overload changes of the spine associated with the loss of spinal intervertebral disc height, and its convex in the direction of neural tissue which results in compression of the tissues. Damage to the intervertebral disc causes a chain reaction resulting in destruction of the entire spine, and consequently, leading to the development of degenerative and proliferative changes, which are the more extensive the bigger the destructive forces acting on the spine. The lack of treatment is undoubtedly related with the strengthening of pathology; however, undertaking treatment and the lack of observance of medical recommendations after surgical procedures may also lead to the development of pathology, increasing the risk of relapse and allowing numerous complications. A patient should be aware that surgical intervention is related not only with the removal of the cause of pain and improvement of disturbed anatomical relations, but also with damage to healthy tissues. Scar formed during the surgery should be given time to heal. Optimal conditions for recovery are perfectly met by patients who feel co-responsible for the healing process. Unfortunately, there are also patients who spoil the result of the hard work of therapeutic teams. The case of a patient is presented with the evolution of intervertebral disc degeneration, which originated from degenerative changes and stenosis of the spinal canal in the lumbar region.

 
REFERENCJE (13)
1.
Raj PP. Intervertebral disc: anatomy-physiology-pathophysiology-treatment. Pain Pract. 2008; 8(1): 18–44.
 
2.
Deyo RA. Fads In the treatment of low back pain. N Engl J Med. 1991, 325: 1039–1040.
 
3.
Nachemson A, Jonnson E, Van Tulder M. Neck pain an evidence based review. Back Pain. 2000, 145: 6–7.
 
4.
Kulkarni VA, Massie JB, Zauner F, Murphy M, Akeson WH. Novel biomechanical quantification methodology for lumbar intraforaminal spinal nerve adhesion in a laminectomy and disc injury rat model. J Neurosci Methods. 2007 15; 166(1): 20–23.
 
5.
Sharma H, Lee SW, Cole AA. The management of weakness caused by lumbar and lumbosacral nerve root compression. J Bone Joint Surg Br. 2012; 94(11): 1442–1447.
 
6.
Fujibayashi S, Neo M, Takemoto M, Ota M, Nakamura T. Paraspinal-approach transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar foraminal stenosis. J Neurosurg Spine 2010; 13(4): 500–508.
 
7.
Altinkaya N, Yildirim T, Demir S, Alkan O, Sarica FB. Factors associated with the thickness of the ligamentum flavum: is ligamentum flavum thi-ckening due to hypertrophy or buckling? Spine 2011; 36(16): 1093–1097.
 
8.
Baranowski P, Rzeźnicki J, Białowąs W. Leczenie chirurgiczne spondy¬lozy lędźwiowej w okresie późnym. Ort Traum Reh. 2000; 2(3): 69–73.
 
9.
Kasai Y, Kawakita E, Sakakibara T, Akeda K, Uchida A. Direction of the formation of anterior lumbar vertebral osteophytes. BMC Muscu¬loskelet Disord. 2009; 10: 4.
 
10.
Rathmell JP, Manion SC. The role of image guidance in improving the safety of pain treatment. Curr Pain Headache Rep. 2012; 16(1): 9–18.
 
11.
Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Hunter DJ. Computed tomography-evaluated features of spinal degeneration: prevalence, intercorrelation, and association with self-reported low back pain. Spine J. 2010; 10(3): 200–208.
 
12.
Li AL, Yen D. Effect of increased MRI and CT scan utilization on clinical decision-making in patients referred to a surgical clinic for back pain. Can J Surg. 2011; 54(2): 128–132.
 
13.
Abbott AD, Tyni-Lenné R, Hedlund R. Early rehabilitation targeting cognition, behavior, and motor function after lumbar fusion: a rando¬mized controlled trial. Spine 2010; 35(8): 848–857.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top