PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wykorzystanie kinesiotapingu w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
 
Więcej
Ukryj
1
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Hucisku Pewelce, Polska
 
2
Zakład Kosmetologii Profesjonalnej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska
 
3
Zakład Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska
 
4
Zakład Metodyki Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska
 
5
Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Robert Walaszek   

Zakład Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):213-217
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa ze względu na częstość występowania stanowią poważny problem medyczny i społeczny. Styl życia współczesnego człowieka, w tym mała aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia, a także brak wiedzy na temat zasad ergonomii pracy prowadzą do stałych przeciążeń kręgosłupa. Nadmierne obciążenie kręgosłupa może wywoływać liczne mikrourazy, te z kolei z czasem powodują trwałe zmiany w strukturach kręgosłupa, co jest przyczyną dolegliwości bólowych. Celem pracy było przedstawienie roli kinesiotapingu we wspomaganiu leczenia bólu dolnego odcinka kręgosłupa.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Obecnie w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa stosowanych jest wiele metod rehabilitacji. Oprócz kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii i masażu pojawiają się także metody specjalne, do których należy zaliczyć kinesiotaping. Kinesiotaping jest jedną z metod fizjoterapii rozwijającą się na świecie od 1963 roku. Początkowo stosowana była głównie w medycynie sportowej, obecnie ze względu na liczne korzyści płynące z jej oddziaływania na organizm człowieka, znajduje coraz szersze zastosowanie w innych specjalnościach klinicznych, zwłaszcza w ortopedii i traumatologii.

Podsumowanie:
Przegląd literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że kinesiotaping może być skutecznym sposobem wspomagania terapii zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.


Introduction and Objective:
Lower back pain syndromes, due to their incidence, constitute a serious medical and social problem. The lifestyle of modern people, including low physical activity and sedentary lifestyle, as well as the lack of knowledge about the principles of ergonomics at work, leads to constant overload of the spine. Excessive strain on the spine can cause numerous micro-injuries that, with time, cause permanent changes in the structures of the spine, which in consequence is the cause of pain. The aim of the work was to present the role of Kinesio taping in supporting the treatment of lower back pain

Brief description of the state of knowledge:
Currently, many methods of rehabilitation are used in the treatment of low back pain syndromes. Apart from Kinesiotherapy, manual therapy, physical therapy and massage, there are also special methods, including Kinesiotaping. Kinesiotaping is one of the physiotherapy methods which has been used worldwide since 1963. At first, it was mainly used in sports medicine. However, currently it is becoming more and more popular within other clinical disciplines, especially in orthopedics and traumatology, hanks to its positive influence on the human body.

Summing-up:
A review of the subject literature shows that Kinesio taping can be an effective way of supporting the therapy of lower back pain syndromes.

 
REFERENCJE (53)
1.
Jacob T, Zeev A. Are localized low back pain and generalized back pain similar entities? Results of a longitudinal community based study. Disabil Rehabil. 2006; 28(6): 369–377. doi: 10.1080/09638280500287551.
 
2.
Dunn KM, Craft PR. Epidemiology and natural history of low back pain. Eura Medicophys. 2004; 40: 9–13.
 
3.
Hohaus C, Ganey TM, Minkus Y, Meisel HJ. Cell transplantation in lumbar spine discdegeneration disease. Eur Spine J. 2008; 17(4): 492–503. doi:10.1007/s00586-008-0750-6.
 
4.
Schäfer A, Hall T, Biffa K. Classification of low back-related leg pain. A proposed patho-mechanism-based approach. Man Ther. 2009; 14: 222–230. doi:10.1016/j.math.2007.10.003.
 
5.
Koszewski W. Bóle kręgosłupa. Problemy medyczne i społeczne. W: W. Koszewski (red.). Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Poznań: Termedia; 2010: 11–14.
 
6.
Adams M, Bagduk N, Burton K, Dolan P. Biomechanika Bólu Kręgosłupa. Warszawa: DB Publishing; 2010.
 
7.
Fanuele JC, Birkmeyer NJ, Abdu WA, Tosteson TD, Weinstein JN. The impact of spinal problems on the health status of patients: have we underestimated the effect? Spine. 2000; 25(12): 1509–14. doi: 10.1097/00007632-200006150-00009.
 
8.
Freynhagen R, Rolke R, Baron R, Tölle TR, Rutjes AK, Schu S, Treede RD. Pseudoradicular and radicular low back pain a diseases continuum rather than different entities? Answers from quantitative sensory testing. Pain. 2008; 135 (1–2): 65–74. doi: 10.1016/j.pain.2007.05.004.
 
9.
Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów. Kielce: Wydawnictwo ZL „Natura”; 2000.
 
10.
Stafford MA, Peng P, Hill DA. Sciatica: a review of history, epidemiology, pathogenesis and the role of epidural steroid injection in management. Br Anaesth. 2007; 99(4): 461–473. doi: 10.1093/bja/aem238.
 
11.
DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo T. What is the source of Chronic Low Back Pain and does age Play a Role? Pain Med. 2011; 12: 224–233. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.01045.x.
 
12.
Sembrano JN, Polly DW. How often is low back pain not coming from the back? Spine. 2009; 31 (1): 27–32. doi: 10.1097/brs.0b013e31818b8882.
 
13.
Hamberg-van Reenen HH, Ariëns GA, Blatter BM, van Mechelen W, Bongers PM. A systematic review of the relation between physical capacity and future low back and neck/shoulder pain. Pain. 2007; 130: 93–107. doi: 10.1016/j.pain.2006.11.004.
 
14.
Domżał T. Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża – stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna. Forum Med Rodz. 2008; 2(2): 146–161.
 
15.
Punnett L, Wegman D. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. J Electromyogr Kinesiol. 2004; 14: 13–23. doi: 10.1016/j.jelekin.2003.09.015.
 
16.
Białachowski JT, Stryła W. Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Post Rehabil. 2002; 16(1): 33–40. http://polona.pl/item/35128411.
 
17.
Walker-Bone K, Palmer KT. Musculoskeletal disorders in farmers and farm workers. Occup Med. 2002; 52(8): 441–450. doi: 10.1093/occmed/52.8.441.
 
18.
Haxby Abbott J, Susan R, Mercer B. The natural history of acute low back pain, Physiotherap. 2002; 30(3): 8–16.
 
19.
Battie MC, Videman T. Lumbar disc degeneration: epidemiology and geneties. J Bone Joint Surg Am. 2006; 88(2): 2–9. doi: 10.2106/jbjs.e.01313.
 
20.
Lidgren L. The bone and joint decade 2000–2010. Bull World Health Organ. 2003; 81(9): 629.
 
21.
Katz JN. Lumbar disc disorders and low-back pain: socioeconomic factors and consequences. J Bone Joint Surg Am. 2006; 88 (2): 21–24. doi: 10.2106/jbjs.e.01273.
 
22.
Akhtar MW, Karimi H, Gilani SA. Effectiveness of core stabilization exercises and routine exercise therapy in management of pain in chronic non-specific low back pain: a randomized controlled clinical trial. Pak J Med Sci. 2017; 33: 1002–1006. doi: 10.12669/pjms.334.12664.
 
23.
Yoshida A, Kahanov L. The effect of Kinesio Taping on lower trunk range of motions. Res Sport Med. 2007; 15: 103–112. doi: 10.1080/15438620701405206.
 
24.
Kase K. Illustraded Kinesio Taping. 3rd ed. New Mexico Edition; 1994.
 
25.
Kase K, Hashimoto T, Okane T. Kinesio Taping Perfect Manual, New Mexico; 1996.
 
26.
Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sport Phys Ther. 2008; 7(38): 389–396.
 
27.
Szczegielniak J, Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Śliwiński Z. Kinesiotaping in physiotherapy after abdominal surgery. Fizjoter Pol. 2007; 3(4): 299–307.
 
28.
Lentino C, Checchia G, Camuzzini N, Corvaglia G, Vigo G. Gait analysis to assess Kinesio Taping Method efficancy in Neurological Patients. Eur J Phys Reh Med. 2010; 46 Suppl (1/2): 121.
 
29.
Tsai HJ, Hung HC, Yang JL, Huang CS, Tsauo JY. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer – related lymphedema? A pilot study. Support Care Cancer. 2009; 17(11): 1353–1360.
 
30.
Kiebzak W, Kowalki IM, Pawłowski M, Gąsior J, Zaborowska-Sapeta K, Wolska O, Śliwiński Z. Wykorzystanie metody Kinesiology Taping w praktyce fizjoterapeutycznej: przegląd literatury. Fizjoter Pol. 2012; 1: 1–11.
 
31.
Mucha D, Kasperczyk T. Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego w zablokowaniu stawu barkowego. Refleksoterapia. 2009; 4: 34–42.
 
32.
Ptak A, Konieczny G. Flexible taping – an overview of methods based on the impact of a flexible patch. Med Biol Sci. 2012; 26(3): 27–31.
 
33.
Walsh SF. Treatment of a brachial plexus injury using kinesiotape and exercise. Physiother Theory Pract. 2010; 26(7): 490–496. doi: 10.3109/09593980903578872.
 
34.
Markowski A. Kinesiotaping. Warszawa: SMB Sp. z o.o.; 2015.
 
35.
Mikołajewska E. Kinesiotaping. Warszawa: PZWL; 2011.
 
36.
Mosiejczuk H, Lubińska A, Ptak M, Szylińska A, Kemicer-Chmielewska E, Laszczyńska M, Rotter I. Kinesiotaping jako interdyscyplinarna metoda terapeutyczna. Pomeranian J Life Sci. 2016; 62(1): 60–66.
 
37.
Śliwiński Z, Krajczy M: Dynamiczne plastrowanie. Wrocław: Markmed Rehabilitacja s.c.; 2014.
 
38.
Zajt-Kwiatkowska J, Rajkowska-Labon E, Skrobot W, Bakula S. Kinesio Taping metoda wspomagająca proces usprawniania – wybrane aplikacje kliniczne. Now Lek. 2005; 74(2): 190–194.
 
39.
Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Janusz M, Bakalarz J. Wpływ tradycyjnej fizjoterapii oraz metody Medical Taping na dolegliwości bólowe i stopień dysfunkcji pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2012; 2: 223–237.
 
40.
Szypuła J, Żęgota Z, Cherkowska M. Zastosowanie metody plastrowania dynamicznego (kinesiology taping) w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Kwart Ortop. 2010; 1: 130–136.
 
41.
Adamczyk A, Kiebzak W, Wilk-Frańczuk M, Śliwiński Z. Ocena skuteczności holistycznego postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu dolegliwości bólowych krzyża. Ortop Traumatol Rehab. 2009; 6(6): 562–576.
 
42.
Paoloni M, Bernetti A, Fratocchi G, Mangone M, Parrinello L, Del Pilar Cooper M i wsp. Kinesio Taping applied to lumbar muscles influences clinical and electromyographic characteristics in chronic low back pain patients. Eur J Phys Rehabil Med. 2011; 47(2): 237–244.
 
43.
Hwang-Bo G, Lee JH. Effects of kinesiotaping in a physical therapistwith acute low back pain due to patient handling: a case report. Int J Occup Med Environ Health. 2011; 24(3): 320–323. doi: 10.2478/s13382-011-0029-8.
 
44.
Merino R, Mayorga D, Fernandez E, Torres-Luque G. Effect of Kinesio Taping on hip and lower trunk range of motion in triathletes. A pilot study. J Sport Helath Res. 2010; 2(2): 109–118.
 
45.
Castro-Sanchez AM, Lara-Palomo IC, Mataran- Penarrocha GA, Fernandez-Sanchez M, Sanchez-Labraca N, Arroyo-Morales M. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomized trial. J Physiother. 2010; 58(2): 89–95. doi: 10.1016/S1836-9553(12)70088-7.
 
46.
Chen SM, Alexander R, Kai Lo S, Cook J. Effects of functional fascial taping on pain and function in patients with non-specific low back pain: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2012; 26(10): 924–933. doi: 10.1177/0269215512441484.
 
47.
Weber-Rajek M, Pawlak J, Zalewski P, Łukowicz M, Klawe J, Jaskulska A. Ocena skuteczności kinesiotapingu w terapii dolegliwości bólowych lędźwiowo‑krzyżowego odcinka kręgosłupa. Med Biol Sci. 2011; 25(1): 59–64.
 
48.
Gaowgzeh RA, Chevidikunnan MF, Saif AA, El-Gendy S, Karrouf G, Senany SA. Prevalence of andrisk factors for low back pain among dentists. J Phys Ther Sci. 2015; 27: 2803–2806. doi: 10.1589/jpts.27.2803.
 
49.
Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M i wsp. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380(9859): 2163–2196. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61729-2.
 
50.
Goertz M, Thorson D, Bonsell J, Bonte B, Campbell R, Haake B i wsp. Adult acute and subacute low back pain. 15th ed. Bloomington (MN) Institute for Clinical Systems Improvement; 2012.
 
51.
Korabiusz K, Lubkowska A, Wawryków A. Przegląd najczęściej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa wśród pacjentów NZOZ ŚROD-MED w Policach. J Educ Health Sport. 2016; 6(4): 127–140.
 
52.
Kassolik K, Rajkowska-Labon E, Tomasik T, Pisula-Lewadowska A, Gieremek K, Andrzejewski W i wsp. Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, the Polish Society of Family Medicine and the College of Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care. Fam Med Primary Care Rev. 2017; 19(3): 323–334.
 
53.
Hill JC, Whitehurst DGT, Lewis M, Bryan S, Dunn KM, Foster NE, Konstantinou K, Main CJ, Mason E, Somerville S, Sowden G, Vohora K, Hay EM. Comparison of stratifi ed primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet. 2011; 378: 1560–1571. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60937-9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top