PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Krążące komórki śródbłonka jako marker uszkodzenia śródbłonka naczyń
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Dec   

Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Staszica 16, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):113-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Krążące komórki śródbłonka (CECs) są to komórki, które pojawiają się we krwi obwodowej na skutek złuszczania się śródbłonka naczyń w przebiegu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, zakażeń czy zapaleń. U osób zdrowych komórki te nie występują we krwi obwodowej lub ich liczba jest bardzo mała. Celem prezentowanej pracy jest podsumowanie doniesień dotyczących CECs – chorób, w przebiegu których dochodzi do wzrostu liczby tych komórek we krwi obwodowej oraz sposobów ich detekcji.

Skrócony opis stanu wiedzy:
CECs możemy obecnie uznać za wiarygodny, nieinwazyjny marker uszkodzenia śródbłonka naczyń. Liczba tych komórek jest podwyższona w wielu schorzeniach przebiegających z dysfunkcją śródbłonka takich jak: ostry zespół wieńcowy, zapalne choroby naczyń, zakażenia, cukrzyca, obturacyjny bezdech senny czy nowotwory. W badaniach dowiedziono również, że liczba CECs koreluje z zaostrzeniem choroby i jej rokowaniem. Przy pomocy oceny liczby CECs obserwuje się odpowiedź na terapię, także przeciwnowotworową. Do izolacji CECs stosowane są obecnie dwie metody – immunomagnetyczna oraz z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.

Podsumowanie:
Określenie liczby CECs we krwi obwodowej staje się pomocne w ocenie klinicznej chorób, prognozowaniu ich przebiegu oraz w ocenie skuteczności stosowanego leczenia. Istotne wydaje się prowadzenie dalszych badań nad występowaniem CECs w różnych schorzeniach oraz ujednolicenie metod ich detekcji z krwi obwodowej.


Introduction:
Blood circulating endothelial cells (CECs) are cells which shed from the intima of the blood vessels into blood circulation in the course of cardiovascular diseases, cancers, infections, and inflammation. In healthy individuals, CECs are not present in peripheral blood or they occur at very low frequency. The presented report summarizes data about CECs, various clinical events with elevated CECs level and the methods of their quantification in the peripheral blood. CECs are thought to be a novel, reliable, non-invasive marker of vascular damage. CECs count is significantly increased in many pathological states connected with endothelial dysfunction, such as acute coronary syndrome, inflammatory vascular disorders, infections, diabetes, obstructive sleep apnea, and cancer. Clinical studies confirmed a positive correlation between the level of CECs and aggravation of the disease and its prognosis. In addition, CECs enumeration might be crucial for defining an appropriate treatment option for patients, also in anticancer therapy. There are the two main methods of quantification of CECs – immunomagnetic separation and flow cytometry. CECs count in the peripheral blood becomes helpful in clinical assessment of the activity of diseases, prognosticating their course and evaluation of the effectiveness of treatment. It is crucial to continue studies concerning the occurrence of elevated CECs count in various diseases and reach a consensus in the identification and enumeration of CECs.

 
REFERENCJE (23)
1.
Boos CJ, Lip GY, Blann AD. Circulating endothelial cells in cardiovas¬cular disease. J Am Coll Cardiol. 2006; 48(8): 1538–1547.
 
2.
Hladovec J, Rossmann P. Circulating endothelial cells isolated together with platelets and the experimental modification of their counts in rats. Thrombosis Res. 1973, 3(6): 665–674.
 
3.
Kluz J, Adamiec R. Krążące komórki śródbłonka w zapalnych chorobach naczyń. Adv Clin Exp Med. 2007; 16(1): 95–104.
 
4.
Du F, Zhou J, Gong R, Huang X, Pansuria M, Virtue A, Li X, Wang H, Yang XF: Endothelial progenitor cells in atherosclerosis. Front Biosci. 2012 June 1; 17: 2327–2349.
 
5.
Goon PKY, Boos CJ, Stonelake PS, Blann AD, Lip GYH. Detection and quantification of mature circulating endothelial cells using flow cytometry and immunomagnetic beads A methodological comparison. Thromb Haemost. 2006; 96: 45–52.
 
6.
Lampka M, Grąbczewska Z, Jendryczka−Maćkiewicz E, Hołyńska−Iwan I, Sukiennik A, Kubica J i wsp. Circulating endothelial cells in coronary artery disease. Kardiol Pol. 2010; 68(10): 1100–1105.
 
7.
Robak E, Kierstan MK, Kulczycka L, Sysa-Jędrzejowska A. Rola komórek śródbłonka w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego. Postepy Hig Med Dosw. 2007; 61: 413–419.
 
8.
Woywodt A, Streiber F, de Groot K, Regelsberger H, Haller H, Haubitz M. Circulating endothelial cells as markers for ANCA−associated small−vessel vasculitis. Lancet. 2003; 361: 206–210.
 
9.
Del Papa N, Colombo G, Fracchiolla N, Moronetti LM, Ingegnoli F, Maglione W. Circulating endothelial cells as a marker of ongoing vascular disease in systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 2004; 50(4): 1296–1304.
 
10.
El Solh AA, Akinnusi ME, Berim IG, Peter AM, Paasch LL, Szarpa KR. Hemostatic implications of endothelial cell apoptosis in obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2008; 12(4): 331–337.
 
11.
Asicioglu E, Gogas Yavuz D, Koc M, Ozben B, Yazici D, Deyneli O i wsp. Circulating endothelial cells are elevated in patients with type 1 diabetes mellitus. Eur J Endocrinol. 2010; 162(4): 711–717.
 
12.
McClung JA, Naseer N, Saleem M, Rossi GP, Weiss MB, Abraham NG i wsp. Circulating endothelial cells are elevated in patients with type 2 diabetes mellitus independently of HbA(1)c. Diabetologia. 2005; 48(2): 345–350.
 
13.
Dignat-George F, Sampol J, Lip G, Blann AD. Circulating endothelial cells: realities and promises in vascular disorders. Pathophysiol Haemost Thromb. 2003/2004; 33(5–6): 495–499.
 
14.
Mancuso P, Bertolini F. Circulating endothelial cells as biomarkers in clinical oncology. Microvascular Res. 2010; 79: 224–228.
 
15.
Del Papa N, Cortiana M, Vitali C, Silvestris I, Maglione W, Comina DP, et al. Simvastatin reduces endothelial activation and damage but is partially ineffective in inducing endothelial repair in systemic sclerosis. J Rheumatol. 2008; 35: 1323–1328.
 
16.
Abdelmoneim SS, Talwalkar J, Sethi S, Kamath P, Fathalla MM, Kipp BR i wsp. A prospective pilot study of circulating endothelial cells as a potential new biomarker in portal hypertension. Liver Int. 2010; 30(2): 191–197.
 
17.
Zhang K, Yin F, Lin L. Circulating Endothelial Cells and Chronic Kidney Disease. BioMed Research International 2014, Article ID 364738, doi:10.1155/2014/364738.
 
18.
Alessio A, Beltrame MP, Flores Nascimento MC, Vicente CP, de Godoy JAP, Santos Silva JCR, Bittar LF, Lorand-Metze I, de Paula E, Annichino-Bizzacchi JM. Circulating Progenitor and Mature Endothelial Cells in Deep Vein Thrombosis. Int J Med Sci. 2013; 10(12): 1746–1754.
 
19.
Goon PK, Lip GY, Boos CJ, Stonelake PS, Blann AD. Circulating endothelial cells, endothelial progenitor cells, and endothelial microparticles in cancer. Neoplasia. 2006; 8: 79–88.
 
20.
Shantsila E, Lip GYH. Circulating endothelial cells in health and disease: how do we best quantify them? J Thromb Haemost. 2008; 6(6): 1021–1024.
 
21.
Blann AD, Woywodt A, Bertolini F, Bull TM, Buyon JP, Clancy RM. Circulating endothelial cells. Biomarker of vascular disease. Thromb Haemost. 2005; 93(2): 228–235.
 
22.
Duda DG, Cohen KS, Scadden DT, Jain RK. A protocol for phenotypic detection and enumeration of circulating endothelial cells and circulating progenitor cells in human blood. Nat Protoc. 2007; 2(4): 805–810.
 
23.
Mariucci S, Rovati B, Chatzileontiadou S, Bencardino K, Manzoni M, Delfanti S i wsp. A six-colour flow cytometric method for simultaneous detection of cell phenotype and apoptosis of circulating endothelial cells. Scand J Clin Lab Invest. 2009; 69(3): 433–438.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top