PL EN
OPIS PRZYPADKU
Niecharakterystyczny ból imitujący lewostronną rwę kulszową – opis przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
3
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Gustaw Wójcik   

Zakład Balneoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Witolda Chodźki 6
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):240-243
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Najczęstszą przyczyną bólu pleców są zmiany przeciążeniowe kręgosłupa przebiegające z powstaniem przepukliny krążka międzykręgowego. Zazwyczaj zmiany te dotyczą odcinka lędźwiowego kręgosłupa, którego ruchomość jest największa. Nie stwarzają one problemów z rozpoznaniem choroby. Objawy zgłaszane przez pacjentów wydają się na tyle pospolite, że diagnoza może zostać postawiona już na podstawie badania podmiotowego. Częstość występowania dyskopatii też jest na tyle duża, że pomyłki zdarzają się dość rzadko. Wdrożenie leczenia zachowawczego powinno przynosić ulgę w cierpieniu i poprawę stanu zdrowia chorego, jednak, gdy takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia bólu w obrębie pleców o innej etiologii niż dyskopatia. W tym celu należy przeprowadzić dokładne badanie przedmiotowe. Jednak i w tym przypadku objawy mogą być na tyle niecharakterystyczne, że celowe będzie poszerzenie diagnostyki o badania obrazowe. Jedną z możliwych przyczyn, które mogą dawać podobne do dyskopatii lędźwiowej objawy, jest kamica moczowa. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność aktualizacji wiedzy w zakresie różnicowania bólów występujących w okolicy lędźwiowej.

The most common cause of back pain concern changes due to overload on the spine, which occur with the development of disc herniation. Usually, the changes involve the lumbar spine, the mobility of which is the greatest, and do not cause diagnostic difficulties. Symptoms reported by patients seem to be so common that a diagnosis may be made based on physical examination. Also, the frequency of occurrence of discopathy is so high that mistakes happen relatively rarely. The implementation of conservative treatment should relieve suffering and improve the patient’s state of health; if such management does not bring about the desired outcomes, the possibility of pain of etiology other than discopathy should be considered. For this purpose, it is necessary to perform a thorough physical examination; however, when the symptoms are non-characteristic it is justifiable to expand diagnostics by imaging tests. One of the possible causes of symptoms similar to discopathy is urolithiasis. The objective of the presented study is to draw attention to the necessity for up-dating knowledge concerning differentiation of pain occurring in the lumbar region. key words: sciatica, back pain, urolithiasis
 
REFERENCJE (8)
1.
Kaboré FA, Kambou T, Zango B, Ouattara A, Simporé M, Lougué-Sorgho C, Lechevalier E, Karsenty G. Epidemiology of a cohort of 450 urolithiasis at the Yalgado Ouédraogo university hospital of Ouagadou¬gou (Burkina Faso). Prog Urol. 2013; 23(12): 971–976.
 
2.
Pieras E, Ruiz J, Vicens A, Frontera G, Grases F, Pizá P. Multivariate analysis of predictive factors in the evolution of renal lithiasis. Análisis multivariante de factores predictivos de evolución en litiasis renal. Actas Urol Esp. 2012; 36(6): 346–351.
 
3.
Goldfarb DS. In the clinic. Nephrolithiasis. Ann Intern Med 2009; 151(3): 2–8.
 
4.
Lotan Y, Buendia Jiménez I, Lenoir-Wijnkoop I, Daudon M, Molinier L, Tack I, Nuijten MJ. Primary prevention of nephrolithiasis is cost-effec¬tive for a national healthcare system. BJU Int. 2012; 110(11): 1060–1067.
 
5.
Brener ZZ, Winchester JF, Salman H, Bergman M. Nephrolithiasis: evaluation and management. South Med J. 2011; 104(2): 133–139.
 
6.
Kawai N, Tsugaya M, Sakagami H, Sasaki S, Kohri K. A study of the indication for conservative surgery in adult hydronephrosis based on presurgery post-contrast computed tomography (CT) finding. Japanese Journal of Urology 1997; 88(12): 997–1004.
 
7.
McPhail EF, Gettman MT, Patterson DE, Rangel LJ, Krambeck AE. Nephrolithiasis in medullary sponge kidney: evaluation of clinical and metabolic features. Urology 2012; 79(2): 277–281.
 
8.
Shimizu T, Kitada H, Umeyama M, Hori H, Takasaki N. Novel evalua¬tion of nephrolithiasis as a complication of gout: a cross-sectional study using helical computerized tomography. J Urol. 2013; 189(5): 1747–1752.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top