PL EN
OPIS PRZYPADKU
Pseudotętniak gałęzi tętnicy nerkowej jako powikłanie heminefrektomii lewostronnej w leczeniu kamicy odlewowej u 3-letniego chłopca – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Nachulewicz
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):86-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju kamicy układu moczowego u dzieci są anatomiczne anomalie układu moczowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne jest w takich przypadkach kompleksowe, wymagające niekiedy leczenia zabiegowego. Z wielu powodów jest ono trudniejsze niż u pacjentów dorosłych i niesie za sobą ryzyko powikłań.

Opis przypadku:
Przedstawiamy przypadek 3-letniego chłopca ze zdwojeniem układu kielichowo-miedniczkowego nerki lewej oraz kamicą odlewową dolnego układu tej nerki. Z powodu braku funkcji dolnej części nerki lewej, pacjenta poddano zabiegowi heminefrektomii, po której doszło do powstania szybko powiększającego się pseudotętniaka segmentalnej tętnicy nerkowej. Było to powodem reoperacji zakończonej skutecznym usunięciem pseudotętniaka.

Wnioski:
Przedstawione powikłanie ma charakter kazuistyczny i wskazuje na możliwe trudności w zabiegowym leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci. Opisany przypadek przemawia równocześnie za potrzebą stworzenia specjalistycznych ośrodków, które byłyby w stanie objąć tę grupę pacjentów nowoczesną i kompleksową opieką urologiczno-nefrologiczną.


Introduction:
Congenital anomalies of the urinary tract are important risk factors of paediatric urolithiasis. In such cases, the diagnostic and therapeutic management is complex and in many cases surgical procedures are indicated.

Case report:
The case is presented of a 3-year-old boy with unilateral duplication of the left kidney and the left ureter, as well as staghorn urolithiasis located in the inferior pyelocaliceal system of the affected kidney. Since the lower pole of the left kidney was nonfunctioning, haeminephrectomy was performed. The surgery was followed by a fast expanding pseudoaneurysm of the renal segmental artery and reoperation was required.

Conclusions:
Pseudoaneurysm formation following a partial renal resection is a very rare complication, but indicates the possible problems with urological management of paediatric urolithiasis. In the opinion of the authors, the special nephrourological centres are necessary to improve the quality of treatment of such a group of patients.

 
REFERENCJE (10)
1.
Milliner DS. Urolithiasis. W: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikava N (red.). Pediatric Nephrology. 6th ed. Berlin, Heidelberg: Springer- Verlag; 2009, p.1408-1430.
 
2.
Milliner DS, Murphy ME. Urolithiasis in pediatric patients. Mayo Clin Proc. 1993; 68(3): 241-248.
 
3.
Gambaro G, Fabris A, Puliatta D, Lupo A. Lithiasis in cystic kidney disease and malformations of the urinary tract. Urol Res. 2006; 34(2): 102-107.
 
4.
Adiego B, Martinez-Ten P, Perez-Pedregosa J, Illescas T, Barron E, Wong AE, et al. Antenatally diagnosed renal duplex anomalies: sonographic features and long-term postnatal outcome. J Ultrasound Med. 2011; 30(6): 809-815.
 
5.
Shukl A. Erhard M. Endourology for stone disease. of Clinical Pediatric Urology. 5th edition, Informa Healthcare UK Ltd. 401-420.
 
6.
Erdenetsesteg G, Manohar T, Singh H, Desai MR. Endourologic management of pediatric urolithiasis: proposed clinical guidelines. J Endourol. 2006; 20(10): 737-748.
 
7.
Shapiro EY, Hakimi AA, Hyams ES, Cynamon J, Stifelman M. Renal artery pseudoaneurysm following laparoscopic partial nephrectomy. Urology. 2009; 74: 819–823.
 
8.
Albani JM, Novick AC. Renal artery pseudoaneurysm after partial nephrectomy: three case reports and a literature review. Urology. 2003; 62: 227–231.
 
9.
Singh D, Gill I. Renal artery pseudoaneurysm following laparoscopic partial nephrectomy. J Urol. 2005; 174: 2256–2259.
 
10.
Lee RS, Porter JR. Traumatic renal artery pseudoaneurysm: diagnosis and management techniques. J Trauma. 2003; 55: 972–978.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top