PL EN
PRACA ORYGINALNA
Depresja – jeden z wielkich problemów geriatrycznych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof UM w Lublinie
 
2
Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof UM w Lublinie; Z Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii DSK Lublin
 
 
Med Og. 2010;16(2):131-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań 1047 pacjentów w wieku 65-100 lat z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa lubelskiego, dotyczące występowania depresji zaliczanej do wielkich problemów geriatrycznych.

The ‘giants’ of geriatrics are commonly occurring, multiple-cause, and difficult to cure states, which contribute to the gradual loss of independence by the elderly. The ‘giant’ geriatric problems are as follows: falls and mobility disorders, urinary or fecal incontinence, vision or hearing impairment, senile dementia and depression. The objective of the study was the evaluation of the occurrence of depression among primary health care patients aged over 65. The study covered 1047 patients selected at random from 11 non-public primary health care units in the area of the Lublin Region. The research tool was a questionnaire form designed by the author – Environmental-Family Chart, the analysis of primary health care medical records, Information Chart concerning hospitalization, and an abbreviated version of the Geriatric Depression Scale. The results of the studies indicate that depression is the disease frequently occurring in the population examined. The depression risk factors among senior population are, among other things, co-occurrence of chronic somatic diseases, depressive disorders in the past, and living alone. A great majority of the patients examined are covered by care by a primary health care physician.
 
REFERENCJE (13)
1.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM IV 4th ed Washington, DC American Psychiatric Association, 1994.
 
2.
Bell IR, Edman JD, Mardi DW: Witamin B12 and folic status in acute geropsychiatric inpatients. Affective and cognitive characteristics of the vitamin on defitient population. Biol. Psychiatr. 1990, 27, 125 -137.
 
3.
Bilikieicz A (red): Psychiatria t. I i II. Wydawnictwo medyczne Urban & Partner. Wrocław 2002.
 
4.
Birrer R.B. Zbyt często depresję bierze się za objaw starości” Medycyna po Dyplomie, vol.8 nr 9 październik 1999, 107 – 118.
 
5.
Boswell EB, Stoudemire A: Major depression in the primary care setting. AM J Med. 1996, 101 (6A), 3 – 9.
 
6.
Callahan Cm, Dittus RS: Tierney WM Primary care physicians’ medical decision making for late – life depression. J GenIntern Med 1996, 11(4), 218-225.
 
7.
Erst C.: Epidemiology of depression in late life . Curr.Op.Psychiatr., 1997, 10, 107 – 112.
 
8.
Ganzini L, Smith DM, Fenn DS, et al.: Depression and mortality in medically ill older adults. J Am Geriatr Soc 1997, 45 (3), 307 – 312.
 
9.
ICD – 10.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10. Badawcze kryteria diagnostyczne. UWM Vesalius oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków – Warszawa 1998.
 
10.
Katz I.R.: Depression in late life, psychiatric – medical comorbidity. Dialog Clin Neurosci 1999, 1, 81 - 91.
 
11.
Krzymiński S.: Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. PZWL, Warszawa 1993.
 
12.
Pankiewicz P. Bielickaś, Lampiarska E.: Specyfika leczenia depresji wieku podeszłego. Psychiatr. Pol. 2002, XXXVI, 6 supl. 177 - 186.
 
13.
Tierney WM: Primary care physicians’ medical decision making for late – life depression. J Gen Intern Med 1996, 11 (4), 218 -225.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top