PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
CHOROBY UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO U ROLNIKÓW JAKO PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat dolegliwości i chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą szczególnie w gospodarstwie rolnym. Wskazano także na potrzebę podjęcia badań na temat postaw rolników wobec problemów zdrowotnych ze strony tego układu

The complaints and diseases of the musculoskeletal system cover a wide range of health problems. The main disorders are pain and injuries of the spine, as well as diseases and injuries of the upper and lower extremities, which are a direct consequence of hard manual labour. This is one of themost prevalent health problems associated with the occupation performed, which concerns millions of workers in Europe in all sectors of economy and burdens the European employers with costs. The studies conducted by many European institutions, including the European Agency for Safety and Health at Work, indicate that agriculture is one of the sectors of economy where musculoskeletal diseases are most frequent. The Eastern wall of our country, especially the Lublin Region, is a typically agricultural area. According to the data by the Main Statistical Agency, in the Lublin Region, the number of people engaged in agricultural activities and maintaining themselves on farm work is higher than the average for the whole country. This places our region in a primary position with respect to the frequency of occurrence of musculoskeletal diseases. Despite many preventive and information-advisory actions carried out in agriculture, much neglect and many shortcomings concerning work conditions and occupational safety are still observed in the rural areas. Preventive measures bring about an improvement in the working conditions of farmers; however, it is still unsatisfactory, especially on private farms. Many musculoskeletal problems can be avoided or limited by observance of work safety principles, the guidelines by specialists, and by practising adequate behaviours. Therefore, knowledge of health risk at work, concerning all the aspects which, to some degree, may concern these disorders, is indispensable. For this purpose, the Institute of Agricultural Medicine planned the studies pertaining to this scope of problems. These studies will allow the development of a more reliable programme of health education and promotion, and the prevention of diseases and risk for the musculoskeletal system in agricultural workers.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bernard C, Tourne .: Musculoskeletal disorders in agriculture. Rev Prat. 2007; 57 (11 Suppl):45-50.
 
2.
Buranatrevedh S, Sweatsrisku l P.: Model development for health promotion and control of agricultural occupational health hazards and accidents in Pathumthani, Thailand. Ind Health. 2005; 43 (4):669-676.
 
3.
Dreszczyk E . 2005.: Metoda oceny ryzyka zawodowego w rolniczym i leśnym środowisku pracy. Inżynieria Rolnicza. 3 (63), 149-158.
 
4.
Holmberg S, Thelin A, Stiernstrom E, Svardsudd K.: The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. Ann Agric Environ Med. 2003;10(2):179-184.
 
5.
Holmberg S., Thelin A., Stiernstrom E L ., Svardsudd K.: Low back pain comorbidity among male farmers and rural referents: a population-based study. Ann Agric Environ Med. 2005; 12 (2):261-268.
 
6.
Kar SK, Dhara PC.: An evaluation of musculoskeletal disorder and socioeconomic status of farmers in West Bangal, India. Nepal Med Coll J. 2007; 9 (4):245-249.
 
7.
Kulik T. B.: Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole. Biblioteka Uniwersytecka Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL, Stalowa Wola 1997.
 
8.
KuorinkaI, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering - Sørensen F, Andersson G, Jørgensen K.: Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon. 1987; 18 (3):233-237.
 
9.
Leijon O, Lindberg P, Josephson M, Wiktorin C.: Different working and living conditions and their associations with persistent neck/shoulder and/or low back disorders. Occup Environ Med. 2007; 64 (2):115-121.
 
10.
Mądrzycki T.: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa 1997.
 
11.
Morody M.: Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Warszawa 1976.
 
12.
Nowak S .: Teorie postaw. Warszawa 1973.
 
13.
Oppenheim A . N .: Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań 2004.
 
14.
Piątkowski W.: Geneza i przedmiot socjologii medycyny. (w:) J.Barański, W.Piątkowski (red.): Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, 2002.
 
15.
Pinzke S.: Changes in working conditions and health among dairy farmers in southern Sweden. A 14-year follow-up. Ann Agric Environ Med. 2003;10 (2):185-195.
 
16.
Roserance J, Rodgers G, Merlino L.: Low back pain and musculoskeletal symptoms among Kansas farmers. Am J Ind Med. 2006; 49 (7):547-556.
 
17.
Stal M, Englund J E.: Gender difference in prevalence of upper extremity musculoskeletal symptoms among Swedish pig farmers. J Agric Saf Health. 2005;11 (1):7-17.
 
18.
Thomas W. I., Znaniecki F.: Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa, 1976.
 
19.
Titkow A.: Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby. Warszawa 1983.
 
20.
Tokarski S.: Postawy mieszkańców wsi wobec choroby nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet województwa radomskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 1999, Vol XXIV, 21: 287-296.
 
21.
Walker - Bone K , Palmer K T . Musculoskeletal disorders in farmers and farmworkers. Occup Med (Lond). 2002; 52(8):441-50.
 
22.
Woynarowska B., Mazur J .: Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieŜy szkolnej w Polsce i innych krajach. Warszawa 2000.
 
23.
Woynarowska B.: Poszukiwanie nowych wskaźników oraz sposobów pomiaru i monitorowania zdrowia dzieci i młodzieży. Polish Journal of Public Health 2002; 112(2);288-290.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top