6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży

Adrian Miler 3,  
 
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia, Toruń
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Toruń
3
Centrum Medyczne Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Osielsko
MONZ 2015;21(3):278–281
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. Zdrowie należy pojmować jako jedną z największych wartości w życiu każdego człowieka. Jednocześnie w procesie kształcenia młodzieży temu tematowi poświęca się relatywnie niewiele uwagi. Cel pracy. Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem w problematykę edukacji zdrowotnej młodzieży. Wiedza młodzieży na temat zdrowia i jego znaczenia w życiu jest często niewystarczająca, dlatego też powinna ona być aktywnie wspierana przez system edukacji zdrowotnej. Zachowania zdrowotne oraz zdrowy styl życia powinny stać się ważnym elementem hierarchii wartości wyznawanych przez młodzież, ponieważ tym samym zostaną stworzone podwaliny dla kontynuowania dbałości o zdrowie w życiu dorosłym. Skrócony opis stanu wiedzy. Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących stan zdrowia człowieka. Aktywność ruchowa i odpowiednio zbilansowana dieta stanowią podstawę prawidłowego rozwoju młodzieży. Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia. podsumowanie. Zachowania prozdrowotne są wykładnikami postaw wobec zdrowia, które wynikają z przyjętych przez jednostki wartości, dlatego też wskazuje się na potrzebę doradzania, wspierania oraz pomocy ludziom młodym w ich kształtowaniu.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543