6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Hanna Krauss 2,  
Jacek Piątek 4,  
 
1
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
2
Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3
Zakład Radiologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2012;18(4):314–318
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Celem pracy jest omówienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.d.) na podstawie doświadczeń własnych głównego autora oraz przedstawienie poglądów współautorów, czyli fizjoterapeuty i pediatry, dotyczących różnych sposobów leczenia i rehabilitacji dziecka z tym zespołem chorobowym. Opis stanu wiedzy: Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej schorzenia, jakim jest zespół mózgowego porażenia dziecięcego, powoduje konieczność kompleksowej współpracy jego rodziców, chorego dziecka, pediatry oraz fizjoterapeuty w procesie usprawniania pacjenta. Podsumowanie: Opracowanie optymalnego i efektywnego sposobu wspólnej terapii jest ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu zajmującego się dzieckiem. Zrozumienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest podstawą prawidłowej opieki, leczenia i rehabilitacji.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543