6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Turystyka aktywna młodzieży studenckiej jako forma zdrowego stylu życia

 
1
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
MONZ 2015;21(1):13–18
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Jest ona ważna na każdym etapie funkcjonowania człowieka i można ją realizować zarówno w miejscu zamieszkania, jak również poza nim. Jedną z bardzo atrakcyjnych form spędzania czasu jest turystyka aktywna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży studenckiej w różnorodnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej. W trakcie przeprowadzonych badań zdiagnozowano preferowane przez młodzież formy turystyki aktywnej, opinie na temat miejsca takiej turystyki w zdrowym stylu życia oraz bariery uniemożliwiające uczestnictwo w powyższej formie aktywności. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Obejmują one analizę porównawczą uczestnictwa w powyższej formie turystyki młodzieży studiującej na studiach inżynierskich oraz młodzieży studiującej na studiach z zakresu turystyki i rekreacji.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543