6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Problemy z oceną zależności między zawartością tkanki tłuszczowej a kalorycznością diety dzieci przedszkolnych

Anna Janik 1,  
 
1
Z Zakładu Higieny i Ekologii Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
MONZ 2010;16(3):347–353
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem badania była ocena wskaźnika BMI i składowych masy ciała dzieci przedszkolnych oraz analiza zależności pomiędzy ich sposobem żywienia a zawartością tkanki tłuszczowej. Wśród badanych występowały zarówno niedobory jak i nadmiary masy ciała. Zawartość tk. tłuszczowej wahała się w granicach 14,6% do 15,77%. Ocena zależności pomiędzy zawartością tkanki tłuszczowej a sposobem żywienia była utrudniona ze względu na brak wiarygodności rodziców w ocenie jadłospisów dzieci.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543