PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stężenie składników mineralnych we włosach dzieci przedszkolnych w odniesieniu do ich stanu odżywienia
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny i Ekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium
 
2
Z Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii Collegium Medium im. L Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet w Toruniu
 
 
Med Og. 2010;16(3):354-360
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badania było określenie czy istnieje zależność między stężeniem wybranych składników mineralnych we włosach dzieci, a wartością wskaźnika BMI i udziałem tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała.

The determination of the concentration of biolelements in hair is approached as a non-invasive method of measurement of the actual state of nutrition with those compounds within the period of approximately two months preceding the study. The objective of the study was the determination whether there is a relationship between the concentration of selected biolelements in hair of pre-school children from Cracow, the value of the BMI index and percentage of the fatty tissue in the total body mass. A complex study of the mode of nutrition and nutritional status covered 74 pre-school children aged 4.5-7 years from various quarters of Cracow. Nutritional status was assessed by the values of the BMI index and fat tissue mass. The concentration in hair of the following elements: ferrum, copper, calcium, magnesium, sodium, potassium, zinc, cobalt, and manganese was determined by the method of atomic absorption spectrophotometry with the use of Perkin-Elmer AAnalyst 800 spectrophotometer. No significant relationship was observed between the concentration of Ca, Se, Cu, Fe, Zn, and Co in hair of the children examined and their nutritional status. Excess and deficiency of the bioelements analysed in hair were noted both in underweight and overweight children, and those with excessive weight (over 95 centile) and with fat tissue mass below 5th centile.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bissé E., Renner F., Sußmann S., Scholmerich J., Wieland H.: Hair iron content: possible marker to complement monitoring therapy of iron deficiency in patients with chronic inflammatory bowel diseases? Clin. Chem., 1996, 42, 8, 1270-1274.
 
2.
Burlingame B: Ford processing an the fate of food components. J Food Compos Anal 2006, 19, 4, 251-255.
 
3.
Dunicz - Sokołowska A., Radomska K., Długaszek M., Graczyk A .: Contents of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis, Part.1. Children aged 1to 10 years. Magnes Res 2006, 19, 1, 35-45.
 
4.
Hallberg L., Sandström B., Aggett P. J.: Iron, Zinc and other trace elements In: Human Nutrition and Dietetics Garrow J.S, James W.P.T (ed) Churchil, Livingstone, 1993, 174-202.
 
5.
Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób zakaźnych, Red. Jarosz M., Bułhak - Jachymczyk B.: Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, 442-445.
 
6.
Karczewski J. K . Microelements in hair - biochemical and diagnostic aspects Post Hig Med. Dośw 1998, 52, 283-295.
 
7.
Lech T., Garlicka A.: Zawartość magnezu i wapnia w surowicy i włosach dzieci i młodzieży ze schorzeniami układu nerwowego. Przegl. Lek., 2000, 57, 7-8.
 
8.
Piccinini L., Borella P., Bargellini A., Medici C.I., Zoboli A.: A case control study on selenium, zinc and copper in plasma and hair of subjects affected by breast and lung cancer. Biol. TraceElem. Res., 1996, 51, 23-29.
 
9.
Radomska K.,Graczyk A. , Konarski J.: Contents of macro – and microelements in human body determined by hair analysis. Population study. Clin Chem Enzym Comms 1993, 5, 105-118.
 
10.
Smith R.: Bone mineral In: Human Nutrition and Dietetics Garrow J. S, James W. P. T. (ed) Churchil Livingstone, 1993, 162-173.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top