6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Nieinwazyjne badania obrazujące w kardiologii

 
1
Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Zakład Medycyny Ratunkowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ 2015;21(4):362–368
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie.[/b] Nieinwazyjne badanie kardiologiczne to najbezpieczniejsza, a przy tym szybka i relatywnie tania możliwość oceny funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Popularność oraz szczególna aprobata i uznanie dla wszystkich stosowanych technik, takich jak: echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, rezonans magnetyczny, związane są nie tylko z odpowiednim wysokiej jakości sprzętem, ale również z dużym doświadczeniem lekarza przeprowadzającego badanie. [b]Cel pracy. [/b]Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych metod diagnostycznych w kardiologii nieinwazyjnej jakimi są: echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, rezonans magnetyczny. [b]Opis stanu wiedzy. [/b]Wprowadzenie badania echokardiograficznego do diagnostyki kardiologicznej miało przełomowe znaczenie dla rozwoju tej dziedziny medycyny. Badanie echokardiograficzne obciążeniowe może być wykonywane zarówno metodą obciążenia wysiłkowego, stymulacją elektryczną, jak i metodą obciążenia farmakologicznego. Badanie PET przydatne jest w diagnostyce żywotności mięśnia sercowego – pozwala na pomiar aktywności fizjologicznej mięśnia sercowego. Badania scyntygraficzne najczęściej stosowane są w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca oraz u osób, które są obciążone pośrednim ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. [b]Podsumowanie.[/b] Mimo iż od dawna mówi się o pandemii chorób sercowo-naczyniowych, to jednak pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej nie korzystają z możliwości badań w kierunku ChUK. Wymaga to wprowadzania nowych rozwiązań, planów i programów zdrowotnych na skalę ogólnokrajową.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543