PL EN
PRACA ORYGINALNA
MODYFIKOWALNE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I ZACHOWANIA ZDROWOTNE PACJENTÓW PODDANYCH OPERACYJNEMU LECZENIU CHORÓB SERCA
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie
 
2
Z Oddziału Kardiochirurgii SPSW w Zamościu
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia wyniki badań na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia zależnych od stylu życia oraz zachowań zdrowotnych z nim związanych występujących wśród pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych

The style of life exerts a significant effect on the risk of occurrence of cardiovascular diseases, and health behaviours, realized within this framework, to a great extent are conditioned by modifiable factorsThe objective of the study was the identification of modifiable risk factors of cardiovascular diseases in patients who had undergone surgical treatment for heart diseases. The study covered 100 patients who had undergone heart surgery in the Cardiosurgery Ward at the Independent Public Regional Hospital in Zamość. Each patient completed a questionnaire form containing questions concerning demographic and social data, awareness and health behaviours, as well as cardiovascular risk factors. From among the risk factors exerting the greatest effect on health the respondents most frequently reported life style. The analysis of anti-health behaviours showed that the respondents most often mentioned cigarette smoking, inadequate nutrition, lack of skills for coping with stress, excessive physical effort and excessive alcohol consumption. One third of respondents (33%) admitted that they practiced physical exercises. The most frequent form of leisure was watching TV, walking and reading. The respondents defined their life style as: rather stressful and not too stressful, and over a half of them indicated that they coped with stress poorly or very poorly. As the main cause of the development of the disease the patients in the study mentioned stress, inadequate nutrition, cigarette smoking and genetic factors. The study showed a high frequency of the occurrence of anti-health behaviours among the patients examined. The most frequent risk factors of behaviour-dependent etiology were: cigarette smoking and inadequate nutrition. The style of life practiced by the respondents exerted an influence on the risk of occurrence of cardiovascular diseases. The respondents confirmed that they were familiar with the principles of health promoting life style; however, this knowledge was not confirmed by everyday behaviours. The awareness of the realization of anti-health behaviours was not the ultimate incentive for the implementation of behaviours conducive to health.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bejnarowicz J.: Choroby układu krążenia. Epidemia chorób układu krążenia I możliwości przeciwdziałania. [w:] Karski J., Słońska Z., Wasilewski B. (red.) Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia, 55, Sanmedia, Warszawa 1994.
 
2.
Cieśliński A.: Choroba niedokrwienna serca, [w:] Mandecki T. (red.), Kardiologia, 221 – 228, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 
3.
Cybulska B., Szostak W. B., Kłosiewicz – Latoszek L .: Zapobieganie chorobom układu krążenia [w:] Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne, 123 – 133, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 
4.
Graettinger W. F .: Nadciśnienie tętnicze [w:] Crawford M. H. (red.): Kardiologia, współczesne rozpoznanie i leczenie, 213, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 
5.
Janion M.: Kardiologia, wyd. Stachurski, Kielce 2005.
 
6.
Kopias J .: Świadomość ekologiczna a zachowania zdrowotne na obszarach ekologicznie zagrożonych [w:] Gniazdowski A. (red.) Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, 341 – 370, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1990.
 
7.
Kulik T . B .: Koncepcja zdrowia w medycynie [w:] Kulik T.B., Wrońska I.(red.): Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, 31 – 32, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL, Stalowa Wola 2000.
 
8.
Lekarski E., Nuse l E., CINDI. Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Programme Protocol and guidelines for monitoring and evaluation procedures. Springerverlag, Berlin, 1988.
 
9.
Naruszewicz M .: Nowe perspektywy w profilaktyce kardiologicznej [w:] Naruszewicz M. (red.): Kardiologia zapobiegawcza, 7 – 19, wyd. PTBNM, Szczecin 2003.
 
10.
Noszczyk W.: Miażdżyca i inne choroby tętnic obwodowych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 
11.
Ostrowska A.: Prozdrowotne style życia, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 1997, 4 (10 – 11) 14.
 
12.
Ostrowska A .: Społeczne czynniki warunkujące zachowania zdrowotne – bilans dekady. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna. 7 (19), 46, 2000.
 
13.
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, Wyd. GUS, Warszawa 2007.
 
14.
Sadowski Z.: Choroba niedokrwienna serca, [w:] Wojtczak A.(red): Choroby,wewnętrzne, 501 – 502, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 
15.
Sadowski Z.: Narodowy Program Ochrony Serca [w:] Zębala M., (red.) Chirurgia, naczyń wieńcowych, 59 – 60, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 
16.
Skrzypek M.: Kategorie społeczno – kulturowe w badaniach nad chorobą niedokrwienną serca jako przykład perspektywy socjosomatycznej. [w:] Piątkowski W., Titkow A. (red.) W stronę socjologii zdrowia, 129 – 154, wyd. UMCS, Lublin 2002.
 
17.
Szostak W. B .: Profilaktyczny wpływ diety śródziemnomorskiej na choroby układu krążenia, [w:] Naruszewicz M. (red.): Kardiologia zapobiegawcza, 286 – 306, wyd. PTBNM,. Szczecin 2003.
 
18.
Tatoń J.: Miażdżyca zapobieganie w praktyce lekarskiej, PZWL, Warszawa 1996.
 
19.
Tylka J .: Sfera psychiczna człowieka a progresja chorób układu krążenia [w:] Naruszewicz M. (red.): Kardiologia zapobiegawcza, 237 – 251, wyd. PTBNM, Szczecin 2003. Żołnierczuk – Kieliszek D .: Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem [w:] Kulik T.B., Latalski M.(red.) Zdrowie Publiczne, wyd. Czelej, Lublin 2002, 103 – 104.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top