6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Kinezyterapia w chorobie Parkinsona

 
1
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie, Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie
3
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
4
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
5
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Oddział Neurologii
MONZ 2015;21(1):19–23
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie[/b]. Choroba Parkinsona jest nieuleczalną, zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego, prowadzącą do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia. [b]Cel pracy[/b]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych kwestii dotyczących kinezyterapii chorych na chorobę Parkinsona na podstawie piśmiennictwa. [b]Skrócony opis stanu wiedzy[/b]. Zastosowanie kinezyterapii jest nieodłącznym elementem leczenia i odgrywa bardzo ważną rolę w procesie usprawniania i przystosowania pacjenta do życia z chorobą. Ćwiczenia nie tylko mają istotny wpływ na występujące objawy w przebiegu choroby, ale też na ogólny stan zdrowia. Choroba przebiega u każdego pacjenta w odmienny sposób, dlatego ważny jest indywidualny dobór terapii, w zależności od występujących objawów ruchowych, jak i pozaruchowych, a także ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ćwiczenia zalecane u chorych na chorobę Parkinsona to ćwiczenia oddechowe, chodu, ćwiczenia wzmacniające, równoważne, koordynacyjne, rozciągające, relaksacyjne, muzykoterapia, taniec oraz gry i zabawy ruchowe. Regularne wykonywanie ćwiczeń, zaangażowanie pacjenta oraz realizowanie programu ćwiczeń, również w warunkach domowych, jest warunkiem efektywności kinezyterapii. [b]Podsumowanie[/b]. Kinezyterapia odgrywa bardzo ważną rolę w usprawnianiu pacjenta z chorobą Parkinsona, zapobieganiu trwałej niepełnosprawności oraz utrzymaniu jak najdłuższej samodzielności i dobrej jakości życia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543