6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej w ciąży – opis przypadku

 
1
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy
2
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej
MONZ 2013;19(3):230–233
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Skręt przydatków zarówno w położnictwie, jak i w ginekologii zaliczany jest do stanów nagłych. Najczęściej dochodzi do skrętu szypuły naczyniowej jajnika i jajowodu, torbieli okołojajnikowej lub – rzadziej – samego jajowodu. Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej jest niezwykłą rzadkością. Opisano przypadek pacjentki 31-letniej, u której w 37 tygodniu II ciąży doszło do skrętu torbieli okołojajowodowej prawostronnej. Ze względu na podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego zdecydowano się na wykonanie laparotomii. Jednocześnie postanowiono również o wcześniejszym – w trybie nagłym, przed terminem porodu – zakończeniu ciąży cięciem cesarskim, zaplanowanym wcześniej ze wskazań neurologicznych.

Uterine adnexial torsion is considered an obstetric and gynaecological emergency. The most common cases include torsion of the vascular pedicle of the ovary and Fallopian tubes and cystis perioviducti; torsion of the Fallopian tubes alone is more rare. Isolated torsions of cystis oviducti are extremely rare. The article presents a case of a 31-year-old patient with torsion of cystis serosa oviducti dextri detected in 37 th hbd (second pregnancy). Laparotomy was performed as appendicitis was suspected. Moreover, the pregnancy was terminated by Caesarean section before term as an emergency measure which was also planned earlier for neurological reasons. Key words: paratubal cyst, pregnancy, cyst torsion, laparotomy
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543