6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej w ciąży – opis przypadku

 
1
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy
2
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej
MONZ 2013;19(3):230–233
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Skręt przydatków zarówno w położnictwie, jak i w ginekologii zaliczany jest do stanów nagłych. Najczęściej dochodzi do skrętu szypuły naczyniowej jajnika i jajowodu, torbieli okołojajnikowej lub – rzadziej – samego jajowodu. Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej jest niezwykłą rzadkością. Opisano przypadek pacjentki 31-letniej, u której w 37 tygodniu II ciąży doszło do skrętu torbieli okołojajowodowej prawostronnej. Ze względu na podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego zdecydowano się na wykonanie laparotomii. Jednocześnie postanowiono również o wcześniejszym – w trybie nagłym, przed terminem porodu – zakończeniu ciąży cięciem cesarskim, zaplanowanym wcześniej ze wskazań neurologicznych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543