6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w Polsce

Karol Zygo 1,  
Bartosz Zygo 2,  
Piotr Starzyk 4,  
 
1
Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Cioch, Lublin
2
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, SPSK 4 w Lublinie
3
Kancelaria Adwokacka Adw. Stanisław Estreich, Lublin
4
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
5
Instytut Medycyny Wsi, Lublin
MONZ 2016;22(3):198–203
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Niniejsza praca jest próbą syntetycznego przedstawienia podstawowych problemów zarówno z zakresu zdrowia publicznego, jak i prawa, medycyny i etyki, dotyczących zagadnień związanych z e-medycyną. Artykuł ten ma na celu analizę, czym dokładnie jest telemedycyna oraz jak łączy się ona z e-zdrowiem. Ponadto zawarty został w nim rys historyczny, poczynając od powstania telemedycyny na świecie, poprzez przykłady jej wykorzystania w innych krajach Europy, a kończąc na opisie początku jej rozwoju w Polsce. Niniejszy artykuł zawiera także dane dotyczące wprowadzenia rozwiązań z nią związanych z zakresu medycyny, a także jej oceny przez osoby korzystające z tej formy korzystania ze świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim pacjentów i ich rodzin. Ponadto ukazano, jakie korzyści, m.in. pod względem finansowym, niesie korzystanie z technologii telemedycznej. W artykule ujęty został także aspekt etyczny oraz odpowiedzialności lekarza za taki rodzaj konsultacji, poprzez odpowiedź na pytania dotyczące zagrożeń, jakie niesie telemedycyna oraz przykłady dotyczące jej funkcjonowania w świecie medycznym w Polsce, jak i innych krajach. Przedstawiono także kwestię prawną, unormowania, które jej dotyczą i które zostały wprowadzone w Polsce w ostatnich latach. Na koniec autorzy, podsumowując całość zgromadzonego materiału, a także na podstawie posiadanych informacji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystanie zagadnień dotyczących telemedycyny i e-zdrowia ma w Polsce przyszłość i szansę na rozwój.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543