PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zespół pieczenia jamy ustnej: epidemiologia, diagnostyka i nowoczesne standardy postępowania.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Dmitry Tretiakow   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Smoluchowskiego str. 17, 80-214, Gdansk, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):244-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Uczucie pieczenia języka w obrębie jamy ustnej jest jednym z powodów wizyty u lekarza. Często lekarz nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w stanie błony śluzowej jamy ustnej, które mogą być przyczyną opisywanych dolegliwości. W efekcie pacjent często jest odsyłany do lekarzy innych specjalności, co powoduje kontynuację jego cierpienia i niepewność wobec braku diagnozy.

Cele pracy:
Celem pracy było przypomnienie i podsumowanie wiedzy na temat zespołu pieczenia jamy ustnej (ang. burning mouth syndrome, BMS).

Skrócony opis stanu wiedzy:
BMS jest to wewnątrzustne uczucie pieczenia, które występuje pomimo braku patologicznych zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Objawy występują codziennie przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz trwają powyżej 2 godzin na dobę. Objawy typowo dotyczą błony śluzowej języka (67,9%), zazwyczaj 2/3 jego przedniej części. Ból może dotyczyć również błony śluzowej całej jamy ustnej. Stosunek zachorowalności dla mężczyzn i kobiet wynosi od 1:5 do 1:7 i wzrasta z wiekiem w przypadku obu płci, szczególnie jednak u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Zachorowania poniżej 30. r.ż. są rzadkością. BMS jest schorzeniem wieloczynnikowym, a w jego etiologii uwzględnia się czynniki miejscowe, ogólnoustrojowe oraz psychologiczne. Średnie opóźnienie w postawieniu prawidłowej diagnozy wynosi od 34 do 41 miesięcy. Jedynie u 3% pacjentów stwierdza się samoistną remisję objawów w ciągu 5 lat od początku choroby.

Posumowanie:
Zespół pieczenia jamy ustnej jest przewlekłym schorzeniem bólowym o nieznanej przyczynie. Rozpoznanie BMS polega na wykluczeniu innych jednostek chorobowych, które mogłyby być przyczyną bólu. Obecnie brak jest skutecznego, bezpiecznego i potwierdzonego licznymi badaniami postępowania diagnostyczno-leczniczego.


Introduction:
A burning sensation in the mouth is one of the reasons for visiting a doctor. Often, the doctor does not identify any pathological changes in the oral mucosa, and as a result, the patient is often referred to other physicians, which causes prolongation of the suffering and uncertainty due to the lack of diagnosis.

Objective:
The aim of the study was as a reminder and to sum-up knowledge about burning mouth syndrome (BMS).

Brief description of the state of knowledge:
BMS is an intraoral burning sensation that occurs within the oral mucosa despite the absence of pathological changes. Symptoms can occur every day for more than 3 months, and last more than 2 hours per day. Symptoms typically involve the tongue (67.9%), usually 2/3 of its frontal part. Pain may also affect the mucosa of the entire mouth. The incidence ratio for males and females ranges from 1: 5–1: 7 and increases with age for both genders, especially for women in the perimenopausal period. BMS is a multifactorial disease. There are many known local, systemic, and psychological factors that can cause the disease. The average delay in making the correct diagnosis is from 34–41 months. Only 3% of patients have a spontaneous remission of symptoms within 5 years of onset of disease.

Conclusions:
Burning mouth syndrome is a chronic pain condition of unknown cause. The diagnosis of BMS involves the exclusion of other disease entities that could be the cause of pain. Currently, there is no effective, safe, and confirmed diagnostic and therapeutic procedure.

Matuszczak R, Lammek K, Tretiakow D, Skorek A. Zespół pieczenia jamy ustnej: epidemiologia, diagnostyka i nowoczesne standardy postępowania. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 244–248. doi: 10.26444/monz/122853
 
REFERENCJE (31)
1.
Bender SD. Burning Mouth Syndrome. Dent Clin North Am. 2018 Oct; 62(4): 585–96.
 
2.
Dahiya P, Kamal R, Kumar M, Niti, Gupta R, Chaudhary K. Burning mouth syndrome and menopause. Int J Prev Med. 2013 Jan; 4(1): 15–20.
 
3.
Dym H, Lin S, Thakkar J. Neuropathic Pain and Burning Mouth Syndrome: An Overview and Current Update. Vol. 64, Dental Clinics of North America. W.B. Saunders; 2020, pp. 379–99.
 
4.
Paudel D, Utsunomiya M, Yoshida K, Giri S, Uehara O, Matsuoka H, et al. Pharmacotherapy in relieving the symptoms of burning mouth syndrome: A 1‐year follow‐up study. Oral Dis. 2020 Jan 26; 26(1): 193–9.
 
5.
Freilich JE, Kuten-Shorrer M, Treister NS, Woo S-B, Villa A. Burning mouth syndrome: a diagnostic challenge. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2020 Feb; 129(2): 120–4.
 
6.
Jääskeläinen SK, Woda A. Burning mouth syndrome. Cephalalgia. 2017 Jun; 15; 37(7): 627–47.
 
7.
Summary C, Acknowledgement R. M Edical I Maging P Rocedures: I Nformation and P Atient M Anagement. 2014; 14(4): 1–26.
 
8.
Jääskeläinen SK. Pathophysiology of primary burning mouth syndrome. Clin Neurophysiol. 2012 Jan; 123(1): 71–7.
 
9.
Périer JM, Boucher Y. History of burning mouth syndrome (1800–1950): A review. Vol. 25, Oral Diseases. Blackwell Publishing Ltd; 2019, pp. 425–38.
 
10.
Kohorst JJ, Bruce AJ, Torgerson RR, Schenck LA, Davis MDP. A Population-Based Study of the Incidence of Burning Mouth Syndrome. Mayo Clin Proc. 2014 Nov; 89(11): 1545–52.
 
11.
Coculescu EC, Tovaru S, Coculescu BI. Epidemiological and etiological aspects of burning mouth syndrome. J Med Life. 2014; 7(3): 305–9.
 
12.
Restivo DA, Vigneri R, Marchese-Ragona R, Pavone A, Lauria G. Botulinum toxin for burning mouth syndrome. J Neurol Sci. 2017 Oct; 381: 166–7.
 
13.
Sun A, Wu K-M, Wang Y-P, Lin H-P, Chen H-M, Chiang C-P. Burning mouth syndrome: a review and update. J Oral Pathol Med. 2013 Oct; 42(9): 649–55.
 
14.
Sun A, Wu KM, Wang YP, Lin HP, Chen HM, Chiang CP. Burning mouth syndrome: A review and update. J Oral Pathol Med. 2013; 42(9): 649–55.
 
15.
Imamura Y, Shinozaki T, Okada-Ogawa A, Noma N, Shinoda M, Iwata K et al. An updated review on pathophysiology and management of burning mouth syndrome with endocrinological, psychological and neuropathic perspectives. J Oral Rehabil. 2019; 46: 574–87.
 
16.
Khan J, Anwer M, Noboru N, Thomas D, Kalladka M. Topical application in burning mouth syndrome. J Dent Sci. 2019 Dec; 14(4): 352–7.
 
17.
de Souza FTA, Teixeira AL, Amaral TMP, Santos TPM dos, Abreu MHNG, Silva TA et al. Psychiatric disorders in burning mouth syndrome. J Psychosom Res. 2012 Feb; 72(2): 142–6.
 
18.
Gurvits GE. Burning mouth syndrome. World J Gastroenterol. 2013; 19(5): 665.
 
19.
Jørgensen MR, Pedersen AML. Analgesic effect of topical oral capsaicin gel in burning mouth syndrome. Acta Odontol Scand. 2017 Feb 17; 75(2): 130–6.
 
20.
Liu Y, Kim Y, Yoo T, Han P, Inman J. Burning mouth syndrome: a systematic review of treatments. Oral Dis. 2018 Apr; 24(3): 325–34.
 
21.
Kishore J, Shaikh F, Mirza S, Raffat MA, Ikram S, Akram Z. Cytokine levels and their role in the etiopathogenesis of Burning Mouth Syndrome: A systematic review. Cephalalgia. 2019; 39: 1586–94.
 
22.
Kim H-I, Kim Y-Y, Chang J-Y, Ko J-Y, Kho H-S. Salivary cortisol, 17β-estradiol, progesterone, dehydroepiandrosterone, and α-amylase in patients with burning mouth syndrome. Oral Dis. 2012 Sep; 18(6): 613–20.
 
23.
Poon R, Su N, Ching V, Darling M, Grushka M. Reduction in unstimulated salivary flow rate in burning mouth syndrome. Br Dent J. 2014; 217(7): E14.
 
24.
Imura H, Shimada M, Yamazaki Y, Sugimoto K. Characteristic changes of saliva and taste in burning mouth syndrome patients. J Oral Pathol Med. 2016 Mar; 45(3): 231–6.
 
25.
Klasser GD, Grushka M, Su N. Burning Mouth Syndrome. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2016 Aug; 28(3): 381–96.
 
26.
Ni Riordain R, O’Dwyer S, McCreary C. Burning mouth syndrome – a diagnostic dilemma. Ir J Med Sci. 2019 Aug 1; 188(3): 731–4.
 
27.
Ji EH, Diep C, Liu T, Li H, Merrill R, Messadi D, et al. Potential protein biomarkers for burning mouth syndrome discovered by quantitative proteomics. Mol Pain. 2017 Jan; 13: 1–8.
 
28.
Yoon SA, Weierich MR. Salivary biomarkers of neural hypervigilance in trauma-exposed women. Psychoneuroendocrinology. 2016 Jan; 63: 17–25.
 
29.
Kolkka M, Forssell H, Virtanen A, Puhakka A, Pesonen U, Jääskeläinen SK. Neurophysiology and genetics of burning mouth syndrome. Eur J Pain (United Kingdom). 2019 Jul 1; 23(6): 1153–61.
 
30.
Kassem H, Alexandre L, Urits I, Kaye AD, Viswanath O. Mandibular Nerve Block for Long-Term Pain Relief in a Case of Refractory Burning Mouth Syndrome. Pain Ther. 2020 Feb; 12;1–3.
 
31.
Al-Maweri SA, Javed F, Kalakonda B, AlAizari NA, Al-Soneidar W, Al-Akwa A. Efficacy of low level laser therapy in the treatment of burning mouth syndrome: A systematic review. Photodiag Photodynam Therapy. 2017; 17: 188–93.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top